Interviewserie

Onder de naam Stemmen of Slikken heeft filmmaker Peter Vlemmix in opdracht van het Burgercomité-EU een serie topinterviews gemaakt met Nederlanders die zich verdiept hebben in het associatieverdrag, in het kader van het Oekraïne-referendum. Ook gaat het over beweegredenen en activisme in het algemeen.

ABONNEER U VIA YOUTUBE

Interview 1 – Thierry Baudet
Referendum Associatieverdrag Oekraine Interviewserie Stemmen of Slikken Thierry Baudet

Interview 2 | Karel van Wolferen
Referendum Associatieverdrag Oekraine Interviewserie Stemmen of Slikken Karel van Wolferen

Interview 3 | Harry van Bommel
Referendum Associatieverdrag Oekraine Interviewserie Stemmen of Slikken Harry van Bommel

Interview 4 | Erik Wesselius
Referendum Associatieverdrag Oekraine Interviewserie Stemmen of Slikken Erik Wesselius

Interview 5 | Pepijn van Houwelingen
Referendum Associatieverdrag Oekraine Interviewserie Stemmen of Slikken Pepijn van Houwelingen

Interview 6 | Jan Roos
Referendum Associatieverdrag Oekraine Interviewserie Stemmen of Slikken Jan Roos

Interview 7 | Joram van Klaveren
Referendum Associatieverdrag Oekraine Interviewserie Stemmen of Slikken Joram van Klaveren

Interview 8 | Marianne Thieme
Referendum Associatieverdrag Oekraine Interviewserie Stemmen of Slikken Marianne Thieme

Aflevering 9 | Maarten Tegenbosch
Referendum Associatieverdrag Oekraine Interviewserie Stemmen of Slikken Maarten Tegenbosch

Interview 10 | Bart Nijman
Referendum Associatieverdrag Oekraine Interviewserie Stemmen of Slikken Bart Nijman

Interview 11 | Jort Kelder
Referendum Associatieverdrag Oekraine Interviewserie Stemmen of Slikken Jort Kelder

Regering speelt vals om ja-stem referendum af te dwingen

Om het heilige ‘Europese project’ te beschermen, ondermijnt de regering het democratisch proces.

De campagne is nu vol op stoom. Wij, het Burgercomité-EU, en anderen uit het ‘tegenkamp’ hebben nauwkeurig en specifiek aangegeven – vaak met de artikelnummers van het verdrag erbij – wat er volgens ons allemaal mis is met het verdrag. En dat is veel, zoveel zelfs dat we het in een klein pamflet getiteld En daarom nee hebben gepubliceerd. De voorstanders hebben hier tot nu toe op een paar algemene kreten na – Handelsverdrag! Samenwerking! Veiligheid! – niets tegen in gebracht. De vraag is natuurlijk of een associatieverdrag daadwerkelijk de handel, veiligheid en samenwerking bevordert en of het wel te rijmen is met onze democratische waarden, niet alleen die van ons land, maar ook die van Oekraïne.

Wel heeft de regering intussen het democratisch proces zelf ondermijnd. Dat baart ons enorm zorgen. Als je het spel niet eerlijk kunt winnen behoor je niet te gaan valsspelen. Zeker niet als regering en zeker niet met zoiets belangrijks als onze democratie. Toch zagen we dit de afgelopen maanden keer op keer gebeuren.

Het eerste voorbeeld is het stemlokalenschandaal. Sommige gemeenten hebben het aantal stemlokalen met meer dan 70 procent gereduceerd terwijl dit nota bene het eerste referendum is waarvoor een opkomstdrempel geldt. Daarmee beïnvloedt de overheid dus niet alleen de opkomst, maar ook de uitslag. De gemeente Son en Breugel is hiervoor door de rechter veroordeeld, maar het is natuurlijk bizar dat wij, het ‘tegenkamp’, nu met allerlei rechtszaken ervoor moeten proberen te zorgen dat ook gehandicapten, ouderen, en anderen die wellicht minder mobiel zijn straks zonder onnodige obstakels kunnen gaan stemmen.

