Niet overtuigd van handelsverdrag

Mooi stuk van Jan van het Meer in de Leeuwarder Courant.

Het wordt afgedaan als een handelsverdrag wat we met zo veel landen hebben. En, het levert ons veel geld op. Dat zijn volgens onze Minister President Mark Rutte redenen om volmondig voor te stemmen bij het aankomend referendum op 6 april. Rutte vergat even te vertellen dat de eerste batch Euro’s welke richting Oekraïne gaat 11 miljard is, daarna zullen er nog vele volgen. Het kost ook veel geld.

De voorzitter van de Europese commissie J.C Juncker doet er nog een schepje bovenop. “Een continentale crisis gaat er uitbreken wanneer Nederland tegen het handels verdrag met de Oekraïne stemt” aldus Juncker.

Dat is behoorlijk mistig. Een handelsverdrag wat bij geen doorgang zou leiden tot een internationale crisis.
Is er ooit een crisis, lees oorlog, ontstaan omdat een handelsverdrag niet door ging; zit hier meer achter? Het zou, volgens Juncker, zelfs een overwinning zijn voor Poetin wanneer Nederland tegen het handels verdrag zou stemmen. Vreemd, de handels relatie Rusland vs Oekraïne is al jaren niet zoals het hoort. Hoe vaak waren de gasleveranties vanuit Rusland in gevaar voor Europa omdat er een financieel geschil was tussen Rusland en Oekraïne. Rusland is ondertussen in samenwerking met landen uit de EU de Oostzee pijpleiding voor gas aan het verdubbelen om de route door Oekraïne te mijden. Ook staan de belangrijke industrie en delfstof locaties in Oekraïne onder gezag van de seperatisten, welke goede banden hebben met Rusland. Zo belangrijk is dit als handelsverdrag niet.

Het zijn vreemde argumenten welke bedoelt zijn om de Nederlandse bevolking angst aan te jagen en met bevende handen hun stembiljet, met een voor stem, in de stembus te deponeren. Hoop dat minder dan 30% van de stemgerechtigde gaat stemmen, is ijdel, want ongeveer 70% zegt te gaan stemmen bij het referendum.

Tot op heden weet ik nog steeds niet of ik voor of tegen zal stemmen. Bij goed onderbouwde stellingen welke aantonen dat dit handelsverdrag mede zorgt voor meer vrede en veiligheid zal ik voor stemmen. Deze stellingen heb ik nergens kunnen ontdekken en ik zie het nog steeds als ongebreideld imperialisme van de EU waar ik een tegenstander van ben.
We zijn nog geen 6 april en ik wacht dan ook af wat er allemaal nog voor het voetlicht gebracht wordt. Juncker en Rutte hebben mij in ieder geval niet kunnen overtuigen.