WikiLeaks biedt ton voor lekken verdragstekst TTIP


Klokkenluiderscollectief WikiLeaks looft een beloning uit van 100 duizend euro voor het lekken van de tekst van het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP). Dinsdag haalde de website via crowdfunding al ruim 21 duizend euro op.

Het lek moet komen uit een select gezelschap. Alleen nauw betrokken onderhandelaars en enkele multinationals kunnen de voorlopige tekst van het vrijhandelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie inzien. Tot nu toe hebben nationale parlementen geen inzicht gekregen in de teksten waarover wordt onderhandeld. Namens Nederland voert minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) de gesprekken.

In het persbericht over de inzamelingsactie schrijft WikiLeaks dat vrijhandelsverdragen als TTIP ‘een regime creëren’ dat de mogelijkheid schept voor multinationals om de ‘wettelijke soevereiniteit’ van elk land in te perken. Een voorbeeld hiervan is de zogeheten ISDS-clausule, die het investeerders, meestal bedrijven, mogelijk maakt staten aan te klagen als die een wet aannemen die niet in lijn is met het gesloten vrijhandelsverdrag. Critici vrezen dat de macht van nationale overheden hierdoor aanzienlijk wordt ingeperkt.

Lees verder op de Volkskrant >>>

,