Ambtelijke bijval voor parlementaire enquête euro

Een parlementaire enquête naar de invoering van de euro in Nederland, waar vanmiddag in Den Haag een burgerinitiatief voor wordt ingediend, krijgt hoge ambtelijke bijval op het ministerie van Buitenlandse Zaken dat daar direct bij betrokken was. Plaatsvervangend directeur-generaal Europese Samenwerking Thijs van der Plas zei maandagavond in Den Haag dat de democratische legitimiteit van de euro weer terug moet komen.

‘De petitie voor een parlementaire enquête is een goede zaak. De mensen hebben er recht op dat dat naar boven komt’, aldus Van der Plas op een discussie-avond over de euro. ‘De euro is helaas in potentie een enorme splijtzwam en tast het draagvlak voor de Europese samenwerking aan, met name in Nederland’, aldus de hoge ambtenaar die pleitte voor een veel sterke rol van nationale parlementen in de democratische controle op de EU en het bestuur van de eurozone.

Vanmiddag worden in Den Haag meer dan 40.000 handtekeningen aangeboden in het kader van een burgerinitiatief dat vraagt om een parlementaire enquête naar besluitvorming over de invoering van de euro. Daartoe werd besloten op de Europese Raad van Maastricht in 1991. In 1999 werd de girale euro ingevoerd en in 2002 de chartale, met munt en bankbiljetten.

Volgens het ‘burgerinitiatief’, afkomstig van de anti-EU-activist Thierry Baudet [en Burgercomité-EU, Arno Wellens en Victor Broers, red.], leidde de euro willens en wetens tot een ‘pervers mechanisme’ waarin de noordelijke landen betalen voor een eventueel faillissement van zuidelijke landen.

Lees verder op het Financieele Dagblad >>>

,