Europees antifraudebureau zoekt €900 miljoen

Volgens Olaf, het antifraudebureau van de Europese Commissie, is het afgelopen jaar voor ten minste €900 miljoen gefraudeerd met Europese gelden. Dat is meer dan twee keer zo veel als in 2013.

Dat meldt Olaf dinsdag in zijn jaarverslag. De dienst houdt zich bezig met onderzoek naar meldingen van fraude en onrechtmatig gebruik van budget binnen de Europese instellingen.

In 2014 ontvingen de speurders 1417 fraudetips, een record tot nu toe. Bij elkaar genomen was hiermee €901 miljoen gemoeid. Daarvan wist Olaf in hetzelfde jaar €206,5 miljoen via de Europese Commissie en afzonderlijke lidstaten terug te vorderen, een veel groter percentage dan een jaar eerder. Veel fraudezaken lopen langere tijd en de dienst verwacht dat uiteindelijk meer geld terugkomt.

De meeste zaken waarover Olaf de Commissie en de lidstaten adviseert, hebben betrekking op misbruik van EU-structuurfondsen, die zijn bestemd voor armere regio’s en landen.

Bron: Het Financieele Dagblad >>>