Verslag van de hoorzitting over de Peuro

Donderdag 19 november 2015 maakten Thierry Baudet, Jort Kelder en Arno Wellens hun opwachting in de Tweede Kamer om een Parlementaire Enquête naar de invoering van de euro te bepleiten. Dit naar aanleiding van het gezamenlijke burgerinitiatief “Peuro” door Forum voor Democratie, 925.nl en Burgercomité-EU dat meer dan 45.000 handtekeningen verzamelde van Nederlanders die een onderzoek willen naar de motivatie, ontstaansgeschiedenis en de toekomstige kosten van de euro. De Kamercommissie reageerde met vragen en er ontwikkelde zich een felle discussie.

Op 2 december 2015 besluit de Commissie Financiën van de Tweede Kamer of er een Kamerdebat gaat volgen. Wordt vervolgd.

Vanochtend hoorzitting Peuro in de Tweede Kamer

Referendum EU Associatieverdrag Oekraïne

In voorbereiding op het Tweede Kamerdebat over ons burgerinitiatief voor een parlementaire enquête naar de invoering van euro, heeft de Commissie Financiën van de Tweede Kamer de Peuro-coalitie uitgenodigd voor een hoorzitting. Thierry Baudet en Jort Kelder zullen namens initiatiefnemers het woord voeren. Deze openbare hoorzitting zal plaatsvinden om 10.00 uur in de Troelstrazaal en is voor iedereen toegankelijk (wel ID meenemen). Ook is deze te volgen via livestream (kies bij Troelstrazaal voor audio of video).

Heeft u ons burgerinitiatief nog niet gesteund? Teken hier

Tien vragen voor parlementaire enquête naar de euro

De Tweede Kamer moet onderzoek doen naar de totstandkoming, de ontwikkeling en de toekomst van de eenheidsmunt. Breek het evangelie van de euro, betogen Thierry Baudet, Jort Kelder en Arno Wellens.

Donderdag 19 november maken wij onze opwachting bij de Vaste Kamercommissie voor Financiën. Meer dan veertigduizend landgenoten steunden de burgerpetitie waarin de politiek wordt opgeroepen om een parlementaire enquête te starten naar de invoering van de euro.

In tijden van vluchtelingennood, klimaatopwarming en geopolitieke spanning ogenschijnlijk een matig getimed appèl aan politici. Maar laat niemand zich vier maanden na de laatste Griekse crisis in slaap sussen en denken dat de problemen onder controle zijn. Griekenland is niet meer dan twee procent van de Eurozone. De echte malheur in de muntunie moet nog losbarsten.

De invoering van de Europese eenheidsmunt op 1 januari 2002 was een van de meest verstrekkende besluiten uit de moderne vaderlandse geschiedenis. Maar wat begon als ambitie om vrede en voorspoed in Europa via de euro te munten, is verworden tot splijtzwam waar we niettemin blindelings aan vast houden – ongeacht de kosten.

De risico’s zijn beangstigend en de bedragen huiveringwekkend. Voor zover we kunnen afgaan op cijfers – alweer daterend van vóór de laatste steunronde à 85 miljard euro – zijn de totale Nederlandse kosten (volgens de Rekenkamer) minimaal 137 miljard euro. De Miljoenennota 2015 heeft zelfs over 155 miljard euro. Bij deze bedragen vallen de beweende bezuigingsmaatregelen van de afgelopen jaren in het niet.

Wat begon als politiek idealisme – één continent, één beschaving, één munt – is ontaard in financieel-economisch avonturisme. Een debat over feiten blijkt nauwelijks mogelijk: de euro is een quasi-religieus project, een evangelie.

Wij breken met dat gesloten denken. We willen de waarheid boven tafel. Is de euro in ons voordeel, in ons belang? Is het in het belang van de andere Europese landen? Zo nee, waarom gaan we er nog mee door?

Lees verder op het NRC

Nog meer democratisch nieuws, de Peuro mag naar de Tweede Kamer!

Referendum EU Associatieverdrag Oekraïne

De Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer heeft ons burgerinitiatief Peuro ontvankelijk verklaard! Dit betekent dat wij de Tweede Kamer mogen komen pleiten voor een parlementaire enquête naar de invoering van de eur, waarna in de Tweede Kamer een debat worden gehouden. De organisatie van het geheel is in handen gegeven van de Vaste Commissie Financiën. Meer informatie volgt.

Burgerinitiatief Peuro is een gezamenlijk initiatief van Forum voor Democratie, Burgercomité EU en financieel journalist Arno Wellens van 925.nl.

Wat is een burgerinitiatief? Meer informatie hier en hier.

Tekenen voor de Peuro? Dat kan hier!

Gaat de Peuro naar de Tweede Kamer?

We zijn zo druk met de handtekeningenactie voor een referendum dat we bijna zouden vergeten dat we nog een andere kindje hebben dat onze aandacht verdient: Burgerinitiatief Peuro. Dit is een burgerinitiatief in samenwerking met Forum voor Democratie en 925.nl. Op 2 juni hebben we meer dan 42.000 handtekeningen ingediend en donderdag 24 september wordt in Den Haag door de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede Kamer bekend gemaakt of wij in de Tweede Kamer mogen komen pleiten voor onze zaak, namelijk een parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Als u daar nog niet voor getekend heeft, nodigen wij van harte uit dit alsnog te doen! Hoe meer steun, hoe beter!

