Syriza zwicht voor trojka-terreur

De Griekse regering lijkt te zijn gezwicht voor de trojka. Tenzij Tsipras en de zijnen een forse schuldreductie krijgen hebben ze ‘ja’ gezegd tegen voorstellen die door het Griekse volk krachtig zijn verworpen bij het laatste referendum.

Je kon er op wachten, de dag waarop de Grieken door de knieën zouden gaan voor de immense druk vanuit Brussel. De nieuwe hervormingsvoorstellen van de Griekse regering aan Brussel effenen het pad naar een akkoord. Maar tenzij Tsipras en zijn Syriza partij alsnog een forse schuldreductie krijgen zijn de voorstellen een ‘verraad’ aan de stem van het Griekse volk.

Immers, de voorstellen komen min of meer op hetzelfde neer als het trojka-pakket van 26 juni, waarover Tsipras juist dat referendum had uitgeschreven: strenge bezuinigingen, ingrijpende hervormingen, forse belastingverhogingen en géén schuldverlichting. Dat hele stuk ademt ‘austerity’. Het is bovendien niet duidelijk of, en zo ja, op welke wijze de achterstallige betaling aan het Internationale Monetaire Fonds wordt terugbetaald. Zomin duidelijk is hoe de hoge lopende verplichtingen van deze maand (onder andere de 4,2 miljard euro aan de ECB, de bekende 3,5 miljard plus rente) geherfinancierd worden. Tenslotte is niet duidelijk wat er met het ELA-loket gebeurt. Dit zijn toch drie cruciale zaken, die onvoldoende geadresseerd worden in het ‘nieuwe’ voorstel.

Het valt niet te begrijpen dat de Griekse regering hiermee kan instemmen na alles wat er is gezegd door diezelfde regering. Dat zeggen ook vrijwel alle economen. Je vraagt je af waarom dat referendum ooit gehouden is. Het enige verschil met het oude voorstel is dat de defensie-uitgaven met 200 miljoen omlaag gaan (van 400 naar 200) en een vertraagde verhoging van de btw op de eilanden respectievelijk vertraagde verlaging van de pensioenen. Beide worden uitgefaseerd tot 2016.

Daarbij bestaat ook nog de kans dat de Duitsers zullen zeggen: ‘dit is nog steeds onvoldoende’. Zeker als er sprake is van schuldverlichting in de vorm van looptijdverlenging en renteverlaging, hetgeen een gevolg zal zijn als Griekenland zijn derde bail out krijgt in de vorm van ESM-funding.

Lees dit artikel van Jean Wanningen verder op FTM