Campagne Referendum 2.0

Referendum EU Associatieverdrag Oekraïne

In de laatste week van mei is Burgercomité EU een campagne gestart met de naam Referendum 2.0 die alles te maken heeft met het feit dat het op maandag 1 juni precies tien jaar geleden was dat Nederlandse burgers in een referendum mochten stemmen voor of tegen een Europese grondwet. Meer dan 60% stemde tegen, maar we kregen deze grondwet, zij het vermomd als het Verdrag van Lissabon, alsnog. Sindsdien wordt de Nederlanders iedere dag weer meer zeggenschap over hun eigen leven en de inrichting van hun land ontnomen. Veelal is men zich daar niet eens van bewust.

De campagne
Onze campagne had/heeft vijf elementen:
– Presentatie van ons Manifest ‘Aan het Volk van Nederland’;
– Start handtekeningenverzamelactie Raadgevend Referendum onder de naam Referendum 2.0;
– Campagnefilmpje;
– Burgerinitiatief Peuro;
– Debat soevereiniteitsoverdracht.

Manifest
Woensdagmiddag 27 mei presenteerde het Burgercomité EU het Manifest ‘Aan het volk van Nederland’ in Nieuwspoort. In de tien jaar na het EU-referendum is het Europese integratieproces sindsdien niet alleen verder gegaan maar onder invloed van de financiële crisis zelfs versneld. Dit manifest is een aanklacht tegen deze afschaffing en ondermijning van onze democratie door de Europese Unie en een oproep tot grondwettelijk herstel. Lees meer over het Manifest!

Handtekeningenverzamelactie Referendum 2.0
De bedoeling van Referendum 2.0 is ons verder te bekwamen in het organiseren en inzetten van referenda (met als uiteindelijk doel – linksom of rechtsom, officieel of officieus) een landelijk referendum over de EU. Per 1 juli a.s. wordt de nieuwe wet Raadgevend Referendum van kracht. Als er een wet de Tweede en Eerste Kamer is gepasseerd waarbij sprake is van enige vorm van soevereiniteitsoverdracht aan de EU, willen wij dit referendum in gaan zetten. Hiervoor zijn in korte tijd 300.000 handtekeningen nodig. Dit is een zeer korte verzameltijd! Daarom kunt u daarom nu alvast meedoen!

Campagnefilmpje

Dit alles kan natuurlijk niet anders dan begeleid worden door een heus campagnefilmpje dat gaat over het verlies aan zeggenschap van Nederlandse burgers over hun eigen land en eindigt met de aankondiging van de handtekeningenverzamelactie Referendum 2.0. Met aan het einde de van onze kant de natuurlijk onwaarschijnlijke belofte dat wij uw democratie gaan redden, maar hé: in het licht van alle loze beloften die u door het pro-EU kamp al jaar in jaar uit gedaan zijn, kan deze er ook nog wel bij ;-).

Wij zijn Peter Vlemmix, documentairemaker van Panopticon en Euromania, zeer erkentelijk voor het maken van ons campagnefilmpje en kijk vooral ook op zijn YouTube-kanaal naar zijn fantastische documentaires over o.a. privacy en de Europese Unie.

Burgerinitiatief Peuro
Op dinsdagmiddag 2 juni zijn wij, samen met Forum voor Democratie van Thierry Baudet met wie wij dit organiseerden, naar de Tweede Kamer gegaan om de 43.000 handtekeningen aan te bieden van ons Burgerinitiatief Peuro. Dit vraagt om een parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Meer informatie daarover vindt u op onze website Peuro. Na de zomer vernemen wij van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (hieronder een foto van Helma Nepperus, voorzitter van deze commissie bij de overhandiging van de handtekeningen) of ons burgerinitiatief in behandeling wordt genomen.

Debat Soevereiniteitsoverdracht
Begin 2014 kregen we ons tweede Kamerdebat over het Burgerinitiatief “Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum”. Helaas werden alle moties weggestemd. Wel werd de Raad van State verzocht onderzoek te doen naar de ‘sluipende bevoegdheidsoverdracht’. Bestaat deze, en zo ja, hoe? Het rapport van de Raad van State dat in juli 2014 uitkwam, deed ons van de ene verbazing in de andere rollen. Voor een groot deel gaat daar ook ons Manifest dan ook over. In onze nieuwsbrief van 17 juni leest u een hilarisch en een beetje boos verslag van dit debat.

Lancering Forum voor Democratie
Ook hebben wij nog foto’s van de bijzondere lancering van het Forum voor Democratie van Thierry Baudet op maandagavond 1 juni jl. in Hotel de l’Europe.