Nieuwsbrief 46   |   22 maart 2023   |   Webversie
Dank voor al uw steun in de afgelopen jaren!
Beste medeburgers,

Dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief die u van ons ontvangt. De kosten van de server die voor het versturen van de nieuwsbrieven (zie hier ons archief) nodig is, worden te hoog voor onze organisatie die geen vaste inkomsten heeft. Anders dan in de beginjaren van Burgercomité-EU richten we ons niet langer op actievoeren, maar op informatievoorziening. In de loop van dit jaar komen we met een website die de grote hoeveelheid vrijgekomen documenten over de relatie tussen Nederland en het World Economic Forum beter toegankelijk moet maken. Daarnaast publiceren we eind dit jaar een Tweede Manifest aan het Volk van Nederland, een aanklacht tegen de globalistische machtsgreep. We blijven op Twitter ageren. Maar we organiseren even geen acties meer zoals we dat in het verleden deden.

Wellicht komt het Tweede Manifest ook met een naamswijziging. Immers, de ‘EU’ in ‘Burgercomité-EU’ drukt niet meer voldoende uit tegen wie of wat we strijden. Ons land, onze democratie, onze soevereiniteit, onze vrijheden en onze welvaart worden niet alleen bedreigd door de Europese Unie. We hebben de afgelopen jaren geleerd dat ze even hard of meer worden bedreigd door een steeds snellere machtsovername vanuit allerlei globalistische instellingen (zoals het World Economic Forum). De Europese Unie is maar één van die instellingen. De machtsovername treft het hele leven.

Dankzij de steun van onze achterban hebben we sinds de oprichting in 2015 van Burgercomité-EU (met steun van Stichting 1 juni 2005) veel kunnen doen. We zijn trots op de acties waarbij onze Stichting en het Burgercomité-EU sinds hun ontstaan betrokken waren.

Ons belangrijkste wapenfeit was zonder twijfel het initiëren van het raadgevend referendum over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne in 2016. Zoals we toen al waarschuwden: dit tegen de wil van de Nederlandse kiezer doorgedrukte associatieverdrag vormt mede de aanleiding voor de vreselijke oorlog in Oekraïne. We hebben in 2016 samen met onze partners actief campagne gevoerd. Bovendien hebben we een unieke interviewserie laten maken die u hier nog altijd kunt bekijken. Op 6 april 2016 bleek de Nederlandse kiezer het met ons eens te zijn. De soeverein van ons land verwierp met een ruime meerderheid het associatieverdrag in het allereerste raadgevend referendum ooit. De EU en zijn vazallen in Den Haag negeerden dit referendum, het associatieverdrag kwam er toch, en kort daarna werd het raadgevend referendum op schimmige wijze snel afgeschaft.

De afgelopen jaren waren we ook actief betrokken bij twee officiële burgerinitiatieven waarvoor de benodigde 40.000 handtekeningen werden verzameld. Het eerste was in 2015 het burgerinitiatief Peuro waarin werd gevraagd om een parlementaire enquête over de invoering van de euro. Ook initieerde onze Stichting 1 juni 2005 het burgerinitiatief Build Back Better dat in 2021 opriep tot een plenair debat in de Tweede Kamer over de invloed van het WEF op ons land. Hoewel dit initiatief ook de benodigde 40.000 handtekeningen behaalde, is het zoals we u in onze vorige nieuwsbrief berichtten onlangs afgewezen door de Tweede Kamer. Tenslotte waren we in 2019 nauw betrokken bij de oprichting van Ongehoord Nederland, de omroep die het antiglobalisme in Nederland een stem geeft.

We begonnen in 2015 met de publicatie van een manifest waarin we ons keren tegen de illegitieme machtsovername van de EU in Nederland (het is hier nog altijd te verkrijgen). We hebben sindsdien heel wat initiatieven gesteund die deze machtsovername hebben helpen blootleggen. Het verzet in Nederland daartegen is groeiende.

Zonder uw steun, vooral in de vorm van vrijwilligerswerk en donaties, waren de acties van het afgelopen decennium niet mogelijk geweest. Wij zijn u zeer erkentelijk hiervoor!

Dit is dus voorlopig onze laatste nieuwsbrief. We houden evenwel op andere manieren contact en we gaan door! Mocht u nog een (kleine) bijdrage kunnen missen dan kunt u ons werk hier met een donatie steunen.

Met immer strijdbare groeten!
Burgercomité-EU

C O N T A C T
www.burgercomite-eu.nl | post@burgercomite-eu.nl

U kunt uw e-mailadres wijzigen via deze link
Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen dan kunt u zich hier afmelden