Ten tweede begrijpt de regering blijkbaar het verschil tussen de staat en het kabinet niet meer. Het kabinet kan als politieke coalitie campagne voeren, maar de staat als onpartijdige arbiter en vertegenwoordiger van alle Nederlanders, zonder onderscheid, kan dat niet. En toch voert bijvoorbeeld Hans Docter, ambassadeur in Ghana (sic!) en dus rijksambtenaar bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, op verzoek van de regering actief campagne voor het associatieverdrag. Een ambtenaar kan politiek actief zijn, maar alleen als privépersoon en als hij de campagne strikt scheidt van zijn werk. Een ambtenaar die in zijn functie campagne voert, behoort te worden ontslagen in plaats van in opdracht van de regering onwettig te handelen. Het komt er nu dus op neer dat wij via deze ambassadeur niet alleen campagne tegen de regering voeren, maar ook tegen de staat zelf. Dat is een ongehoord feit, dat opnieuw aantoont hoe weinig respect onze overheden nog hebben voor de staatsrechtelijke principes.

Ten derde zijn sommige gemeenten zo onverstandig geweest een folder met ‘informatie’ over het referendum met de stempassen mee te sturen. Deze uitleg lijkt echter als twee druppels water op het regeringsstandpunt, de argumenten van het tegenkamp komen nauwelijks of ernstig verknipt aan bod. Met andere woorden, dit is een verborgen oproep van de gemeenten om ja te stemmen. Wat zou er gebeuren als tijdens Tweede Kamerverkiezingen gemeenten stempassen zouden rondsturen met ‘informatie’ waaruit blijkt dat men maar het beste op de PvdA kan stemmen? Het land zou te klein zijn. Het lijken wel ‘Russische’ toestanden.

Lees verder op de Volkskrant

Oekraïnereferendum

Referendum EU associatieverdrag Oekraïne

Informatie over het EU-associatieverdrag met Oekraïne en het referendum

Hieronder vindt u pagina’s met informatie over diverse aspecten van het referendum, de inhoud van het associatieverdrag dat de EU met Oekraïne heeft gesloten en de toestand van het land.

CampagnepuntenArtikelenInterviewserie


Hoera! We krijgen een referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne. Op 6 april 2016. Met 427.393 handtekeningen hebben burgers zelf voor het eerst in onze geschiedenis de organisatie van een landelijke referendum in Nederland voor elkaar gekregen. Minimaal vier miljoen mensen moeten naar de stembus om de minimale opkomst van 30% te halen. Ga dus allemaal stemmen!

De vraag zal luiden:

Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

Als eerste initiatiefnemers van dit referendum zal het u niet verbazen dat wij een 100% NEE-campagne voeren tegen de goedkeuring van dit associatieverdrag. Lees er alles over hieronder.


Waarom zijn wij tegen dit associatieverdrag?

In juni jl. is door de Eerste Kamer een Europees associatie-verdrag met Oekraïne goedgekeurd. Zoals duidelijk uit de behandeling van dit wetsvoorstel blijkt, hoopt de EU met dit associatieverdrag Oekraïne (en trouwens ook Georgië en Moldavië) geleidelijk in de EU te integreren. Deze landen moeten zelfs EU-wetgeving gaan overnemen. Dit verdrag is dus duidelijk een opstapje naar volledig EU-lidmaatschap, ook al zullen onze regering en de EU dit natuurlijk ontkennen. Voor Kroatië, dat in 2001 een associatieverdrag kreeg en sinds 2013 lid is van de EU bleek dit in het verleden al het geval geweest te zijn.

Dit associatieverdrag is bovendien dé aanleiding geweest voor de huidige burgeroorlog in Oekraïne. De voormalige regering Janoekovitsj wilde dit verdrag in 2013 niet ondertekenen. Een deel van de Oekraïense bevolking kwam toen in opstand, ondertussen op onverantwoorde wijze opgehitst op het Maidan (plein in het centrum van Kiev) door europarlementariërs als Guy Verhofstadt en Hans van Baalen en Tweede Kamerlid voor de PvdA Jacques Monasch, die zo hielpen de lont in het kruitvat te steken. Er vond een staatsgreep plaats met steun van de VS en EU, en een burgeroorlog ontbrandde.

