Missie

Januari 2013 ontstond het Burgerforum-EU, dat begon met een burgerinitiatief. Dit initiatief, ondersteund door meer dan 60.000 stemgerechtigde Nederlanders, riep de Nederlandse regering op een referendum uit te schrijven bij een volgende bevoegdheidsoverdracht aan de Europese Unie. Op 21 januari 2014 werd dit burgerinitiatief van het Burgerforum-EU door de Tweede Kamer behandeld.

Het resultaat van het debat was voor ons zeer teleurstellend, zij het niet onverwacht. Alle moties voor een referendum werden namelijk door de meerderheid afgewezen. Ondergetekenden wilden en konden het daar niet bij laten zitten. In aansluiting op eeuwenoude tradities van burgerlijk verzet in ons land en in Europa, willen wij via het Burgercomité-EU alle Nederlanders oproepen zich actief aan te sluiten bij onze pogingen het Nederlandse volk een definitieve stem te geven in de manier waarop over hun lot in Europa en de Europese Unie wordt beslist.

Nederlanders worden door hun eigen politici klaarblijkelijk niet geacht mee te besluiten over de fundamentele keuzes waarvoor Nederland, in Europa en in de wereld, nu staat. De vraag is over welke middelen we nu nog kunnen beschikken om een beslissende stem af te dwingen bij de overdracht van bevoegdheden naar de Europese Unie. Op die beslissende stem leggen wij een unieke claim. Dit land is van niemand anders dan van de Nederlanders zelf. Niemand anders dan wijzelf kunnen beslissen de zelfbeschikking over bepaalde beleidsterreinen af te staan aan een andere macht.

Gezien de manier waarop de meerderheid van onze volksvertegenwoordigers in de praktijk omgaat met ons fundamentele rechten, is de tijd gekomen dat de Nederlandse bevolking zelf de beslissingsmacht over onze rol in de Europese Unie opeist. Het belang daarvan is groot, omdat er sprake is van een nooit door ons goedgekeurde uitholling van onze soevereiniteit door geleidelijke afdracht van bevoegdheden aan en toenemende coördinatie in Brussel. Zoals iedereen kan weten is de Brusselse macht er sinds 2014 ook niet kleiner op geworden.

Het gevolg van die groeiende beslissings- en coördinatiemacht van de Europese Unie is dat er een beleidsniveau is ontstaan waarop de Europese bevolkingen, dus ook de Nederlanders, geen rechtstreekse invloed kunnen uitoefenen. Grote delen van het beleid worden niet door verkiezingen of referenda gestuurd, maar door zelf-agendering van onze politici en van onverkozen bestuurders, ambtenaren en lobbyisten.

In toenemende mate vormt zich zo een nieuwe politieke kaste die de toekomst van Europa zelf wil vormgeven in besloten vergaderruimtes, zonder dat de fundamentele keuzes aan de burgers van de Europese Unie worden voorgelegd. Zij en hun volksvertegenwoordigers worden daardoor voortdurend voor voldongen feiten gesteld. Ook wij, het Nederlandse volk, zijn het initiatief in de zelfbeschikking en agendering met betrekking tot de fundamentele keuzes over onze toekomst kwijtgeraakt.

Het gaat hier over veel meer dan over het simpelweg voortbestaan van onze nationale zelfstandigheid. Het Burgercomité-EU verwijt onze volksvertegenwoordigers en onze politieke partijen dat ze eraan meewerken dat de Nederlanders van hun politieke eerstgeboorterecht worden beroofd, zo’n 100 jaar nadat alle volwassen burgers (eerst de mannen in 1917 en dan de vrouwen in 1919) die rechten hadden verworven en zo’n 70 jaar nadat ze die in 1945 opnieuw hadden teruggekregen.

De overdracht van bevoegdheden, macht en coördinatie aan een supranationaal niveau maakt van ons onderdanen, in plaats van burgers. Dat is de fundamentele reden dat het Burgercomité-EU het er niet bij wil en kan laten zitten. We willen alle legale middelen gebruiken om Nederlanders en hun politici wakker te schudden en ervan te doordringen dat de toekomst van onze democratie en van onze politieke rechten werkelijk op het spel staan. Iets wat decennialang wellicht ondenkbaar leek, is werkelijkheid aan het worden. Maar onvermijdelijk is het niet; we besloten in 2015 te zullen doen wat we nog kunnen doen!

