Associatieverdrag is kolonisatie

De spanning richting woensdag 14 oktober, als de Kiesraad ’s morgens om 10:00 uur live in Nieuwspoort bekend gaat maken of we een referendum afgedwongen hebben, loopt hier op GeenPeilHQ langzaam op. LOL niet echt natuurlijk, want met 451.666 digitale en enkele tienduizenden analoge handtekeningen in de pocket, moet Mark Rutte wel een héle ingewikkelde staatsgreep kunstgreep bedenken om de internetachtige constructie van het GeenPeil-referendum te blokkeren. Maar: it ain’t over till the fat lady sings. Dus we houden de champagneglazen nog even droog. In de tussentijd plempen we wél even de drie minuutjes powerbetoog die Arjan van Dixhoorn (van onze vrienden van het Burgercomité-EU) vandaag in een Haags achterafzaaltje afstak tegen de Commissie Buitenlandse Zaken. Allemaal glasharde waarheden alsook oprechte zorgen over de staat van de Nederlandse democratie: “Het zijn diepgewortelde gevoelens bij ons dat de Nederlandse Tweede Kamer, het Nederlandse parlement, het Nederlandse kabinet in steeds sterkere mate een uitvoerende arm zijn van de Europese Unie en niet langer het Nederlandse volk vertegenwoordigen.”

Duid het, Van Dixhoorn, dit gloedvolle gospel van GeenPeil!

Lees verder op GeenStijl

Hoog tijd dat de burger aan de noodrem trekt bij uitbreiding EU

Geef de Nederlandse bevolking de mogelijkheid de geleidelijke uitbreiding van de EU een halt toe te roepen.

Vorige maand trad de wet op het raadgevend correctief referendum in werking. In samenwerking met GeenPeil heeft het Burgercomité-EU besloten deze wet direct te gebruiken om de Nederlandse bevolking te betrekken bij de besluitvorming over de EU. Het doel is een referendum over het recent goedgekeurde associatieverdrag met Oekraïne.

Waarom precies willen we een referendum over het associatieverdrag? Zoals opinieonderzoek sinds 1996 consistent uitwijst is een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen toetreding van Oekraïne tot de EU.

Natuurlijk beweert de regering bij hoog en laag dat dit verdrag geen opstapje is voor EU-lidmaatschap. Feit is echter dat dit bij Kroatië wel het geval was. Feit is ook dat Oekraïne dit verdrag zelf als een voorportaal voor lidmaatschap ziet. Het is dan ook teleurgesteld is dat hierover in het associatieverdrag zelf niets is opgenomen. Ook moet Oekraïne nu aan criteria gaan voldoen die overeenkomen met de eisen voor toetreding uit artikel 49 van het Verdrag van Lissabon.

Nederlanders willen niet dat Oekraïne lid wordt. Maar los daarvan valt te twijfelen aan de wijsheid van de associatie zelf. Oekraïne is een failliet land dat in een burgeroorlog verwikkeld is. De associatie met Oekraïne bedreigt ook nog eens de vrede in Europa.

Lees verder op de Volkskrant >>>

Ondertussen in het buitenland (2)

Tja, in de Nederlandse media heeft u van onze actie nog niet veel vernomen maar buitenlandse media waaronder de EUobserver en Sputnik News besteden er al wel aandacht aan…

A popular blog and a foundation critical of the EU’s ‘democratic deficit’ and the pace of European integration are rallying Dutch citizens to support a referendum on the EU’s association agreement with Ukraine. The group, called Burgercomite-EU (Citizens’ committee EU), and the blog GeenStijl, are profiting from a new democratic tool in the Netherlands which allows citizens to call for a consultative referendum on a recently adopted law or treaty.

Bron: EUobserver>>>

Ondertussen in het buitenland (1)

Tja, in de Nederlandse media heeft u van onze actie nog niet veel vernomen, maar buitenlandse media waaronder de EUobserver en Sputnik News besteden er al wel aandacht aan…

A number of Dutch citizens are dissatisfied with the EU’s ‘democratic deficit’ and want to make use of the new Dutch legislation which enables citizens to appeal for a referendum on a recently passed law or treaty, euobserver reported. The blog Geenstijl and the group Burgercomite are collecting signatures among Dutch citizens to organize a referendum on the EU’s association agreement with Ukraine. The activists seek to promote democratic values. They criticize the current EU policy in general and its stance towards Russia in the Ukrainian conflict in particular.

