WikiLeaks biedt ton voor lekken verdragstekst TTIP


Klokkenluiderscollectief WikiLeaks looft een beloning uit van 100 duizend euro voor het lekken van de tekst van het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP). Dinsdag haalde de website via crowdfunding al ruim 21 duizend euro op.

Het lek moet komen uit een select gezelschap. Alleen nauw betrokken onderhandelaars en enkele multinationals kunnen de voorlopige tekst van het vrijhandelsverdrag tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie inzien. Tot nu toe hebben nationale parlementen geen inzicht gekregen in de teksten waarover wordt onderhandeld. Namens Nederland voert minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) de gesprekken.

In het persbericht over de inzamelingsactie schrijft WikiLeaks dat vrijhandelsverdragen als TTIP ‘een regime creëren’ dat de mogelijkheid schept voor multinationals om de ‘wettelijke soevereiniteit’ van elk land in te perken. Een voorbeeld hiervan is de zogeheten ISDS-clausule, die het investeerders, meestal bedrijven, mogelijk maakt staten aan te klagen als die een wet aannemen die niet in lijn is met het gesloten vrijhandelsverdrag. Critici vrezen dat de macht van nationale overheden hierdoor aanzienlijk wordt ingeperkt.

Lees verder op de Volkskrant >>>

TTIP and a travesty of transparency

A summit where senior policymakers are locked away for three days with incredibly powerful corporate lobbyists, and senior figures at Transparency International.

Weaving down the alp came the Bilderbus, taking delegates on a whistlestop tour of the Tyrol. Buzzing along above it, at a crazy height, was its helicopter escort. I swear I could have bounced a euro off the roof of the coach and into the blades. If I’d wanted to have been dropped by an NSA sniper.

In the coach below it must have been like being in a washing machine. No wonder the delegates on board looked grumpy. Sitting up front, Jessica T Mathews had a face like thunder. Although maybe the cause of her headache wasn’t the helicopter, but rather the howling contradiction of being on the steering committee of the world’s most secretive policy summit and also on the advisory council of Transparency International USA.

Also on the bus was James Wolfensohn. A fellow member of TI-USA’s advisory council, Wolfensohn was the joint winner of their 2014 “integrity award”, an honour he shared with that other famous transparency campaigner, and the world’s fourth-biggest arms company, Raytheon. Previous winners of the integrity award include (and I kid you not) Coca-Cola, General Electric and the then secretary of state Hillary Rodham Clinton. The great email deleter herself. I think someone should tell TI-USA what “transparency” means. There may have been a mix-up somewhere down the line.

When it comes to transparency, this year’s Bilderberg summit fails in every way imaginable. Three prime ministers, two foreign ministers, one president, no press conference. No public oversight. Just a bunch of senior policymakers locked away for three days with some incredibly powerful corporate lobbyists, discussing subjects intimately related to public policy. Subjects such as “globalisation” and “current economic issues”, which in practical terms mean the giant trade deal, the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Lees verder op The Guardian >>>

Washington heeft laatste woord over transparantie in de EU

In 2010 sloot de Europese Unie (EU) een akkoord met de Verenigde Staten (VS) over de uitwisseling van financiële informatie met het oog op terrorismebestrijding. Dit TFTP-akkoord (Terrorist Finance Tracking Program), wordt ook wel ‘SWIFT-akkoord’ genoemd, omdat het de in België gevestigde banktransferfirma SWIFT is die over de gegevens beschikt. Wanneer de VS vragen om financiële gegevens van een EU-ingezetene, moet de Europese politiedienst Europol nagaan of de vraag binnen het TFTP-kader valt en geeft dan opdracht aan SWIFT om de gevraagde informatie door te spelen.

Wordt het recht op privacy gewaarborgd? Daarover waakt alleen een interne dienst van Europol zelf, de joint-supervisory body (JSB). Maar zowel de JSB als de Europese Commissie zeggen zelf dat de meeste gegevens gaan over personen die geen enkele band hebben met het terrorisme. Er worden hele bestanden met gegevens doorgegeven, omdat Europol niet de middelen zou hebben om er het gevraagde uit te halen [1]. Alsof dit nog niet volstaat, bleek uit door Snowden naar buiten gebrachte ‘Wikileaks‘-documenten dat de de Amerikaanse NSA (National Security Agency) op eigen houtje ging snuffelen in de SWIFT-databanken.

Dit ging zelfs een aantal Europarlementsleden te ver, en de Europese Commissie werd verzocht het samenwerkingsakkoord TFTP met de Amerikanen op te schorten, wat de Commissie weigerde. Ondertussen werd ook duidelijk dat de concrete handelwijze van Europol berust op een geheim akkoord tussen de Europese Commissie en de VS, vastgelegd in een werkdocument met ‘technische modaliteiten’ opgesteld door Europol’s JSB. Toen de Nederlandse europarlementariër Sophie In’t Veld (D66) dit document opvroeg, werd het geweigerd. Reden ? Het bevat voor de Amerikanen gevoelige informatie, en deze stellen daarom hun veto op het inkijken van het document. De Europese ombudsvrouw Emily O’Reilly ging er zich nu mee bemoeien, maar inzage werd ook haar geweigerd (april 2014).

Lees verder op Ander Europa