Laatste Nieuws

Burgercomité-EU en Forum voor Democratie verwerpen het diversiteitsracisme!

Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft hebben we besloten in aanloop naar de verkiezingen van 17 maart vol achter Forum voor Democratie te gaan staan. Een van de redenen hiervoor is dat voor ons allebei geslacht, huidskleur en afkomst geen enkele rol speelt. Helaas zijn bijna alle andere politieke partijen slachtoffer geworden van een nieuwe intens racistische ideologie die in de Verenigde Staten tot wasdom is gekomen en vervolgens naar ons land overgewaaid: het ‘diversiteitsracisme’.

Volgens deze ideologie – op basis waarvan mensen op hun afkomst en met name hun huidskleur in plaats van hun individuele kwaliteiten worden beoordeeld – zijn ‘witten’ ‘geprivilegieerd’ en ‘onderdrukken’ ze andere ‘rassen’. Dit alles is precies zo intens racistisch en walgelijk als het in uw oren klinkt. Toch is dit ‘diversiteitsracisme’ in al onze instituten volkomen geaccepteerd geraakt en het sijpelt steeds verder door.

LEES VERDER

De Ollongren-doctrine

Foto CensuurU bent wellicht al bekend met de ‘Rutte-doctrine’: door zo weinig mogelijk op papier te zetten wordt de facto voorkomen dat Kamer en pers de regering goed kunnen controleren. Naast deze Rutte-doctrine is er echter nog een veel gevaarlijker wapen ontwikkeld om kritiek in de kiem te smoren: de Ollongren-doctrine. Wat is de Ollongren-doctrine? Een rechtstreekse aanval op de vrijheid van meningsuiting. Hoe? Door, vanuit de rijksoverheid en de media, kritiek stelselmatig te framen als ‘nepnieuws’, ‘desinformatie’, ‘complot denken’, ‘gevaarlijk en extreem’ en een vorm van ‘buitenlandse inmenging’. Daarmee wordt de facto een ‘Ministerie van Waarheid’ opgericht dat bepaalt wat ‘waar en toelaatbaar’ is en wat niet.

Mag de staat bepalen wat burgers voor waar en vals moeten aannemen?

LEES VERDER

Wet is geen recht

Foto van de Raad van State BinnenDoor Prof.(em) Dr. A.Q.C. Tak

De Toeslagenaffaire heeft onze Raad van State verleid tot een wel zeer ongebruikelijke en omvangrijke publieke reactie, bij pen van zijn Voorzitter Afdeling Bestuursrechtspraak. (1) Hij verdedigt daarin dat de Raad van State tot 2019 de Toeslagenwet als dwingend heeft beschouwd en dat bij dwingend recht geen ruimte is voor de menselijke maat op basis van evenredigheid.

De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag is het daar niet mee eens en spreekt van ernstige schending van rechtsstatelijke beginselen, waarvoor zij ook de bestuursrechtspraak en met name de Raad van State ervan lang geeft. Zij roept alle betrokken instanties op tot reflectie.
Deze oproep voert tot het verweer van Van Ettekoven, die op zijn beurt rechtbanken en rechtswetenschap te weinig tegengas verwijt. Wie heeft gelijk?

LEES VERDER

De Raad van State beschermt de macht en maakt daarmee burgers weerloos tegen de overheid

Foto van de Raad van State BuitenDoor prof.(em) dr. A.Q.C. Tak en dr. ir. Pepijn van Houwelingen

Er is iets grondig mis met de rechtsbescherming in ons land, en met name de Raad van State. Dit ‘koekoeksjong’ moet snel uit zijn zelf gebouwde nest worden gestoten, aldus Pepijn van Houwelingen, lid van het Burgercomité-EU, en Twan Tak, emeritus hoogleraar staatsrecht te Maastricht.

Als puntje bij paaltje komt, wordt de burger door de staat in het algemeen en de Raad van State (RvS) als hoogste bestuursrechter in het bijzonder, in het geheel niet beschermd. Dat heeft de toeslagenaffaire pijnlijk duidelijk gemaakt. Sterker nog, de RvS leek simpelweg ervan uit te gaan dat de Belastingdienst zich correct heeft opgesteld en de schuld dus wel bij de ouders moest liggen.

Hoe is dit mogelijk?

LEES VERDER

Met bitcoins naar de hemel?