Bron: Sputnik News>>>

Campagne Referendum 2.0

Referendum EU Associatieverdrag Oekraïne

In de laatste week van mei is Burgercomité EU een campagne gestart met de naam Referendum 2.0 die alles te maken heeft met het feit dat het op maandag 1 juni precies tien jaar geleden was dat Nederlandse burgers in een referendum mochten stemmen voor of tegen een Europese grondwet. Meer dan 60% stemde tegen, maar we kregen deze grondwet, zij het vermomd als het Verdrag van Lissabon, alsnog. Sindsdien wordt de Nederlanders iedere dag weer meer zeggenschap over hun eigen leven en de inrichting van hun land ontnomen. Veelal is men zich daar niet eens van bewust.

De campagne
Onze campagne had/heeft vijf elementen:
– Presentatie van ons Manifest ‘Aan het Volk van Nederland’;
– Start handtekeningenverzamelactie Raadgevend Referendum onder de naam Referendum 2.0;
– Campagnefilmpje;
– Burgerinitiatief Peuro;
– Debat soevereiniteitsoverdracht.

Manifest
Woensdagmiddag 27 mei presenteerde het Burgercomité EU het Manifest ‘Aan het volk van Nederland’ in Nieuwspoort. In de tien jaar na het EU-referendum is het Europese integratieproces sindsdien niet alleen verder gegaan maar onder invloed van de financiële crisis zelfs versneld. Dit manifest is een aanklacht tegen deze afschaffing en ondermijning van onze democratie door de Europese Unie en een oproep tot grondwettelijk herstel. Lees meer over het Manifest!

Handtekeningenverzamelactie Referendum 2.0
De bedoeling van Referendum 2.0 is ons verder te bekwamen in het organiseren en inzetten van referenda (met als uiteindelijk doel – linksom of rechtsom, officieel of officieus) een landelijk referendum over de EU. Per 1 juli a.s. wordt de nieuwe wet Raadgevend Referendum van kracht. Als er een wet de Tweede en Eerste Kamer is gepasseerd waarbij sprake is van enige vorm van soevereiniteitsoverdracht aan de EU, willen wij dit referendum in gaan zetten. Hiervoor zijn in korte tijd 300.000 handtekeningen nodig. Dit is een zeer korte verzameltijd! Daarom kunt u daarom nu alvast meedoen!

Campagnefilmpje

Dit alles kan natuurlijk niet anders dan begeleid worden door een heus campagnefilmpje dat gaat over het verlies aan zeggenschap van Nederlandse burgers over hun eigen land en eindigt met de aankondiging van de handtekeningenverzamelactie Referendum 2.0. Met aan het einde de van onze kant de natuurlijk onwaarschijnlijke belofte dat wij uw democratie gaan redden, maar hé: in het licht van alle loze beloften die u door het pro-EU kamp al jaar in jaar uit gedaan zijn, kan deze er ook nog wel bij ;-).

Wij zijn Peter Vlemmix, documentairemaker van Panopticon en Euromania, zeer erkentelijk voor het maken van ons campagnefilmpje en kijk vooral ook op zijn YouTube-kanaal naar zijn fantastische documentaires over o.a. privacy en de Europese Unie.

Burgerinitiatief Peuro
Op dinsdagmiddag 2 juni zijn wij, samen met Forum voor Democratie van Thierry Baudet met wie wij dit organiseerden, naar de Tweede Kamer gegaan om de 43.000 handtekeningen aan te bieden van ons Burgerinitiatief Peuro. Dit vraagt om een parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Meer informatie daarover vindt u op onze website Peuro. Na de zomer vernemen wij van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (hieronder een foto van Helma Nepperus, voorzitter van deze commissie bij de overhandiging van de handtekeningen) of ons burgerinitiatief in behandeling wordt genomen.

