Campagne Referendum 2.0

Referendum EU Associatieverdrag Oekraïne

In de laatste week van mei is Burgercomité EU een campagne gestart met de naam Referendum 2.0 die alles te maken heeft met het feit dat het op maandag 1 juni precies tien jaar geleden was dat Nederlandse burgers in een referendum mochten stemmen voor of tegen een Europese grondwet. Meer dan 60% stemde tegen, maar we kregen deze grondwet, zij het vermomd als het Verdrag van Lissabon, alsnog. Sindsdien wordt de Nederlanders iedere dag weer meer zeggenschap over hun eigen leven en de inrichting van hun land ontnomen. Veelal is men zich daar niet eens van bewust.

De campagne
Onze campagne had/heeft vijf elementen:
– Presentatie van ons Manifest ‘Aan het Volk van Nederland’;
– Start handtekeningenverzamelactie Raadgevend Referendum onder de naam Referendum 2.0;
– Campagnefilmpje;
– Burgerinitiatief Peuro;
– Debat soevereiniteitsoverdracht.

Manifest
Woensdagmiddag 27 mei presenteerde het Burgercomité EU het Manifest ‘Aan het volk van Nederland’ in Nieuwspoort. In de tien jaar na het EU-referendum is het Europese integratieproces sindsdien niet alleen verder gegaan maar onder invloed van de financiële crisis zelfs versneld. Dit manifest is een aanklacht tegen deze afschaffing en ondermijning van onze democratie door de Europese Unie en een oproep tot grondwettelijk herstel. Lees meer over het Manifest!

Handtekeningenverzamelactie Referendum 2.0
De bedoeling van Referendum 2.0 is ons verder te bekwamen in het organiseren en inzetten van referenda (met als uiteindelijk doel – linksom of rechtsom, officieel of officieus) een landelijk referendum over de EU. Per 1 juli a.s. wordt de nieuwe wet Raadgevend Referendum van kracht. Als er een wet de Tweede en Eerste Kamer is gepasseerd waarbij sprake is van enige vorm van soevereiniteitsoverdracht aan de EU, willen wij dit referendum in gaan zetten. Hiervoor zijn in korte tijd 300.000 handtekeningen nodig. Dit is een zeer korte verzameltijd! Daarom kunt u daarom nu alvast meedoen!

Campagnefilmpje

Dit alles kan natuurlijk niet anders dan begeleid worden door een heus campagnefilmpje dat gaat over het verlies aan zeggenschap van Nederlandse burgers over hun eigen land en eindigt met de aankondiging van de handtekeningenverzamelactie Referendum 2.0. Met aan het einde de van onze kant de natuurlijk onwaarschijnlijke belofte dat wij uw democratie gaan redden, maar hé: in het licht van alle loze beloften die u door het pro-EU kamp al jaar in jaar uit gedaan zijn, kan deze er ook nog wel bij ;-).

Wij zijn Peter Vlemmix, documentairemaker van Panopticon en Euromania, zeer erkentelijk voor het maken van ons campagnefilmpje en kijk vooral ook op zijn YouTube-kanaal naar zijn fantastische documentaires over o.a. privacy en de Europese Unie.

Burgerinitiatief Peuro
Op dinsdagmiddag 2 juni zijn wij, samen met Forum voor Democratie van Thierry Baudet met wie wij dit organiseerden, naar de Tweede Kamer gegaan om de 43.000 handtekeningen aan te bieden van ons Burgerinitiatief Peuro. Dit vraagt om een parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Meer informatie daarover vindt u op onze website Peuro. Na de zomer vernemen wij van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (hieronder een foto van Helma Nepperus, voorzitter van deze commissie bij de overhandiging van de handtekeningen) of ons burgerinitiatief in behandeling wordt genomen.

Debat Soevereiniteitsoverdracht
Begin 2014 kregen we ons tweede Kamerdebat over het Burgerinitiatief “Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum”. Helaas werden alle moties weggestemd. Wel werd de Raad van State verzocht onderzoek te doen naar de ‘sluipende bevoegdheidsoverdracht’. Bestaat deze, en zo ja, hoe? Het rapport van de Raad van State dat in juli 2014 uitkwam, deed ons van de ene verbazing in de andere rollen. Voor een groot deel gaat daar ook ons Manifest dan ook over. In onze nieuwsbrief van 17 juni leest u een hilarisch en een beetje boos verslag van dit debat.

