Can we do it ourselves?

Dit is een solide, tot nadenken stemmende documentaire over een relevante economische onderwerp. De kwestie van de grip van het kapitalisme op de moderne wereld is zeer relevant momenteel en de film doet de vraag rijzen of we richting een democratische coöperatieve manier van zaken doen moeten gaan. De film toont voorbeelden van bedrijven die overleven als democratieën binnen een kapitalistisch systeem.