Campagne Referendum 2.0

Tijdens het Kamerdebat dat voortvloeide uit het geslaagde burgerinitiatief voor een referendum bij soevereiniteitsoverdracht naar de Europese Unie en dat op 21 januari 2014 plaatsvond, adviseerde de Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans ons, de initiatiefnemers, om te wachten op de Wet raadgevend referendum die in behandeling was.

Als Burgercomité-EU hebben wij zijn advies ter harte genomen, experts geconsulteerd en geduldig afgewacht tot de Eerste Kamer in juni 2015 in navolging van de Tweede Kamer de wet Raadgevend Referendum goedkeurde. Vooruitlopend daarop kondigden wij op 27 mei 2015 in Nieuwspoort de start van onze Campagne Referendum 2.0 aan.

Deze campagne bestond uit:
► de presentatie van ons Manifest ‘Aan het Volk van Nederland’;
► informatieverspreiding over het Raadgevend Referendum;
► het verzamelen van ondersteuningsverklaringen voor een Raadgevend Referendum;
► een campagnefilmpje.

Wij presenteerden in Nieuwspoort allereerst ons boek Manifest ‘Aan het volk van Nederland’. In de tien jaar na het EU-referendum is het Europese integratieproces sindsdien niet alleen verder gegaan maar onder invloed van de financiële crisis zelfs versneld. Dit manifest is een aanklacht tegen deze afschaffing en ondermijning van onze democratie door de Europese Unie en een oproep tot grondwettelijk herstel.

Tevens had de campagne tot doel om mensen er aan te herinneren dat het op 1 juni precies 10 jaar geleden was dat Nederlandse burgers in een referendum mochten stemmen voor of tegen een Europese grondwet. Meer dan 60% stemde tegen, maar we kregen deze grondwet, zij het vermomd als het Verdrag van Lissabon, alsnog. Sindsdien wordt de Nederlanders iedere dag weer meer zeggenschap over hun eigen leven en de inrichting van hun land ontnomen.

Ook wilden wij het publiek bekend maken met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet raadgevend referendum op 1 juli 2015 en daarbij de aankondiging doen dat wij gebruik zouden gaan maken van deze nieuwe wet. De bedoeling was om middels het Raadgevend Referendum de overdracht van soevereiniteit door onze volksvertegenwoordigers aan de EU nog een keer zichtbaar te maken en daarover nogmaals een oordeel van de kiezer te vragen. Als er een wet de Tweede en Eerste Kamer zou passeren waarbij sprake was van enige vorm van soevereiniteitsoverdracht aan de EU, wilden wij ons gaan inzetten om hierover een referendum te gaan houden. Hiervoor zouden in korte tijd 300.000 handtekeningen nodig zijn.

Dit alles kon natuurlijk niet anders dan begeleid worden door een campagnefilmpje dat gaat over het verlies aan zeggenschap van Nederlandse burgers over hun eigen land en eindigt met de aankondiging van de handtekeningenverzamelactie Referendum 2.0.

Hoewel we dachten dat het wel enige tijd zou duren voor er een geschikte wet (met soevereiniteitsoverdracht) zou passeren in Eerste en Tweede Kamer, was daar ineens het Associatieverdrag van Oekraïne met Europese Unie.