GeenPeilTV: Handleiding Papieren Brief Posten

Papieren post is zooo zeventiende eeuw. Toch kunnen we niet om dit stokoude communicatiemiddel heen als we een democratisch referendum over EU-verdragen willen afdwingen. De Wet raadgevend referendum (Wrr) staat namelijk geen digitale inzameling van handtekeningen toe. De overheid wil het burgers natuurlijk niet te makkelijk maken om inspraak te krijgen in de democratie. Omdat GeenPeil wél graag een EU-referendum wil, hebben we dus zelf maar een How To Papieren Brief Posten gemaakt. Op video, want dat is ontzettend 21e eeuw.

Lees verder op GeenStijl >>>