Debat Soevereiniteitsoverdracht
Begin 2014 kregen we ons tweede Kamerdebat over het Burgerinitiatief “Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum”. Helaas werden alle moties weggestemd. Wel werd de Raad van State verzocht onderzoek te doen naar de ‘sluipende bevoegdheidsoverdracht’. Bestaat deze, en zo ja, hoe? Het rapport van de Raad van State dat in juli 2014 uitkwam, deed ons van de ene verbazing in de andere rollen. Voor een groot deel gaat daar ook ons Manifest dan ook over. In onze nieuwsbrief van 17 juni leest u een hilarisch en een beetje boos verslag van dit debat.

Lancering Forum voor Democratie
Ook hebben wij nog foto’s van de bijzondere lancering van het Forum voor Democratie van Thierry Baudet op maandagavond 1 juni jl. in Hotel de l’Europe.

Doe mee met Referendum 2.0!

Referendum EU Associatieverdrag Oekraïne

Met ingang van 1 juli 2015 is het mogelijk om het nieuwe Raadgevend Referendum in te gaan zetten voor nieuwe wetten die door Tweede en Eerste Kamer zijn goedgekeurd en referendabel worden bevonden (dat zal voor de meeste wetten gelden). Wij willen dit referendum gaan inzetten bij de eerstvolgende wet waarbij sprake is van soevereiniteitsoverdracht aan de EU!

Voor zo’n referendum is een inleidend verzoek van 10.000 fysieke (= op papier) handtekeningen nodig. Als het verzoek wordt goedgekeurd zijn er binnen zes weken daarna 300.000 fysieke handtekeningen nodig. Dat is veel, in weinig tijd!

Moeilijk, moeilijk. Idee! Waarom proberen wij ons niet daarop voor te bereiden door nu al zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen, die de harde toezegging willen doen om ten minste 5 papieren handtekeningen te verzamelen? Dat betekent dat u te zijner tijd formulieren van ons zult ontvangen, die u dan binnen enkele weken ingevuld retour kunt sturen naar een antwoordnummer.

Door u hier nu al voor aan te melden, doet u deze toezegging. Doe dat niet zomaar! Wij moeten hierop echt kunnen rekenen op het moment dat wij in actie moeten komen, juist vanwege de korte verzameltijd (uiteraard calamiteiten daargelaten)! Dus denk goed na voordat u dit invult, of u deze belofte gestand kunt doen! Bij 60.000 aanmeldingen komen we al heel dicht bij de 300.000 handtekeningen!

Uiteraard is het mogelijk om de toezegging te doen minder dan 5 handtekeningen, bijvoorbeeld van uzelf! Niet iedereen kan/wil handtekeningen verzamelen, maar weet wel zeker dat hij/zij zelf wil tekenen! Ook u sturen wij dan te zijner tijd een formulier toe.

[wppb progress=3000/60000 option=”animated-candystripe red” location=inside text=”Op naar 300.000 handtekeningen!” fullwidth=true]

HOE DOET U MEE?
Als u nog geen supporter bent van Burgercomité EU en u wilt meedoen met deze actie dan kunt u zich hier eerst aanmelden. U kunt bij aanmelding aanvinken voor hoeveel handtekeningen u mee wilt doen.

Als u al wel supporter bent van Burgercomité EU (u ontvangt dan bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) dan kunt u meedoen met deze actie via uw Privé Link. Deze kunt u hier eenvoudig aanvragen.

Heel veel dank namens ons allemaal!
Het Burgercomité EU

Het Burgercomité vecht voor Nexit

Hoe het Burgercomité Nederland met de blote hand uit de EU wil duwen.

Zelden zo veel bozigheid gezien als bij de presentatie van het manifest van het Burgercomité-EU. Apocalyptisch was het beeld dat Arjan van Dixhoorn en Pepijn van Houwelingen eind mei van Europa schetsten. We zijn een bezet land, zeiden ze, overgeleverd aan landverraders en regenten. Onze kinderen zullen sneuvelen als soldaten van een neokolonialistisch Europa in de strijd tegen Rusland. Banken terroriseren ons, en de media zijn onoprecht.

