Missie

De mensen van het Burgercomité-EU zijn mede-oprichters van het Burgerforum-EU dat in januari 2013 begon met een burgerinitiatief. Dit initiatief, ondersteund door meer dan 60.000 Nederlanders, riep de Nederlandse regering op een referendum uit te schrijven bij een volgende bevoegdheidsoverdracht aan de Europese Unie. Op 21 januari 2014 werd dit burgerinitiatief van het Burgerforum-EU door de Tweede Kamer behandeld. Het resultaat was zeer teleurstellend. Alle moties voor een referendum werden door een meerderheid afgewezen. Na het burgerinitiatief werd het Burgerforum-EU opgeheven. Sommigen van ons konden het daar echter niet bij laten zitten.

Gezien de manier waarop de meerderheid van onze volksvertegenwoordigers in de praktijk omgaat met ons fundamentele rechten, is de tijd gekomen dat de Nederlandse bevolking zelf de beslissingsmacht over onze rol in de Europese Unie opeist. Het belang daarvan is groot, omdat er sprake is van een nooit door ons goedgekeurde uitholling van onze soevereiniteit door geleidelijke afdracht van bevoegdheden aan en toenemende coördinatie in Brussel. Zoals iedereen kan weten is de Brusselse macht er sinds 2014 ook niet kleiner op geworden.

Het gevolg van die groeiende beslissings- en coördinatiemacht van de Europese Unie is dat er een beleidsniveau is ontstaan waarop de Europese bevolkingen, dus ook de Nederlanders, geen rechtstreekse invloed kunnen uitoefenen. Grote delen van het beleid worden niet door verkiezingen of referenda gestuurd, maar door zelf-agendering van onze politici en van onverkozen bestuurders, ambtenaren en lobbyisten.

In toenemende mate vormt zich zo een nieuwe politieke kaste die de toekomst van Europa zelf wil vormgeven in besloten vergaderruimtes, zonder dat de fundamentele keuzes aan de burgers van de Europese Unie worden voorgelegd. Zij en hun volksvertegenwoordigers worden daardoor voortdurend voor voldongen feiten gesteld. Ook wij, het Nederlandse volk, zijn het initiatief in de zelfbeschikking en agendering met betrekking tot de fundamentele keuzes over onze toekomst kwijtgeraakt.

Het Burgercomité-EU wil, in samenwerking met een groeiend aantal bondgenoten, de Nederlandse bevolking helpen mobiliseren om een verzetspotentieel te kweken. We kunnen dat alles niet zonder de hulp van de Nederlanders. Iedereen die de democratie een warm hart toedraagt, van welke achtergrond of overtuiging hij of zij ook mag zijn, roepen wij hierbij daarom op zich bij ons aan te sluiten en ons te steunen. Mocht u ook actief willen worden dan kunt u zich bij ons aanmelden, maar u kunt ook zelf, vanuit uw eigen gedrevenheid, interesse en kennis met uw eigen netwerk een actiegroep opzetten, bijvoorbeeld rond een bepaald onderwerp. Steeds meer Nederlanders doen dit, en hoe meer mensen dit doen, hoe sterker de democratische coalitie wordt.

De toekomst van onze democratie en van onze politieke rechten staan werkelijk op het spel. Iets wat decennialang wellicht ondenkbaar leek, is werkelijkheid aan het worden. Maar onvermijdelijk is het niet; we zullen en kunnen nog wat doen!

Burgercomité-EU