De schulden voor de Eurozone blijven zich opstapelen. Ook na de inlijving van landen zoals Bulgarije en Roemenië blijft de EU officieel aansturen op verdere uitbreiding van haar grondgebied met nieuwe landen, om daar wederom tientallen miljarden in te pompen. Ze rukt bewust steeds verder op naar het oosten (uit geopolitieke overwegingen) wat tot allerlei ongewenste spanningen met Rusland heeft geleid. Het associatieverdrag van de EU met Oekraïne, dat in oorlog is en failliet, is niet alleen onverantwoord, maar ook provocatief en een bedreiging voor de welvaart en welzijn van ons én van de Oekraïners.

Wij willen met een referendum over dit associatieverdrag met Oekraïne een luid en duidelijk ‘Nee!’ laten horen naar de EU. En de Nederlandse politici dwingen om het debat hierover in ons land met zijn burgers te voeren in plaats van alleen met elkaar.

Daarnaast is het referendum een goede aanleiding om de inhoud van dit associatieverdrag en het werkelijke effect ervan eens kritisch tegen het licht te houden. Worden de Oekraïense burgers er beter van? Of vooral politici en oligarchen? Deze video is in dat kader een absolute MUST SEE!


Boekje ‘Daarom Nee’

De belangrijkste 10 argumenten in het kort staan hieronder. Voor wie meer wil weten: een klein boekje van 30 pagina’s met uitwerkingen en onderbouwing van al onze argumenten tegen het associatieverdrag is te downloaden in A4-formaat (pdf) of GRATIS te bestellen.


De belangrijkste argumenten om tegen het associatieverdrag te zijn

1
Het associatieverdrag is absoluut geen vrijhandelsverdrag maar een integratieverdrag, een opmaat en voorportaal naar EU-lidmaatschap van Oekraïne, een door en door corrupt land in (burger)oorlog. In het verdrag wordt op p.3 letterlijk gesproken over: ‘de politieke associatie en de economische integratie van Oekraïne in de Europese Unie’.

2
Wat de handel betreft, de Oekraïense economie is kleiner dan die van Noord-Holland (!), krimpt verder door oorlog en corruptie en slechts 0,2% (!) van onze export gaat naar Oekraïne. Dit is een fractie van onze handel met Rusland. Door de redeloze confrontatie tussen EU, VS en Rusland verslechtert onze relatie met Rusland al jaren. Die wordt nog slechter door dit associatieverdrag. Ook vanuit economisch oogpunt is dit verdrag daarom een bijzonder slechte deal voor ons. Bovendien, Oekraïense corruptie zal vanwege dit verdrag ons land binnensijpelen en zo onze politiek en welvaart (verder) aantasten.

3
De EU dwingt Oekraïne met dit associatieverdrag alvast haar wetgeving zo goed als volledig, dat wil zeggen voor 80% (!) aan EU-wetgeving aan te passen nog voordat het land lid wordt. Barroso (voormalig voorzitter van de Europese Commissie, Van Rompuy (voormalig voorzitter van de Europese Raad) en Porshenko (president van Oekraïne) hebben allemaal de hoop en verwachting uitgesproken voor een toekomstig EU-lidmaatschap van Oekraïne. Lidmaatschap is dus wel degelijk het doel, al ontkent men dat nog zo hard.

4
Het associatieverdrag verschaft Oekraïne het recht op financiële steun door de EU, p. 259, artikel 453: ‘Oekraïne komt in aanmerking voor financiële bijstand via de relevante EU-mechanismen en -instrumenten voor financiering.’ De les van Griekenland moet zijn dat dit betekent dat die steun er ook komt, en ons land over de besteding van ons geld daar niets te zeggen zal hebben.

5
Dit associatieverdrag geeft Oekraïne, een land in (burger)oorlog, militaire bijstand en steun, artikel 10, p.11: ‘De partijen onderzoeken mogelijke samenwerking op militair of technologisch vlak’. Daarmee raken we zonder dat hier enig Nederlands belang bij gediend is verder betrokken in een groot geopolitiek conflict.

