Burgerinitiatief Soevereiniteit

Het begon allemaal hiermee op 26 januari 2013: Onherroepelijk richting een federale unie. Ook wij eisen een referendum. Deze oproep in de vorm van een artikel in de krant verscheen naar aanleiding van de speech van David Cameron (die uiteindelijk heeft geleid tot Brexit). Het Burgerforum-EU werd in allerijl opgericht en een burgerinitiatief gestart (de mensen van dit Burgercomité-EU waren maakten hier vanaf het eerste uur deel van uit).

Exact twee maanden later, op 26 maart 2013, werden 56.000 handtekeningen ingeleverd bij de Tweede Kamer. De Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven keurde het Burgerinitiatief goed evenals de Vaste commissie voor Europese Zaken. Deze laatste organiseerde een hoorzitting met experts. Zelf mochten we daaraan niet deelnemen, alleen bijwonen. Daarna was het wachten op het Tweede Kamerdebat.

Op 21 januari 2014 (10 maanden na indiening) was het zover. Het Kamerdebat met de inleidende speech van Thierry Baudet ziet u hieronder.
Referendum EU Associatieverdrag Oekraïne

Tweede Kamerdebat 21 januari 2014 Burgerinitiatief “Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum”

Uiteraard vingen wij bot. De Tweede Kamer wilde in meerderheid geen referendum bij volgende soevereiniteitsoverdracht. De enige motie die wel werd aangenomen was van Pieter Omtzigt en Gert-Jan Segers waarin de Raad van State werd verzocht een onderzoek in te stellen naar de ‘sluipende bevoegdheidsoverdracht’. Is er sprake van een sluipende bevoegdheidsoverdracht? En zo ja, hoe zou dit in de toekomst kunnen worden voorkomen? In dit advies zou de Raad van State op deze vragen antwoorden moeten proberen te geven.

Het Burgerforum-EU hief zichzelf op na het Kamerdebat. Een vijftal mensen ging door. Zij besloten een denktank’ op te richten met de naam Forum voor Democratie en een ‘doetank’ oftewel actiegroep het Burgercomité-EU. Twee aparte organisaties die met elkaar zouden samenwerken waar mogelijk, maar een andere strategie en een ander netwerk zouden bouwen.

In augustus 2014 kwam het Raad van State Advies. Dit advies deed ons van de ene verbazing in de andere rollen. Als Burgercomité-EU besloten we er een boek over te schrijven.

Naar aanleiding van dit advies van de Raad van State zou er ook een debat plaatsvinden van de Commissie Europese Zaken met de Minister van Buitenlandse Zaken Koenders. Op 4 juni 2015 heeft het debat (bijna een jaar na het advies!) uiteindelijk plaatsgevonden. Wij, de initiatiefnemers van het burgerinitiatief, mochten er niets zeggen en uiteraard waren er ook geen journalisten.

Het gehele traject van dit burgerinitiatief heeft bijna 2,5 jaar in beslag heeft genomen. Het heeft uiteraard ook niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dat wil zeggen een echte, oprechte discussie over soevereiniteitsoverdracht met parlementariërs. Winst is wel dat het ‘verschijnsel’ soevereiniteitsoverdracht inmiddels in toenemende mate niet meer ontkend wordt en ook de Raad van State onderkent in hun advies dat hier probleem is, maar negeert dit als zijnde problematisch onder het motto: ‘jammer, maar noodzakelijk’, want wij ‘moeten’ immers richting een federaal Europa. Dat de burgers dit misschien gewenst noch verstandig vinden, doet daarbij niet ter zake. Ondanks het referendum in 2005 waarbij Nederlandse burgers in meerderheid tegen de Europese grondwet stemden, vinden instituties en vooral politici dat zij het mandaat hebben om in stilte steeds meer zeggenschap over ons land aan Brussel over te dragen, want op de laatsten heeft u ook gestemd. Maar in partijprogramma’s gaat het over veel meer dan de Europese Unie en als het over de EU gaat is dat marginaal en zelden in termen van soevereiniteitsoverdracht. Veel partijen komen er zelden openlijk voor uit dat ze daar voorstander van zijn want dat kost hen stemmen. Maar hun stemgedrag wijst op volstrekte eurofilie.

Toch heeft het Burgercomité-EU zich door dit alles niet laten ontmoedigen. De EU en de voorheen bijna heimelijke soevereiniteitsoverdracht stond inmiddels door alle publiciteit omtrent het burgerinitiatief wél op de kaart. Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans adviseerde ons in het debat in de Tweede Kamer om te wachten op de Wet Raadgevend Referendum die in behandeling was. Uiteraard was dit bedoeld om ons af te schepen, maar als Burgercomité-EU hebben wij zijn advies ter harte genomen, experts geconsulteerd en geduldig afgewacht tot de Eerste Kamer in juni 2015 in navolging van de Tweede Kamer de wet Raadgevend Referendum goedkeurde. Een maand ervoor, in mei 2015, presenteerden wij in Nieuwspoort ons boek Manifest ‘Aan het volk van Nederland’ over het advies van de Raad van State, omdat daar zeer interessante en ontluisterende conclusies uit kunnen worden getrokken. En uit het één volgt het ander dus tevens presenteerden wij onze campagne Referendum 2.0 met betrekking tot de Wet raadgevend referendum. Deze campagne had dus tot doel om gebruik te gaan maken van deze nieuwe wet die van kracht zou worden in de zomer van 2015 en welk wetgevingsproces wij dus al enige jaren met grote belangstelling volgden. De bedoeling was om middels het Raadgevend Referendum de overdracht van soevereiniteit door onze volksvertegenwoordigers aan de EU nog een keer zichtbaar te maken en daarover nogmaals een oordeel van de kiezer te vragen.