Lancering Forum voor Democratie
Ook hebben wij nog foto’s van de bijzondere lancering van het Forum voor Democratie van Thierry Baudet op maandagavond 1 juni jl. in Hotel de l’Europe.

17 reacties
 1. Als esperantisten en socialisten waren mijn ouders Europeanen van het eerste uur. Dankzij deze universele taal correspondeerden ze met mensen uit verschillende Europese landen waaronder ook de toenmalige Sovjet-Unie. Als zij nog geleefd hadden zouden zij zich vast net als ik verheugd hebben op een samenwerking van de volken van Europa om voor haar inwoners een leefbaar en sociaal continent te komen.
  De Europese Unie, zoals die nu geconstrueerd wordt heeft echter niets van deze idealen in zich. Het is een bureaucratisch monstrum wat totaal voorbij gaat aan de wensen en belangen van de doorsnee Europese burger. De tienduizenden lobbyisten die de Brusselse burelen platlopen hebben maar één belang voor ogen, dat van hun opdrachtgevers; het multinationale bedrijfsleven.
  BURGERS, VERZET U!

 2. Wij hadden er niet om gevraagd. We werden beet genomen door jullie drang. Want alles zou beter worden. Beter ook voor het werk. Echter is gebleken dat het ons alleen maar naar onder heeft gezogen. De gulden was een boel waard. De euro is in waarde snel naar beneden gezakt. Dus onze harde munt moest plaats maken voor iets dat broos is. En nu leren we als burger dat we niet alleen voor en naar landen geld storten omdat ze een ramp of het moeilijk hebben, maar ook mogen we nog een nabetaling elk jaar storten, onder het motto jullie hebben het beter. Ja, zij die rijk zijn, zij die net droge voeten hebben, raken alles kwijt. Je kunt beter niet nog meer mensen hier heen halen.

 3. Als het Burger Comité überhaupt enige inbreng wil verwerven moeten er intensief getracht worden samen met de U.K. de huidige E.U. onwelgevallige wetten terug te schroeven en/of te verbeteren voor onze autonomie die al veel te veel afgepakt is en eenvoudig opgedrongen op ondemocratische wijze (zonder referenda). Het burger Comité dient te trachten zoveel mogelijk samen te spelen met de U.K. ‘opstandelingen’ tegen de E.U.

 4. Die hele EU is een ramp die ons door het kapitaal is opgedrongen! Vroeger ging Nederland om veel minder plat, ik heb trouwens zeer sterke vermoedens dat er met verkiezingsuitslagen geknoeid wordt. Van mij mag Vladimir Poetin de zaak vandaag nog over nemen! Vandaag was deze grootste staatsman van deze wereld, gewonde Oekraïense kinderen in een Moskous ziekenhuis aan het opbeuren en troosten. Dat zie ik trieste figuren als Rutte en Obama nog niet doen. Zou voor die kinderen ook niet fijn zijn…

 5. ‘Opa, wat is de-mo-cra-tie?’
  ‘Oeh, dat is lang geleden jongen. Toen had ons volk eens in de 4 jaar nog écht iets in te brengen. Dat kennen we nu al zeker 23 jaar niet meer…’

 6. Voor en tijdens de oorlog hadden we landverraders, tegenwoordig hebben we EU/euro-blindgangers, mogelijk nog gevaarlijker dan de voorgaande generatie blindgangers. Waar blijft strafvervolging voor landverraad. Wie nu nog beweert dat de EU en de euro voor vrede, veiligheid, stabiliteit en welvaart zal zorgen is een gek. De kloof in Europa en in Nederland is sinds de oorlog niet zo onoverbrugbaar diep en groot geweest. Op 1 juni kan in Nederland de vlag half stok.

 7. Een goed filmpje, dat hebben jullie goed gedaan. De boodschap is kort maar zeer helder. Ook het statement dat de boodschap boven de alle politieke partijen gaat, is uitstekend verwoord. Mijn complimenten!

  De meerderheid van de burgers was en is tegen de creatie van deze EU heilstaat met haar euro. Vrijheid, democratie en zelfbeschikking zijn het hoogste goed, dat hebben de burgers in ieder geval goed begrepen. Maar die zogenaamde politici, Kok, Lubbers, Zalm, Balkenende, enz. wisten het beter, vonden ze. Deze verkwanselaars hebben Nederland en haar burgers verkocht.