In het plenaire debat over het burgerinitiatief van het Burgerforum-EU waarin verzocht werd om een referendum, verdedigde de Minister van Buitenlandse Zaken de afwijzing door het kabinet-Rutte II van dit verzoek met een verwijzing naar de in behandeling zijnde ‘Wet Raadgevend Referendum’ waar in de toekomst een beroep op gedaan zou kunnen worden. Welnu, nadat deze wet door de Eerste Kamer in de zomer van 2015 werd aangenomen hebben we, samen met GeenStijl en Forum voor Democratie, de eerste serieuze mogelijkheid voor het organiseren van een referendum aangegrepen: over het Associatieverdrag dat de Europese Unie met Oekraïne had gesloten. Dit verdrag bleek een ideaal onderwerp voor een referendum te zijn. Waarom? Omdat het overduidelijk een integratieverdrag is door middel waarvan Oekraïne zo goed als volledig in de Europese Unie wordt geïntegreerd: een opmaat naar een volledig EU-lidmaatschap. Bovendien was dit associatieverdrag de rechtstreekse aanleiding voor de burgeroorlog die nog steeds in dit land woedt. Onze redenen tegen dit associatieverdrag beschreven we uitvoerig in ons pamflet “En daarom Nee!”

Nadat de benodigde 10.000 handtekeningen voor een inleidend verzoek waren verzameld, werden in zes weken tijd meer dan 450.000 handtekeningen opgehaald voor een definitief verzoek voor een referendum. Tijdens het referendum op 6 april 2016 werd er door meer dan vier (!) miljoen Nederlanders in overweldigende meerderheid tegen dit associatieverdrag gestemd. Vervolgens werd na bijna een jaar van uitstel, gedraai en gelieg dit associatieverdrag door de regering toch ondertekend. Het ‘inlegvelletje’ dat er als schaamlap bij was gefrommeld, was een extra belediging aan het adres van de kiezer en is volledig betekenisloos. Uiteindelijk, dit is nu wederom onomstotelijk aangetoond, is de Europese Unie dus krachtiger dan onze democratie. Zelfs een overduidelijk (raadgevende) uitspraak van de meerderheid van de Nederlandse bevolking – de uiteindelijke soeverein van dit land vergeet u dit niet! – wordt genegeerd om de Europese Unie ter wille te zijn.

Hieruit concluderen we dat de Europese Unie een grote bedreiging is voor onze democratie. Wat ons betreft moet Nederland besluiten deze dwangunie te verlaten om ons land en onze politieke rechten terug te verkrijgen. Dat betekent dus allereerst een Nexit en daarna een grondige hervorming van onze democratie, opdat politici de burgers niet meer buitenspel kunnen zetten. Dat wil zeggen dat er een frisse democratische wind door het land moet gaan waaien. Het vermolmde, corrupte en incestueuze partijkartel dat ons land de afgelopen decennia naar de rand van de afgrond heeft geleid, moet vernietigd worden wil Nederland nog een democratische toekomst kunnen hebben.

Dat is wat wij met het Burgercomité-EU in samenwerking met een groeiend aantal bondgenoten willen nastreven. Het Burgercomité-EU wil de Nederlandse bevolking helpen mobiliseren om een verzetspotentieel te kweken. We kunnen dat alles niet zonder de hulp van de Nederlanders. Iedereen die de democratie een warm hart toedraagt, van welke achtergrond of overtuiging hij of zij ook mag zijn, roepen wij hierbij daarom op zich bij ons aan te sluiten en ons te steunen. Mocht u ook actief willen worden dan kunt u zich bij ons aanmelden, maar u kunt ook zelf, vanuit uw eigen gedrevenheid, interesse en kennis met uw eigen netwerk een actiegroep opzetten, bijvoorbeeld rond een bepaald onderwerp. Steeds meer Nederlanders doen dit, en hoe meer mensen dit doen, hoe sterker de democratische coalitie wordt.