Spanjes radicale plan voor de eurozone

Volgens de krant El Païs heeft de Spaanse minister van Economische Zaken, Luis De Guindos, de Europese Centrale Bank (ECB) en andere Europese instituties een voorstel gedaan om het macro-economisch beleid in de eurozone radicaal te herzien. Madrid wil vrijer verkeer van arbeid, een gedeeltelijke fiscale unie met gemeenschappelijke obligaties en een uitgebreider mandaat voor de ECB. Inflatie moet het primaire mandaat blijven, maar daarnaast zou de ECB voortaan ook moeten waken over economische convergentie tussen lidstaten. De centrale bank zou het monetaire beleid ook moeten inzetten om te voorkomen dat loonkosten en inflatie tussen lidstaten uiteenlopen en dat er landen zijn met grote overschotten of tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans.

Bron: Z24