Hun gehoor bestond uit kwaaie heren en een enkele dame die er graag nog een schepje bovenop deden. Zo veel achterdocht kwam er vrij dat alle lust erover te schrijven me verging. Ook Thierry Baudet, uithangbord van anti-EU-sentimenten en geestverwant van het Burgercomité, hield het voortijdig voor gezien.

Als dit de revolutie was, dan zonder mij. Toch bleef het knagen. Het onderwerp – het genegeerde referendum van 1 juni 2005 waarin Nederland ‘Nee’ zei tegen Europa, en de noodzaak daarover opnieuw een volksraadpleging af te dwingen – was belangwekkend genoeg. Er waren die twee mannen, zo overduidelijk geen politici en zo bezield van de noodzaak van hun project. En er was dat ontroerende wijnrode boekje met leeslint, harde kaft en klassieke broodletter. Manifest aan het volk van Nederland, staat erop. Verre echo van de roemruchte pamfletten die eind 18de eeuw werden gepubliceerd door de patriotten, waarin vaak dezelfde aanhef werd gebezigd: Medeburgers van Nederland…

Dinsdag waaide dat clubje opnieuw aan op het Binnenhof.

Lees de column van Ariejan Korteweg (want het wordt ‘beter’) verder op de Volkskrant >>>

Macht van Europa holt democratie uit

Nederlanders moeten hun toekomst niet langer klakkeloos laten bepalen door Europa, stelt het Burgercomité-EU.

Bijna drie maanden geleden is het burgerinitiatief van het Burgerforum-EU door de Tweede Kamer behandeld. Dit initiatief, ondersteund door meer dan 65.000 stemgerechtigde Nederlanders, roept de regering ertoe op een referendum uit te schrijven bij een volgende bevoegdheidsoverdracht aan de EU.

Het resultaat van het debat was zeer teleurstellend, zij het niet onverwacht. Alle moties voor een referendum werden namelijk door de meerderheid afgewezen. Ondergetekenden willen en kunnen het daarbij niet laten zitten. In aansluiting bij eeuwenoude tradities van burgerlijk verzet willen wij alle Nederlanders ertoe oproepen zich aan te sluiten bij onze poging om het Nederlandse volk een definitieve stem te geven in de Europese besluitvorming over zijn lot.

Nederlanders worden door hun eigen politici klaarblijkelijk niet geacht mee te beslissen over de fundamentele keuzes waarvoor ons land in Europa en de wereld staat. De vraag is over welke middelen we nu nog kunnen beschikken om een beslissende stem af te dwingen bij de overdracht van bevoegdheden aan de EU.

Gezien de manier waarop onze volksvertegenwoordigers omgaan met ons fundamentele recht is de tijd gekomen dat de Nederlanders zelf de beslissingsmacht over hun rol in de EU opeisen. Het belang daarvan is groot, omdat er sprake is van een nooit door ons goedgekeurde uitholling van onze soevereiniteit door geleidelijke afdracht van bevoegdheden aan en toenemende coördinatie in Brussel.

Als gevolg van die groeiende beslissings- en coördinatiemacht van de EU is er een beleidsniveau ontstaan waarop de Europese bevolking geen rechtstreekse invloed meer kan uitoefenen. Grote delen van het beleid worden niet door verkiezingen of referenda gestuurd, maar door de agendering van onze politici zelf en van onverkozen bestuurders, ambtenaren en lobbyisten.

In toenemende mate vormt zich zo een nieuwe politieke kaste die de toekomst van Europa zelf wil vormgeven in besloten vergaderruimtes, zonder dat de fundamentele keuzes aan de burgers van Europa worden voorgelegd. Zij en hun volksvertegenwoordigers worden daardoor voortdurend voor voldongen feiten geplaatst. Daardoor zijn wij, het volk, het initiatief en de zelfbeschikking over onze toekomst kwijtgeraakt.

Lees verder op het Reformatorisch Dagblad