6
Het associatieverdrag maakt visumvrij reizen mogelijk, ook dus voor criminelen die onze winkels en musea komen beroven, p.15, artikel 19: ‘De partijen blijven geleidelijk evolueren in de richting van een op termijn visumvrije regeling‘.

7
Dit associatieverdrag is aanleiding geweest voor een burgeroorlog in Oekraïne, en nu gaat de EU het land ook nog eens koloniseren. Met dit verdrag dwingt de EU Oekraïne haar wetgeving continu aan te passen aan (wijzigingen in) Europese wetgeving zonder daar zelf, als niet-lid, ook maar enige invloed op te kunnen uitoefenen.

8
De uitbreiding van de EU-invloed en macht in Oekraïne door dit associatieverdrag leidt vanzelf tot het optuigen van allerlei nieuwe commissies en overlegorganen waardoor de macht en invloed van EU-ambtenaren en –politici verder toeneemt. De invloed van Nederland op de geopolitiek van de EU neemt door dit soort uitbreidingen van de EU-macht verder af, en de vorming van een EU-superstaat wordt steeds meer een voldongen feit.

9
Het associatieverdrag maakt ook heel duidelijk over hoeveel ‘exclusieve bevoegdheden’ de EU al beschikt, en die daarmee aan de lidstaten zijn ontnomen. Tegelijk toont het verdrag aan hoe beperkt en onduidelijk de ‘exclusieve bevoegdheden’ van de lidstaten nog zijn. Door deze principes in deze verdragstekst opnieuw te bekrachtigen versterken onze politici dus opnieuw de macht van de EU en ondermijnen ze hun eigen macht, en dus de macht van de Nederlanders om politieke invloed uit te oefenen.

10
We hebben via de EU en het IMF al meer dan 30 miljard euro in Oekraïne gepompt. Genoeg is genoeg. Europese ‘goede bedoelingen’ hebben al tot een ongekende crisis geleid in landen als Libië, Irak, Syrië. De ‘hulp’ die we via dit verdrag aan Oekraïne gaan geven zal ook in dit land alleen maar voor meer ellende en verdeeldheid zorgen. Dit verdrag is niet alleen heel slecht voor Nederland in het algemeen en onze democratie, veiligheid en welvaart in het bijzonder, maar ook voor Oekraïne zelf dat met dit verdrag een de facto EU-modelkolonie wordt, onderworpen aan EU-wetgeving zonder daar zelf ook maar enige invloed op te kunnen uitoefenen.

Kortom, STEM TEGEN op 6 april!

We zijn dus tegen, maar waar zijn we vóór?

Zijn wij tegen een beter leven voor mensen in Oekraïne? Zeker niet! Wij zijn niet tegen hulp, niet tegen samenwerking. Maar zonder verplichtingen op politiek, financieel en militair gebied. Het verlangen van burgers in Oekraïne naar democratie, vrijheid en welvaart is gerechtvaardigd, maar het land is erg verdeeld, en de oligarchen delen de lakens uit. Wij zijn voor een duurzame economische en democratische ontwikkeling in Oekraïne en dat kan alleen geleidelijk gaan doordat Oekraïners er zelf vorm aan geven. Stapje voor stapje. Deze ontwikkeling wordt niet gediend met een verdrag dat is gedicteerd door multinationals en geopolitieke belangen. Een verdrag waarmee Oekraïne de facto onder curatele komt te staan en die de democratische invloed van burgers door de verplichte invoering van wetgeving nagenoeg reduceert tot nul.

Méér democratie voor burgers, hier én in Oekraïne.