Meer informatie vindt u op peuro.nl >>>

Ambtelijke bijval voor parlementaire enquête euro

Een parlementaire enquête naar de invoering van de euro in Nederland, waar vanmiddag in Den Haag een burgerinitiatief voor wordt ingediend, krijgt hoge ambtelijke bijval op het ministerie van Buitenlandse Zaken dat daar direct bij betrokken was. Plaatsvervangend directeur-generaal Europese Samenwerking Thijs van der Plas zei maandagavond in Den Haag dat de democratische legitimiteit van de euro weer terug moet komen.

‘De petitie voor een parlementaire enquête is een goede zaak. De mensen hebben er recht op dat dat naar boven komt’, aldus Van der Plas op een discussie-avond over de euro. ‘De euro is helaas in potentie een enorme splijtzwam en tast het draagvlak voor de Europese samenwerking aan, met name in Nederland’, aldus de hoge ambtenaar die pleitte voor een veel sterke rol van nationale parlementen in de democratische controle op de EU en het bestuur van de eurozone.

Vanmiddag worden in Den Haag meer dan 40.000 handtekeningen aangeboden in het kader van een burgerinitiatief dat vraagt om een parlementaire enquête naar besluitvorming over de invoering van de euro. Daartoe werd besloten op de Europese Raad van Maastricht in 1991. In 1999 werd de girale euro ingevoerd en in 2002 de chartale, met munt en bankbiljetten.

Volgens het ‘burgerinitiatief’, afkomstig van de anti-EU-activist Thierry Baudet [en Burgercomité-EU, Arno Wellens en Victor Broers, red.], leidde de euro willens en wetens tot een ‘pervers mechanisme’ waarin de noordelijke landen betalen voor een eventueel faillissement van zuidelijke landen.

Lees verder op het Financieele Dagblad >>>

Zeg ‘Ja’ tegen PEURO, heren Peter de Waard en Edin Mujagic

Peter de Waard van De Volkskrant meent dat de euro onomkeerbaar is, water onder de brug, dus een parlementaire enquête naar die euro is zinloos. Edin Mujagic denkt dat de opstellers van de petitie, inclusief ondergetekende, een fundamenteel gebrek aan monetaire kennis hebben. Zou allemaal kunnen. En beide criticasters vallen ook nog eens over de kosten van de parlementaire enquête, misschien wel een paar miljoen euro. Het zijn argumenten die de kern van het probleem niet raken.

In een parlementaire democratie kan een politicus zich niet verschuilen achter het idee dat gedane zaken geen keer hebben. Dan is er immers ook nooit verantwoording. Dit is een gelegenheidsargument. Waarom steunt de VVD dan, bijvoorbeeld, wel een parlementaire enquête over de Fyra (schade: een miljoen of honderd) maar mag hetzelfde onderzoeksmiddel niet worden ingezet bij een schade die tweeduizend keer zo hoog is, vragen wij ons af. Ons Koninkrijk staat voor meer dan €200 miljard garant voor de schulden van andere landen.

We hebben deze vraag aan onder andere Edith Schippers voorgelegd, die zich om dezelfde reden (‘niet achteruit kijken’) tegen ons initiatief keerde. Zoals zo vaak wanneer wij graag een open, objectieve en inhoudelijke discussie willen voeren over dit onderwerp is het vervolgens oorverdovend stil. Zo komt De Waard niet verder dan een der ondertekenaars op zijn persoon (‘dandy’) aan te vallen. Laten we eens bij de inhoud blijven.

En water onder de brug? We staan op het punt in herhaling te vallen. Beide schrijvers hebben een enorme blinde vlek voor de immer doorgaande uitbreiding van de EU met landen die zelfs nog zwakker zijn dan Griekenland. Hoe zou het hen vergaan, eenmaal toegetreden tot de muntunie? Ze noemen dit punt niet eens in hun analyse. En beide auteurs hechten teveel belang aan de macht van de Tweede Kamer.

Mujagic lijkt ons een zeer intelligente econoom, dus we nemen zijn kritiek ter harte. Maar dat vinden we ook van Paul Krugman, of de 70 economen die in 1997 waarschuwden tegen de euro, in een ingezonden brief in de Volkskrant. Of Warren Buffett. Of Alan Greenspan. Enzovoort.

Kort gezegd schrijft die groep van 70 dat een muntunie tussen twee economisch ongelijkwaardige staten, de minder sterke zal benadelen. Duitsland heeft een op export gerichte economie die door innovatie en loonmatiging zeer concurrerend is. Hetzelfde geldt voor Nederland. Na het Akkoord van Wassenaar kwam het zogeheten Poldermodel, met constante loonmatiging tot gevolg. In Griekenland ontbrak deze beweging. Het gebrek aan kostenefficiëntie werd steeds opgevangen met een devaluatie van de Drachme. Met de komst van euro is dat mechanisme in een klap weggevaagd.

’De factor arbeid zal bij een crisis de klappen opvangen, met loonmatiging en verregaande flexibilisering’, vreesden de 70 economen. Maar De Waard en Mujagic weten het beter, in Griekenland is geen jeugdwerkeloosheid van 60%. In navolging van Paul Krugman (die het overigens over ’Eurogeddon’ heeft) gebruiken we in onze analyse de handelspositie in procenten van het sterkste en het zwakste euroland, respectievelijk Duitsland en Griekenland.

Lees dit artikel van Arno Wellen verder op 925