Foto van de Raad van State BuitenDoor prof.(em.) dr. René Tissen

De gemoederen rondom Bitcoin bereikten de afgelopen weken een kookpunt nu de prijs ervan in mum van tijd met reuzensprongen omhoog én omlaag is gegaan. In een helder geschreven en informatief artikel schrijft Eva Snel van NRC op 7 januari over de snelle opkomst en mogelijk nog snellere ondergang van Bitcoin, een analyse die ik met plezier heb gelezen hoewel ik zelf geen Bitcoins heb. Maar om nu te zeggen dat ik na het lezen van haar artikel alles van Bitcoin en de werking ervan begrijp en dat ook kan uitleggen aan anderen, nee, dat is niet het geval. Gelukkig ben ik niet de enige. Desgevraagd (door een RTLZ-presentatrice) aan een beursanalist van het Damrak of ook hij van plan is om Bitcoin te gaan kopen, antwoordde deze snedig dat hij eigenlijk nooit ergens instapt als hij niet precies weet wat hij koopt.

LEES VERDER

De demonstranten op het Museumplein hadden grondrechtelijk beschermd dienen te worden

Wie de berichtgeving over de demonstratie op het Museumplein van zondag leest, ziet een zootje ongeregeld dat vuurwerk naar de politie gooit en met fietsen sleept. Terwijl vanaf 14 uur door enkele honderden mensen rustig werd gedemonstreerd. De ontbinding van de betoging werd door de gemeente dan ook niet gegrond op niet-vreedzaam demonstreren. We zagen zondag dus het door de burgemeester van Amsterdam uiteenslaan van een vreedzame demonstratie. Dat moet eenieder veel zorgen baren. Het recht om vreedzaam te demonstreren en je mening te uiten is een grondrecht. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet minder dan een van de fundamenten onder een democratische samenleving.

LEES VERDER

De strijd tegen corona bracht schade aan fundamentele rechten en vrijheden

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat de individuele vrijheid van burgers relatief blijkt te zijn. De coronawet geeft de overheid bevoegdheden die verder gaan dan in de grondwet is vastgelegd. Tweede Kamer en pers staan grotendeels machteloos.

Het kabinet gaat reizigers die uit het buitenland komen toch verplichten om een negatieve coronatest te overleggen, zo werd vorige week bekend. De rechter had deze bepaling eind vorig jaar in een kort geding verboden, omdat ze raakt aan individuele grondrechten. Maar het kabinet kondigde aan de maatregel op te nemen in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (de ‘coronawet’), zodat die toch op te leggen is.

Zo wordt stukje bij beetje duidelijk wat de coronawet allemaal mogelijk maakt.

LEES VERDER

De wereldwijde schuldeneconomie staat op springen

Foto van Federal ReserveDoor Prof.(em.) Dr. René Tissen

Vanwege de overheersende positie van de Amerikaanse dollar in het schaakspel om de geopolitieke wereldmacht, heeft de Federal Reserve Bank een betekenisvolle voorbeeldfunctie als het gaat om het tijdig nemen van die financiële stimuleringsmaatregelen, die nodig worden geacht om de economieën van westerse landen uit het slop te trekken, zodra dat het geval is. Vroeg of laat volgen vrijwel alle centrale banken het beleid van de Federal Reserve. Na de kredietcrisis van 2007-2011 moesten maatregelen worden getroffen om de Amerikaanse economie te behoeden voor een verdere afgang. Aanvankelijk werd het klassieke instrumentarium uit de kast getrokken, namelijk dat van de stapsgewijze verlaging van de rente, in de verwachting dat partijen door goedkoop te kunnen lenen de economie als ware het vanzelf weer aan zouden jagen. Toen dit beleid onvoldoende bleek aan te slaan, ging de Federal Reserve over op het drastisch verruimen van de beschikbare geldhoeveelheid via wat Quantitative Easing werd genoemd. Een tsunami van nieuw geld was het allesvernietigende gevolg. De wereldeconomie werd een schuldeneconomie van voorheen ongekende omvang.

Met een ferme vuist werd op tafel geslagen. Slechts een beetje geldverruiming zou het tij niet doen keren. Er werd met geld gesmeten. Voorbij is de tijd van miljoenen, hoera voor de miljarden en zelfs de biljoenen.

LEES VERDER