Informatie over het associatieverdrag met Oekraïne

Data m.b.t. tot het EU associatieverdrag met Oekraïne (ondertekeningen, ratificering, inwerkingtreding)

Memorie van toelichting (uitleg van het wetsvoorstel) bij het EU associatieverdrag met Oekraïne

Volledige tekst van het EU associatieverdrag met Oekraïne (Nederlands) zonder bijlagen

Volledige tekst (pdf) van het EU associatieverdrag met Oekraïne in het Engels met de bijlagen

Advies van de Raad van State over het EU associatieverdrag met Oekraïne

Verslag van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken over EU associatieverdrag met Oekraïne

Nota n.a.v. verslag van de vast Commissie voor Buitenlandse Zaken over EU associatieverdrag met Oekraïne

Debat Tweede Kamer over het EU associatieverdrag met Oekraïne, deel 1

Debat Tweede Kamer over het EU associatieverdrag met Oekraïne, deel 2

Stemming Tweede Kamer over het EU associatieverdrag met Oekraïne

Debat Eerste Kamer over het EU associatieverdrag met Oekraïne, deel 1

Debat Eerste Kamerover het EU associatieverdrag met Oekraïne, deel 2

Overzicht van alle Kamerstukken en Handelingen over het EU associatieverdrag met Oekraïne

Kamervragen + antwoorden over inwerkingtreding van EU associatieverdrag met Oekraïne i.v.m. referendum


Nog meer democratisch nieuws, de Peuro mag naar de Tweede Kamer!

Referendum EU Associatieverdrag Oekraïne

De Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer heeft ons burgerinitiatief Peuro ontvankelijk verklaard! Dit betekent dat wij de Tweede Kamer mogen komen pleiten voor een parlementaire enquête naar de invoering van de eur, waarna in de Tweede Kamer een debat worden gehouden. De organisatie van het geheel is in handen gegeven van de Vaste Commissie Financiën. Meer informatie volgt.

Burgerinitiatief Peuro is een gezamenlijk initiatief van Forum voor Democratie, Burgercomité EU en financieel journalist Arno Wellens van 925.nl.

Wat is een burgerinitiatief? Meer informatie hier en hier.

Tekenen voor de Peuro? Dat kan hier!

Manifest ‘Aan het volk van Nederland’

Manifest tegen de ondermijning van onze democratieTien jaar na het EU-referendum waarin de invoering van een Europese grondwet door twee derde van de Nederlandse bevolking werd afgewezen en die we toch kregen in de vorm van het Verdrag van Lissabon, is het Europese integratieproces sindsdien niet alleen verder gegaan maar onder invloed van de financiële crisis zelfs versneld.

Tien jaar na het referendum van 1 juni 2005 reduceert de EU ons land steeds verder tot een provincie van een nieuwe staat waarover wij steeds minder macht kunnen uitoefenen.

Tien jaar na 2005 is Nederland vrijwel opgeheven, en al lijkt het land nog te bestaan, de macht is allang verschoven, weg van Den Haag, en weg van ons.

Tien jaar na 2005 is Nederland een land geworden dat zijn zelfbeschikking heeft afgeschaft en zijn eigen burgers niet toestaat om macht uit te oefenen over zichzelf.

Er is volgens ons sprake van een ‘Copernicaanse omwenteling’. Ook voor onze hoogste instituties zoals de Raad van State doet de Nederlandse burger niet meer ter zake. U bent onzichtbaar gemaakt en weggepoetst.

Feitelijk is Nederland daarmee geen democratie meer. Ons manifest analyseert in detail alle sluiproutes waardoor de bevoegdheidsoverdracht naar Brussel blijft doorgaan. Dit manifest is een aanklacht tegen deze afschaffing en ondermijning van onze democratie door de Europese Unie en een oproep tot grondwettelijk herstel.

Een selectie van over ons manifest gezegd en geschreven is:

Harry van Bommel, SP-Tweedekamerlid: “Gelukkig zit de samenleving niet stil: vorige week publiceerde het Burgercomité-EU een manifest waarin wordt opgeroepen tot het houden van een referendum over het EU-lidmaatschap.”
Van Bommel stelde op 2 juni een kamervraag aan minister Koenders of hij het Manifest al had gelezen of er al kennis van had genomen.

De Volkskrant: “…dat ontroerende wijnrode boekje met leeslint, harde kaft en klassieke broodletter. Manifest aan het volk van Nederland, staat erop. Verre echo van de roemruchte pamfletten die eind 18de eeuw werden gepubliceerd door de patriotten.”

Katholiek Nieuwsblad: “De EU heeft overigens baat bij crisissen, want dan ‚moet’ zij wel ingrijpen en kan zij opnieuw over de democratie heen springen als een sta-in-de-weg. Dit manifest citeert een aantal verbluffende opmerkingen van Jean-Claude Juncker hierover.”

