Tijdlijn

Timeline

2005
1 juni 2005

Meerderheid stemt tegen Europese Grondwet

In een raadplegend referendum stemt het Nederlandse volk met twee derde meerderheid tegen de voorgestelde Grondwet van de Europese Unie.
2007
13 december 2007

Verdrag van Lissabon wordt getekend

De Europese Grondwet krijgt minieme aanpassingen en komt er toch, zij het onder een andere naam: het Verdrag van Lissabon.
2009
1 december 2009

Verdrag van Lissabon treedt in werking

Hiermee ontstond een logica die de besluitvorming op het niveau van de Europese Unie sterk heeft bevorderd. Met maatregelen die werden genomen om de euro te redden is de macht van de EU nog verder toegenomen. De Nederlandse politici hebben de Nederlandse soevereiniteit grotendeels overgeheveld naar de Unie.
2013
23 januari 2013

Toespraak van David Cameron

David Cameron belooft de Britten in een toespraak een referendum over de Europese Unie.
26 januari 2013

Ook wij eisen een referendum!

26 maart 2013

56.000 handtekeningen

Precies twee maanden later worden 56.000 handtekeningen ingeleverd bij de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer. Daarna gingen nog meer mensen tekenen!
2014
21 januari 2014

Kamerdebat

Tien maanden na indiening van het burgerinitiatief is er een debat in de Tweede Kamer. Voor Burgerforum-EU houdt Thierry Baudet een toespraak. Uiteraard vangen wij bot. De Tweede Kamer wil in meerderheid geen referendum bij soevereiniteitsoverdracht. De enige motie die wordt aangenomen is van Omtzigt en Segers waarin de Raad van State wordt verzocht een onderzoek in te stellen naar ‘sluipende bevoegdheidsoverdracht’.
14 maart 2014

Burgerforum-EU opgeheven

De gelegenheidscoalitie Burgerforum-EU wordt opgeheven na het Kamerdebat. Vijf mensen gaan door. Zij besluiten een denktank op te richten (Forum voor Democratie) en een doetank (Burgercomité-EU). Twee aparte organisaties die ieder met een andere strategie een eigen netwerk gaan bouwen, maar waar mogelijk zullen samenwerken.
17 juli 2014

Advies Raad van State

Een half jaar na het Kamerdebat verschijnt het advies van de Raad van State. Het Burgercomité-EU klimt meteen in de pen en schrijft er daarna een boek over.
2015
27 mei 2015

Presentatie van ons Manifest en aftrap campagne Referendum 2.0

In Nieuwspoort presenteren wij ons boek Manifest ‘Aan het volk van Nederland’ over het advies van de Raad van State en doen de aftrap voor onze campagne Referendum 2.0 met betrekking tot de Wet raadgevend referendum.
4 juni 2015

Debat Minister Koenders met Commissie Europese Zaken

Een jaar na het Raad van State advies is er een debat met de Commissie Europese Zaken en Minister van buitenlandse zaken Koenders. De initiatiefnemers van het burgerinitiatief mochten aanwezig zijn, maar niets zeggen.
2018
30 maart 2018

Kiesraad publiceert Donorwet

Daarmee is de nieuwe Donorwet referendabel. De eerste fase gaat van start. Het verzamelen van tenminste 10.000 handtekeningen voor een INLEIDEND VERZOEK.
26 april 2018

Deadline inleidend verzoek

Op deze datum moeten er minimaal 10.000 geldige handtekeningen ontvangen zijn door de Kiesraad. De Kiesraad heeft een week om deze te beoordelen en te tellen.
1 mei 2018

Bijeenkomst Kiesraad

Rond deze datum maakt de Kiesraad bekend hoeveel handtekeningen zijn ontvangen voor een INLEIDEND VERZOEK. Indien dat er 10.000 of meer zijn gaat de volgende fase van start voor een DEFINITIEF VERZOEK op 3 mei. Dan is er zes weken tijd voor het verzamelen van 300.000 handtekeningen. U moet daarvoor dus OPNIEUW tekenen!
3 mei 2018

Start van definitief verzoek

Zes weken tijd voor ophalen van 300.000 handtekeningen!
29 mei 2018

Eerste Kamerdebat Wrr

Ondertussen wil het kabinet het Wet raadgevend referendum (Wrr) afschaffen. Waarschijnlijk is het debat in de Eerste Kamer daarover op 29 mei, 5 juni of 12 juni.
5 juni 2018

Stemming Eerste Kamer Wrr

Afhankelijk van wanneer het debat heeft plaatsgevonden is waarschijnlijk op 5 juni, 12 juni of 19 juni de stemming in de Eerste Kamer over de afschaffing van de Wet raadgevend referendum. Indien daar een meerderheid vóór is, én de regering ondertekent en publiceert de intrekkingswet meteen in het Staatblad, dan is dit dus op tijd om het referendum over de Donorwet eventueel te dwarsbomen. De vraag is of de regering deze dubbele schoffering van de Nederlandse bevolking - soeverein van dit land - aan zal durven.
13 juni 2018

Deadline voor 300.000 handtekeningen

De laatste dag dat de handtekeningen door de Kiesraad in ontvangst worden genomen.
27 juni 2018

Uitslag Kiesraad

De Kiesraad heeft twee weken de tijd om de handtekeningen te tellen en te controleren. Rond deze datum maakt zij bekend of de 300.000 handtekeningen zijn gehaald en of er een referendum komt over de Donorwet.