Campagne Referendum 2.0

Op 21 januari 2014 adviseerde de Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans tijdens het Kamerdebat over het burgerinitiatief voor een referendum bij soevereiniteitsoverdracht naar de Europese Unie aan de initiatiefnemers om te wachten op de Wet raadgevend referendum die in behandeling was. Als Burgercomité-EU hebben wij zijn advies ter harte genomen, experts geconsulteerd en geduldig afgewacht tot de Eerste Kamer in juni 2015 in navolging van de Tweede Kamer de wet Raadgevend Referendum goedkeurde.

Een maand ervoor, in mei 2015, presenteerden wij daarom in Nieuwspoort ons boek Manifest ‘Aan het volk van Nederland’ over het advies van de Raad van State, en kondigden wij de start van onze campagne Referendum 2.0 aan. Deze campagne had tot doel om mensen bekend te maken met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet raadgevend referendum op 1 juli 2015 en mensen te herinneren dat het op 1 juni precies tien jaar geleden was dat Nederlandse

gebruik te gaan maken van deze nieuwe wet De bedoeling was om middels het Raadgevend Referendum de overdracht van soevereiniteit door onze volksvertegenwoordigers aan de EU nog een keer zichtbaar te maken en daarover nogmaals een oordeel van de kiezer te vragen.

Eind mei 2015 is Burgercomité EU een campagne gestart met de naam Referendum 2.0. Dit naar aanleiding van het twee zaken: de inwerkingtreding van de nieuwe Wet raadgevend Referendum op 1 juli 2015 en dat het maandag 1 juni precies tien jaar geleden was dat Nederlandse burgers in een referendum mochten stemmen voor of tegen een Europese grondwet. Meer dan 60% stemde tegen, maar we kregen deze grondwet, zij het vermomd als het Verdrag van Lissabon, alsnog. Sindsdien wordt de Nederlanders iedere dag weer meer zeggenschap over hun eigen leven en de inrichting van hun land ontnomen. Veelal is men zich daar niet eens van bewust.

De campagne Referendum 2.0
Onze campagne bestond uit:
► de presentatie van ons Manifest ‘Aan het Volk van Nederland’;
► informatieverspreiding over het Raadgevend Referendum;
► het verzamelen van ondersteuningsverklaringen voor een Raadgevend Referendum;
► een campagnefilmpje.

Manifest
Woensdagmiddag 27 mei presenteerde het Burgercomité EU het Manifest ‘Aan het volk van Nederland’ in Nieuwspoort. In de tien jaar na het EU-referendum is het Europese integratieproces sindsdien niet alleen verder gegaan maar onder invloed van de financiële crisis zelfs versneld. Dit manifest is een aanklacht tegen deze afschaffing en ondermijning van onze democratie door de Europese Unie en een oproep tot grondwettelijk herstel. Lees meer over het Manifest!

Ondersteuningsverklaringen en informatieverspreiding Referendum 2.0
De bedoeling van Referendum 2.0 was ons verder te bekwamen in het organiseren en inzetten van referenda (met als uiteindelijk doel – linksom of rechtsom, officieel of officieus) een landelijk referendum. Per 1 juli werd de nieuwe wet Raadgevend Referendum van kracht. Als er een wet de Tweede en Eerste Kamer zou passeren waarbij sprake was van enige vorm van soevereiniteitsoverdracht aan de EU, wilden wij ons gaan inzetten om hierover een referendum te gaan houden. Hiervoor zouden in korte tijd 300.000 handtekeningen nodig zijn. Dan kun je niet vroeg genoeg beginnen!

Campagnefilmpje

Dit alles kon natuurlijk niet anders dan begeleid worden door een heus campagnefilmpje dat gaat over het verlies aan zeggenschap van Nederlandse burgers over hun eigen land en eindigt met de aankondiging van de handtekeningenverzamelactie Referendum 2.0.