Laatste Nieuws

2 miljard euro aan EU-subsidies verdween in Spanje

In Spanje is een massale fraude ontdekt waarbij 2.000 miljoen euro aan EU-subsidies om werklozen te herscholen in de zakken van bedrijven en vakbonden zou zijn verdwenen. Dat meldt de doorgaans goed geïnformeerde zakenkrant El Condicional.

75% van de kostprijs van de herscholingsopleidingen werd aan de bedrijven voorgeschoten, waarna de resterende 25% na een eindevaluatie zou worden bijgestort. Maar deze controles vonden nooit plaats. Erger nog, de bedrijven en vakbonden die de subsidies hadden geclaimd, vulden valse deelnemerslijsten in, waarna het geld gewoon in eigen zak verdween. De mensen die op de lijsten stonden waren werklozen, maar hadden nooit iets over een herscholingscursus gehoord, laat staat dat ze zo’n opleiding hadden bijgewoond.

Lees verder op Express

UKIP en EU: Out of the EU, into the World

Beginnen met de conclusie van een politieke verklaring is wat ongewoon maar het is soms beter om met de deur in huis te vallen.

Wat het VK nodig heeft is zijn huidige disfunctionele lidmaatschap van de EU op te zeggen en in te ruilen voor een nieuwe basis van vriendschap en vrijhandel. Onze relatie met de EU moet eerlijk en welvaart scheppend zijn.

The inconvenient truth voor het eurofiele establishment in het Verenigd Koninkrijk is, dat geen enkel land in de wereld heden ten dage lid moet zijn van een politieke unie om handel te kunnen drijven. Uit de politieke unie stappen is de beste weg vooruit voor de toekomst van ons land.

Het lezen van de 100+ pagina’s van “Out of the EU into the World” van UKIP, de UK Independence Party, is taaie kost maar de moeite waard. Het is geen wervende brochure vol gezwollen taal maar een coherente verzameling feiten en getallen die korte metten maken met de angstaanjagende taal over de economische gevolgen van het verlaten van de Europese Unie door Groot Brittannië gevolgd door een appendix met de bronnen. Het gaat over handel, immigratie en de houding van de EU tegenover het VK. Hieronder een kleine keuze uit de enorme veelheid gegevens. Het geheel lezen is een eye- opener en aanbevelenswaardig, ook om een beeld van de EU te krijgen. Het is misschien nieuw om te lezen dat UKIP de EU inderdaad beschouwt als een politieke unie maar uit de brochure, met ook vele grafieken en tabellen, komt duidelijk naar voren dat dat inderdaad zo is.

Lees verder op De Dagelijkse Standaard

De vraag is of Nederland ooit pro-Europa was

Nederlanders hebben zich nooit erg geïnteresseerd voor Europa. Deze relatie verslechterde vanaf het moment dat Nederland meer aan Brussel ging betalen en tegelijkertijd minder invloed in Europa kreeg. De Nederlandse animo voor de Europese Verkiezingen staat intussen op een dieptepunt.

Dat zegt Elsevier-redacteur en -columnist Syp Wynia donderdag in een interview met BNR-nieuwsradio, naar aanleiding van zijn nieuwste boek Vervlogen Visioenen. In deze bundel zijn de beste stukken verzameld die Wynia sinds 1997 in Elsevier heeft gepubliceerd over de Europese eenwording en de rol van Nederland daarin.

Wynia stelde in de uitzending de vraag of ‘Nederland überhaupt ooit wel pro-Europa is geweest’. Volgens de redacteur hebben Nederlanders nooit een innige band gehad met Europa en interesseerde het grote publiek zich simpelweg niet voor Brussel. Deze onverschilligheid verdween op het moment dat Nederland de grootste nettobetaler werd, er meer bevoegdheden naar Brussel gingen en de Unie naar het oosten uitbreidde.

Daarbij kon de in 2002 ingevoerde euro ook nooit op grote populariteit rekenen. Er was geen enkele economische reden voor de invoer van de euro zegt Wynia. De Fransen leken toentertijd de enige met een belang bij een gezamenlijke munt omdat ze dachten ‘Duitsland zo onder de duim te kunnen houden’.

Lees verder op Elsevier

Amerika is geen democratie meer

Een bescheiden groep van rijken en rijke organisaties maken de dienst uit in de Verenigde Staten. Dat meldt Welingelichte Kringen.

In een lijvige studie van onderzoekers van de Universiteit van Princeton ging van een groot aantal wetsontwerpen en besluiten na hoe ze waren genomen, wie er druk op hadden uitgeoefend en in wiens belang ze waren. Conclusie: de rijken maken de dienst uit. De onderzoekers namen 1800 wetten eb besluiten onder de loep, genomen in de afgelopen 15 jaar. In een groot aantal daarvan was rechtstreeks de hand te herkennen van lobbygroepen uit de rangen van de rijkste Amerikanen. De besluiten kwamen tot stand zonder dat de mening van de meerderheid van de Amerikaanse bevolking er enig invloed op heeft.

Het Hooggerechtshof heeft onlangs besloten dat belangengroepen vrijwel onbeperkt mogen bijdragen aan campagnes van politici. Dat zal de democratie verder uithollen.

Lees het bericht op Talking Points Memo

Help mee met een referendum!