Een lezer: “Ik heb net uw boekje Manifest uitgelezen. Ik wist dat de euro en alles wat daarmee te maken had/heeft een grote ramp is, maar na het lezen van het Manifest vind ik ‘ramp’ niet meer het goede woord. Daar zijn – denk ik – meerdere superlatieven voor te vinden. Ik hoop dat een miljoen Nederlanders (meer mag ook) uw boekje zullen kopen; ik zal er zelf reclame voor maken op mijn Facebook.”

Een lezer: Dit is een subliem geschrift dat duidelijkheid biedt voor mensen zoals ik die eigenlijk wel weten waarom de EU onwenselijk is maar die de samenhang en het overzicht missen van de bepalende factoren. Dit boekje moet veel breder en dieper in de maatschappij, onder de soevereinen dus, worden verspreid. Er moet daarom meer bekendheid aan worden gegeven.

Een lezer: Het Manifest zojuist in 1 adem uitgelezen, het is een heel goed en duidelijk stuk waar ik het 100% mee eens kan zijn. Het is allemaal nog veel erger dan ik dacht. Ik kan het een ieder aanbevelen!

Ons Manifest is te bestellen bij onze uitgever De Blauwe Tijger en bij Bol.com. Ook te bestellen door uw boekwinkel bij het Centraal Boekhuis onder ISBN-nummer: 978-94-92161-01-7 voor de prijs van €14,50.

Campagne Referendum 2.0

Tijdens het Kamerdebat dat voortvloeide uit het geslaagde burgerinitiatief voor een referendum bij soevereiniteitsoverdracht naar de Europese Unie en dat op 21 januari 2014 plaatsvond, adviseerde de Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans ons, de initiatiefnemers, om te wachten op de Wet raadgevend referendum die in behandeling was.

Als Burgercomité-EU hebben wij zijn advies ter harte genomen, experts geconsulteerd en geduldig afgewacht tot de Eerste Kamer in juni 2015 in navolging van de Tweede Kamer de wet Raadgevend Referendum goedkeurde. Vooruitlopend daarop kondigden wij op 27 mei 2015 in Nieuwspoort de start van onze Campagne Referendum 2.0 aan.

Deze campagne bestond uit:
► de presentatie van ons Manifest ‘Aan het Volk van Nederland’;
► informatieverspreiding over het Raadgevend Referendum;
► het verzamelen van ondersteuningsverklaringen voor een Raadgevend Referendum;
► een campagnefilmpje.

Wij presenteerden in Nieuwspoort allereerst ons boek Manifest ‘Aan het volk van Nederland’. In de tien jaar na het EU-referendum is het Europese integratieproces sindsdien niet alleen verder gegaan maar onder invloed van de financiële crisis zelfs versneld. Dit manifest is een aanklacht tegen deze afschaffing en ondermijning van onze democratie door de Europese Unie en een oproep tot grondwettelijk herstel.

Tevens had de campagne tot doel om mensen er aan te herinneren dat het op 1 juni precies 10 jaar geleden was dat Nederlandse burgers in een referendum mochten stemmen voor of tegen een Europese grondwet. Meer dan 60% stemde tegen, maar we kregen deze grondwet, zij het vermomd als het Verdrag van Lissabon, alsnog. Sindsdien wordt de Nederlanders iedere dag weer meer zeggenschap over hun eigen leven en de inrichting van hun land ontnomen.

Ook wilden wij het publiek bekend maken met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet raadgevend referendum op 1 juli 2015 en daarbij de aankondiging doen dat wij gebruik zouden gaan maken van deze nieuwe wet. De bedoeling was om middels het Raadgevend Referendum de overdracht van soevereiniteit door onze volksvertegenwoordigers aan de EU nog een keer zichtbaar te maken en daarover nogmaals een oordeel van de kiezer te vragen. Als er een wet de Tweede en Eerste Kamer zou passeren waarbij sprake was van enige vorm van soevereiniteitsoverdracht aan de EU, wilden wij ons gaan inzetten om hierover een referendum te gaan houden. Hiervoor zouden in korte tijd 300.000 handtekeningen nodig zijn.

