Manifest ‘Aan het volk van Nederland’

Manifest tegen de ondermijning van onze democratieTien jaar na het EU-referendum waarin de invoering van een Europese grondwet door twee derde van de Nederlandse bevolking werd afgewezen en die we toch kregen in de vorm van het Verdrag van Lissabon, is het Europese integratieproces sindsdien niet alleen verder gegaan maar onder invloed van de financiële crisis zelfs versneld.

Tien jaar na het referendum van 1 juni 2005 reduceert de EU ons land steeds verder tot een provincie van een nieuwe staat waarover wij steeds minder macht kunnen uitoefenen.

Tien jaar na 2005 is Nederland vrijwel opgeheven, en al lijkt het land nog te bestaan, de macht is allang verschoven, weg van Den Haag, en weg van ons.

Tien jaar na 2005 is Nederland een land geworden dat zijn zelfbeschikking heeft afgeschaft en zijn eigen burgers niet toestaat om macht uit te oefenen over zichzelf.

Er is volgens ons sprake van een ‘Copernicaanse omwenteling’. Ook voor onze hoogste instituties zoals de Raad van State doet de Nederlandse burger niet meer ter zake. U bent onzichtbaar gemaakt en weggepoetst.

Feitelijk is Nederland daarmee geen democratie meer. Ons manifest analyseert in detail alle sluiproutes waardoor de bevoegdheidsoverdracht naar Brussel blijft doorgaan. Dit manifest is een aanklacht tegen deze afschaffing en ondermijning van onze democratie door de Europese Unie en een oproep tot grondwettelijk herstel.

Een selectie van over ons manifest gezegd en geschreven is:

Harry van Bommel, SP-Tweedekamerlid: “Gelukkig zit de samenleving niet stil: vorige week publiceerde het Burgercomité-EU een manifest waarin wordt opgeroepen tot het houden van een referendum over het EU-lidmaatschap.”
Van Bommel stelde op 2 juni een kamervraag aan minister Koenders of hij het Manifest al had gelezen of er al kennis van had genomen.

De Volkskrant: “…dat ontroerende wijnrode boekje met leeslint, harde kaft en klassieke broodletter. Manifest aan het volk van Nederland, staat erop. Verre echo van de roemruchte pamfletten die eind 18de eeuw werden gepubliceerd door de patriotten.”

Katholiek Nieuwsblad: “De EU heeft overigens baat bij crisissen, want dan ‚moet’ zij wel ingrijpen en kan zij opnieuw over de democratie heen springen als een sta-in-de-weg. Dit manifest citeert een aantal verbluffende opmerkingen van Jean-Claude Juncker hierover.”

Een lezer: “Ik heb net uw boekje Manifest uitgelezen. Ik wist dat de euro en alles wat daarmee te maken had/heeft een grote ramp is, maar na het lezen van het Manifest vind ik ‘ramp’ niet meer het goede woord. Daar zijn – denk ik – meerdere superlatieven voor te vinden. Ik hoop dat een miljoen Nederlanders (meer mag ook) uw boekje zullen kopen; ik zal er zelf reclame voor maken op mijn Facebook.”

Een lezer: Dit is een subliem geschrift dat duidelijkheid biedt voor mensen zoals ik die eigenlijk wel weten waarom de EU onwenselijk is maar die de samenhang en het overzicht missen van de bepalende factoren. Dit boekje moet veel breder en dieper in de maatschappij, onder de soevereinen dus, worden verspreid. Er moet daarom meer bekendheid aan worden gegeven.

Een lezer: Het Manifest zojuist in 1 adem uitgelezen, het is een heel goed en duidelijk stuk waar ik het 100% mee eens kan zijn. Het is allemaal nog veel erger dan ik dacht. Ik kan het een ieder aanbevelen!

Ons Manifest is te bestellen bij onze uitgever De Blauwe Tijger en bij Bol.com. Ook te bestellen door uw boekwinkel bij het Centraal Boekhuis onder ISBN-nummer: 978-94-92161-01-7 voor de prijs van €14,50.