Dinsdag 8 april 2014 is de ‘Wet Raadgevend Referendum’ door de Eerste Kamer bekrachtigd en deze wet stelt ons vanaf ongeveer 1 juli 2015 (wanneer de wet naar verwachting in werking treedt) in staat een wet die door de Eerste Kamer is aangenomen, maar nog niet door de koning is ondertekend, door middel van een referendum ter goedkeuring eerst voor te leggen aan de bevolking.

Zodra een voor ons doel geschikte wet door het parlement is aangenomen, een wet die dus ook referendabel is, zullen wij als Burgercomité-EU alles op alles zetten om zo’n referendum af te dwingen.

Makkelijk zal dit niet zijn. Hiervoor zullen we namelijk binnen acht weken maar liefst 300.000 (papieren!) handtekeningen moeten verzamelen! Daar moet dus een flinke organisatie voor klaar staan en eventueel benodigde fondsen.

Wilt u helpen, iets doen, hoe klein ook? Meldt u dan aan via onze pagina Vrijwilligers.

Alvast bedankt!
Burgercomité-EU

Doe mee met onze Crowd Funding Actie!

Deze actie is op 1 juni j.l. geëindigd!

Iedereen die heeft meegedaan: onze dank is groot! Als u te laat bent: u kunt sinds kort ook Doneren!

U kunt ons nu voor het eerst ook financieel steunen door middel van crowdfunding. Tot nu toe hebben we zelf alle kosten betaald, maar een rechtszaak zal natuurlijk aardig wat geld gaan kosten. Dat geldt uiteraard ook voor het binnenhalen van 300.000 (papieren) handtekeningen en het voeren van een campagne voor een referendum. We zullen vanzelfsprekend elke uitgegeven cent verantwoorden. We hopen met uw steun de komende vijf weken tot aan 1 juni (die gedenkwaardige dag waarop we precies negen jaar geleden met een tweederde meerderheid tegen de Europese grondwet stemden en die we uiteindelijk in de vorm van het Verdrag van Lissabon toch gewoon hebben gekregen) daarvoor een potje bijeen te krijgen.

Steun ons hier via onze Crowdfunding Actiepagina!

Er staat enorm veel op het spel en daarom zullen we met uw steun blijven vechten totdat de Nederlandse bevolking in staat is gesteld haar stem rechtstreeks via een referendum te laten horen.

Sociale media bom op 22 mei: doe mee!

Deze actie is op 22 mei 2014 om 12.00 geëindigd!

Wij danken alle deelnemers! Op veler verzoek zal de volgende actie weer een mailactie omvatten (zoals onze ‘mailbom’ naar de Tweede Kamer in januari), zodat u ook kunt meedoen zonder dat u gebruik maakt van sociale media.

Op 22 mei zijn de Europese verkiezingen. Uiteraard zullen wij daar aandacht aan besteden, hoewel onze invloed met 26 van de 750 zetels in het Europees parlement zeer beperkt is. Toch willen wij dit moment niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom zijn wij op Thunderclap een sociale media campagne gestart: ‘Samen voor een EU-referendum’.

‘Thunderclap’ is een communicatieplatform dat mensen en organisaties helpt om gehoord te worden door een boodschap ‘samen’ te verspreiden. Thunderclap stuurt op één moment namens alle sympathisanten van een campagne een sociale mediabericht uit. Een zogenaamde ‘Sociale Media Bom’. Want beter op één moment veel aandacht, dan over een lange periode een beetje aandacht. We hebben een paar weken de tijd om zoveel mogelijk deelnemers te verzamelen.

Iedereen die een EU-referendum en/of zijn stem wil laten horen kan ons steunen via Thunderclap met een Facebook- en/of Twitterbericht. Deze worden dus niet meteen verstuurd, maar opgespaard. Tot 22 mei – de dag van de Europese verkiezingen. Dan gaan om 12 uur ‘s middags in een klap alle berichten eruit, met de hoop op een buzz en hopelijk een wordt het EU-referendum een trending topic!

Hoe werkt dat?

U klikt u op de knop JOIN THIS THUNDERCLAP in de widget van Thunderclap hier meteen rechts op de site (of ga via deze link naar onze Thunderclap Actiepagina). Met een paar klikken koppelt u uw Facebook en/of Twitter account. Namens het aangemelde account zal dan op 22 mei om 12.00 ‘s middags een eenmalig (!) een kort bericht verstuurd worden: ‘Samen voor een EU-referendum! Sluit je ook aan bij het Burgercomité EU!’ Eventueel kunt u deze nog zelf aanpassen.

Doet u mee?

Ga dan naar onze actie op Thunderclap! Vraagt u uw vrienden en familie op Facebook en Twitter om mee te doen?

Alvast heel veel dank!

Onderzoek rechtszaak

UPDATE 22 juni 2014

Binnenkort komt de werkgroep bijeen met daarin alle experts die zich bij ons hebben aangemeld! Wordt vervolgd…

Het Burgercomité EU is van plan bij het Hof van Justitie in Luxemburg een rechtszaak aan te spannen tegen het steeds opnieuw oprekken van de verdragen door de EU. Of en hoe dit precies mogelijk is zal een advocatenkantoor voor ons gaan uitzoeken.

Wij op zoek naar een of meer deskundigen op het gebied van het staats- of Europees recht die ons hierin willen adviseren.

Ook zullen we gaan inventariseren in hoeverre een juridische procedure bij een Nederlandse (bestuurs)rechter haalbaar is.

Mocht u of iemand die u kent ons daarbij kunnen en willen helpen dan kunt u contact met ons opnemen via de pagina Contact.