  Nu 23 jaar na het verdrag van Maastricht en 10 jaar na het referendum, wordt de gecreëerde sociale, economische en politieke puinhoop in heel haar omvang voor iedereen in Nederland en daarbuiten zichtbaar en voelbaar. En reken maar dat ze de ontstane situatie verder gaan misbruiken voor eigen gewin.

 8. Alleen in Europa blijven als het duidelijk is dat de Nederlandse ingezetenen dit steunen, na eerst goed te worden voorgelicht en niet opgelicht, dus gewoon democratie als die tenminste nog bestaat. Geen leugens meer want daar staat Europa reeds bol van. En dan ook nog graag met leiders van enig statuur en geen omhoog gevallen ambtenaren van bedenkelijk allooi.

 9. Prachtig duidelijk filmpje. Samenwerking is prima maar wij leven onze eigen regels hier in Nederland en laten ons niets voorschrijven door Brussel. Nederland heeft zijn eigen wetten en regels en zijn eigen cultuur en dat moet zo blijven. Dus Brussel, af van Nederland.

 10. Waar staan wij nog als gewone Nederlander? Alles wat belangrijk is in het leven van een mens wordt ons afgenomen. Er gaat teveel geld de grens over! We zien en krijgen er niks voor terug. Heel veel Nederlanders staat het water tot aan de lippen. De zorg laat heel veel te wensen over. De politiek in Den Haag denkt alleen maar aan zichzelf, en dan vooral de VVD, wat democratisch zeg. Wij worden monddood gemaakt en laten ons dat ook gebeuren. Het wordt de hoogste tijd voor actie. Zo kan het niet langer meer. VVD er Rutte roept dat wij in een prachtig land wonen, dat is sinds de euro zijn intrede deed allang niet meer het geval. Weg met de euro en lang leve Nederland, we kunnen wel zonder Europa, die willen alleen maar geld zien! Wij hadden het in Nederland het prima voor elkaar, alle sociale voorzieningen zijn foetsie, enz. enz.

 11. Wij krijgen inderdaad te veel zaken door de strot geduwd die we niet willen en ook nog eens tegen enorme kosten. Goed initiatief dus, alleen vrees ik dat ook dit weinig zal uithalen. De bestuurlijke elite heeft zich op alle fronten van de nodige invloed verzekerd en dit is nauwelijks meer ongedaan te maken. Verkiezingen helpen ook niet, twee totale tegenpolen gaan na de verkiezingen gewoon samenwerken om koste wat het kost hun invloed te behouden. De burger heeft wederom het nakijken.

 12. Een prima initiatief. Steeds meer mensen moeten wakker worden dat ons land wordt verkocht aan de EU door o.a. de eurofiele landverraders van D66.

 13. Het concept Europa (marktvergroting, samenwerken) is prima. De implementatie is echter een gedrocht. Hoe kan het waar zijn dat politiek en bedrijfsleven zo vervlecht zijn? Ontvlechten is noodzakelijk. Of zijn wij reeds de democratie voorbij?.

 14. Dat politici positief staan t.o de EU heeft zeker ook te maken met de gigantische hoop super betaalde banen , die daar voor hun in het verschiet liggen . Een fantastische uitbreiding van hun carrière kansen .

 15. Waarde lezer,
  Een fantastisch en volkomen terecht initiatief van het Burgercomité EU. Dat hele EU-gebeuren is een louter ondemocratisch speeltje van en voor politici. Met valse, niet valide argumenten als ‘verminderde kans op oorlog’ en ‘goed voor onze economie’ werd de EU bewust ongevraagd ons door de strot geduwd. Sinds 1945 hebben wij in Europa in vrede geleefd, waarvan bijna 6 decennia zònder EU-gedoe. En volgens mij dreven wij vóór het EU-tijdperk toch ook al behoorlijk veel handel in en met Europa. Dus drogredenen, die kennelijk door bijna geheel het politieke corps kritiekloos ‘na-gepapegaaid’ werden/worden. Angstvallig werd en wordt door ‘Den Haag’ een referendum vermeden. Hoe kun je als politicus zo je eigen – letterlijk en figuurlijk – zwaar bevochten zelfbeschikkingsrecht, je autonomie, je soevereiniteit zó verkwanselen. EU is hip, vooruitstrevend, de toekomst; dus…

Comments are closed.