Burgerinitiatief Peuro

Referendum EU Associatieverdrag Oekraïne

Op 7 maart 2015 is het burgerinitiatief Peuro gelanceerd door Burgercomité-EU, Forum voor Democratie en 925.nl. Deze ‘Peuro-coalitie’ wilde met dit burgerinitiatief een parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Wisten politici dat de invoering van de euro niet alleen een zeer ingrijpend soevereiniteitsverlies inhield, maar ook een bijzonder groot financieel en economisch risico? Publicisten Thierry Baudet, Victor Broers en Arno Wellens deden de aftrap en kregen steun van onder meer Jort Kelder (zie hier zijn discussie met Sven Kockelmann in ‘Oog in oog’), hoogleraar Paul Cliteur en filosoof Ad Verbrugge.

Nog altijd verbaast het ons‘, schrijven zij in de Volkskrant van zaterdag 7 maart 2015, ‘hoe het mogelijk is geweest dat zo’n ingrijpende beslissing met zo weinig kritisch debat gepaard ging. Welke rol speelde de overheid daarbij? Hoe kan het dat politici zich niet veel meer zorgen maakten over de financiële stabiliteit van ons land? Wat wisten de betrokkenen nu precies over de risico’s? En wat wisten ze niet? Hoeveel was en bleef onduidelijk, en was het wel verantwoord om zo’n ingrijpende beslissing te nemen te midden van zoveel onduidelijkheid? Realiseerde men zich dat deze euro op termijn zeer grote nieuwe machtsoverdracht aan Brussel noodzakelijk zou maken – zoals de bankenunie, het stabiliteitspact en de op handen zijnde begrotingsunie?

Op 2 april 2015 al werd de ondergrens van 40.000 ondertekeningen gehaald.

Op dinsdag 2 juni 2015 werden de handtekeningen overhandigd aan Helma Neppérus, voorzitter van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer (zie foto bovenaan deze pagina). Na de zomervakantie werd bekend dat het burgerinitiatief aan alle voorwaarden voldeed en in behandeling zou worden genomen.

De Peuro-coalitie werd op donderdag 19 november 2015 door de vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer uitgenodigd voor een openbaar gesprek over de Peuro. Hiervan is een leuk videoverslag gemaakt.

Op 14 december 2015 heeft de Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer besloten dat de Peuro bij de Tweede Kamer zou worden aangemeld voor een plenair debat in de Tweede Kamer.

Ruim een jaar later, op 1 februari 2017, heeft het Kamerdebat over de Peuro plaatsgevonden. Maar een parlementaire enquête naar invoering euro kwam er niet.