Dit alles kon natuurlijk niet anders dan begeleid worden door een campagnefilmpje dat gaat over het verlies aan zeggenschap van Nederlandse burgers over hun eigen land en eindigt met de aankondiging van de handtekeningenverzamelactie Referendum 2.0.

Hoewel we dachten dat het wel enige tijd zou duren voor er een geschikte wet (met soevereiniteitsoverdracht) zou passeren in Eerste en Tweede Kamer, was daar ineens het Associatieverdrag van Oekraïne met Europese Unie.

Referendum 2.0 Campagnefilmpje


Dit alles kan natuurlijk niet anders dan begeleid worden door een heus campagnefilmpje dat gaat over het verlies aan zeggenschap van Nederlandse burgers over hun eigen land en eindigt met de aankondiging van de handtekeningenverzamelactie Referendum 2.0. Met aan het einde de van onze kant de natuurlijk onwaarschijnlijke belofte dat wij uw democratie gaan redden, maar hé: in het licht van alle loze beloften die u door het pro-EU kamp al jaar in jaar uit gedaan zijn, kan deze er ook nog wel bij ;-).

Wij zijn Peter Vlemmix, documentairemaker van Panopticon en Euromania, zeer erkentelijk voor het maken van ons campagnefilmpje en kijk vooral ook op zijn YouTube-kanaal of website naar zijn fantastische documentaires Panopticon (over privacy) en Euromania (over de Europese Unie).

Burgerinitiatief Peuro

Referendum EU Associatieverdrag Oekraïne

Op 7 maart 2015 is het burgerinitiatief Peuro gelanceerd door Burgercomité-EU, Forum voor Democratie en 925.nl. Deze ‘Peuro-coalitie’ wilde met dit burgerinitiatief een parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Wisten politici dat de invoering van de euro niet alleen een zeer ingrijpend soevereiniteitsverlies inhield, maar ook een bijzonder groot financieel en economisch risico? Publicisten Thierry Baudet, Victor Broers en Arno Wellens deden de aftrap en kregen steun van onder meer Jort Kelder (zie hier zijn discussie met Sven Kockelmann in ‘Oog in oog’), hoogleraar Paul Cliteur en filosoof Ad Verbrugge.

Nog altijd verbaast het ons‘, schrijven zij in de Volkskrant van zaterdag 7 maart 2015, ‘hoe het mogelijk is geweest dat zo’n ingrijpende beslissing met zo weinig kritisch debat gepaard ging. Welke rol speelde de overheid daarbij? Hoe kan het dat politici zich niet veel meer zorgen maakten over de financiële stabiliteit van ons land? Wat wisten de betrokkenen nu precies over de risico’s? En wat wisten ze niet? Hoeveel was en bleef onduidelijk, en was het wel verantwoord om zo’n ingrijpende beslissing te nemen te midden van zoveel onduidelijkheid? Realiseerde men zich dat deze euro op termijn zeer grote nieuwe machtsoverdracht aan Brussel noodzakelijk zou maken – zoals de bankenunie, het stabiliteitspact en de op handen zijnde begrotingsunie?

Op 2 april 2015 al werd de ondergrens van 40.000 ondertekeningen gehaald.

Op dinsdag 2 juni 2015 werden de handtekeningen overhandigd aan Helma Neppérus, voorzitter van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer (zie foto bovenaan deze pagina). Na de zomervakantie werd bekend dat het burgerinitiatief aan alle voorwaarden voldeed en in behandeling zou worden genomen.

De Peuro-coalitie werd op donderdag 19 november 2015 door de vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer uitgenodigd voor een openbaar gesprek over de Peuro. Hiervan is een leuk videoverslag gemaakt.

Op 14 december 2015 heeft de Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer besloten dat de Peuro bij de Tweede Kamer zou worden aangemeld voor een plenair debat in de Tweede Kamer.

Ruim een jaar later, op 1 februari 2017, heeft het Kamerdebat over de Peuro plaatsgevonden. Maar een parlementaire enquête naar invoering euro kwam er niet.