Berckmoes beschreef wel degelijk een onthutsend beeld

Mislukt Kamerlid schrijft babbelboek. Meer hoeft er eigenlijk niet gezegd te worden over het voormalig Kamerlid Ybeltje Berckmoes. Aandacht kreeg ze zeker met haar boek over haar ‘ontluisterende jaren in de VVD-fractie’, zoals de ondertitel luidt. Maar strekking en toon van die ruime media-aandacht waren vooral lacherig, enigszins neerbuigend ook, met af en toe een licht seksistische ondertoon. Vanuit de VVD werd nauwelijks ingegaan op haar schrijven. Ach ja, Ybeltje. Net aan goed genoeg voor enkele flauwe naamgrappen, zoals Lubach vorige week liet zien.

Een Kamerlid dat slechts opviel door haar onopvallendheid, neemt wraak uit frustratie. Is het zo simpel?

Wie haar boek leest – hebben die critici dat gedaan? – moet zich inderdaad door passages werken die niet gemist zouden worden als ze nooit geschreven waren. In een weinig fraaie stijl, ­ondanks kennelijke hulp van anderen. Kijk eens, Ybeltje kan niet eens zelf schrijven! Maar tegelijkertijd bevat het boek een serieuze boodschap. Een hoogst verontrustende boodschap die weliswaar verre van nieuw is, maar die zelden zo luid, duidelijk en rauw heeft geklonken. Onderbouwd met tal van ­citaten uit interne memo’s, e-mails, ­notities, verslagen en wat dies meer zij –waarvan volgens mij niemand het ­bestaan en de juistheid heeft betwist.

Berckmoes schetst een onthullend, onthutsend beeld van haar Kamerlidmaatschap.

In VVD-kring komt het vele vreten voor de moraal

De VVD verdedigt haar fiscale regime, die de grote belasting-dieven spaart, maar de kleine bijstandsjoemelaars pakt, altijd met de leuze dat zij opkomt voor ‘de hardwerkende Nederlanders’, schrijft Thomas von der Dunk. ‘Hard werken staat in VVD-kring gelijk aan veel verdienen.’

Bij de Europese verkiezingen ging het volgens Rutte niet om Europa, maar om Nederland. Het belang van Nederland stond voorop. Het was dan ook logisch dat hij de aftrap voor zijn campagne in het Belgische Brasschaat gaf. Het was een mooie titel geweest voor een schelmenroman of een strip-verhaal van Suske en Wiske: Mark bij de belastingontduikers.

Zo kennen we onze VVD weer, die al in de jaren zeventig, in variatie op de voornamen van haar drie beeldbepalende kopstukken Hans Wiegel, Harm van Riel en Haya van Someren, bekend stond als de partij van de drie H’s: halen, hebben en houden.

Van de nieuwe grote H, Hans van Baalen, konden we op 28 april ook al in De Volkskrant vernemen dat het in Europa vooral om de vrije markt draaide, die geen strobreed in de weg mag worden gelegd. Vrijheid tot vrijhandel gereduceerd – zie het eenzijdige Europa-wensenlijstje van Rutte deze week en de ongelimiteerde steun voor het superakkoord met de VS.

Met onbeperkt handeldrijven met de autocratische Saoedi’s heeft Van Baalen, die wij recent nog zo kolderiek op een plein in Kiev als de Grote Vrijheidsstrijder zagen poseren, namelijk weinig problemen. Ik heb weinig met Wilders’ puur uit provocatiebehoefte voorvloeiende stickeractie op, maar dat hier de nodige westerse hypocrisie wordt blootgelegd, valt niet te ontkennen. Met name in VVD-kring komt het vele vreten voor de moraal.

Lees verder op de Volkskrant

VVD stemde vóór Europese belastingdienst

De zelfverklaard eurosceptische VVD heeft vóór Europese belastingheffing gestemd.

In het voorstel van Jean-Luc Dehaene, dat over eigen middelen van de EU gaat, staat duidelijk gestipuleerd dat de EU, via de btw, belasting mag heffen.

Een van de vormgevende karakteristieken van een natiestaat is het heffen van belastingen. Met de steun aan dit voorstel bouwt de VVD dus actief mee aan een EU superstaat. Een project waarvan de VVD-top zegt het niet te willen, maar dat is dus onvervalste misleiding van de VVD-kiezer. Een bestuur dat haar leden voor de gek houdt: het blijft helaas een terugkerend thema.

Het voorstel van Dehaene geeft de EU ook nog eens het recht om zelf de hoogte van deze belasting te bepalen. Nederland heeft straks dus niets in te brengen als Brussel hogere belastingen wil doorvoeren. Dit is nu precies het weggeven van soevereiniteit waartegen een aantal politieke partijen, zoals Artikel50, UKIP, AfD, PVV, en anderen strijden. De VVD zegt dus dat ze hier ook tegen strijden, en de stemwijzers geven derhalve eveneens aan dat de VVD dit gaat doen. De waarheid is dus dat ze de kluit belazeren.

Nu kan iemand op Votewatch bekijken hoe Van Baalen heeft gestemd. Het bizarre is dat hij vóór heeft gestemd op vele punten, maar later een aantekening heeft laten maken om zijn stem op enkele hiervan te wijzigen. Deze stiekeme correctie achteraf beïnvloedt de uitslag van de stemming echter niet meer. Anders gezegd: Van Baalen stemt Eurofiel, met het ALDE van Verhofstadt mee, wijzigt zijn stem achteraf zonder daarmee de uitslag te veranderen, en kan dan naar buiten toe claimen dat hij juist heel eurokritisch is. Dat noemen we, met een steeds vaker gebruikt woord, volksverlakkerij.

Wanneer is het genoeg geweest? Ik hoop op 22 mei 2014.

Lees deze column van Alexander Sassen van Elsloo verder op GeenStijl

Kabinet bouwt brug naar de negentiende eeuw

Bijna iedereen is het al lang vergeten maar het motto van het kabinet Rutte II is bruggen slaan. Onduidelijk was tot nog toe waar die brug dan naar toe moest leiden. Nu niet meer. Zij overspant de twintigste eeuw en brengt de passanten rechtstreeks naar de negentiende.

Van 1897 tot 1901 zetelde in Den Haag een regering van welwillende liberale heren, die zich aanduidden als “het kabinet van de sociale rechtvaardigheid”. Ze brachten onder meer de leerplicht tot stand en een ongevallenwet, die je met wat goede wil zou kunnen aanduiden als een voorloper van de WAO en de WIA. De werkgevers schrokken daar zo van dat zij hun eerste belangenorganisaties in het leven riepen.

Het zou helemaal niet zo gek zijn om in ieder geval voor Nederland de hele twintigste eeuw aan te duiden als de eeuw van de sociale rechtvaardigheid, want het hele stelsel van regelingen – ziekenfonds, werklozenverzekering, pensioenen, cao’s, studiebeurzen, ontslagbescherming, bouw van betaalbare woningen door de overheid enzovoorts – is in die tijd tot stand gebracht. Wie deden dat in de praktijk? Wie hadden de regie in handen? Dat waren de christendemocraten, meestal met steun van de liberalen. De PvdA mag de AOW op zijn conto schrijven maar niet zo heel erg verschrikkelijk meer.

En dat wordt nu allemaal afgebroken. Met maatregel na maatregel wordt het Nederlandse volk de brug op gedreven terug in de richting van de negentiende eeuw. Ga maar na: door het uitkleden van de WW brengt ontslag je in acute financiële moeilijkheden, tenzij je binnen een paar maanden een baan vindt op je oude niveau. Dankzij Van Rijns nieuwe zorgstelsel worden bejaarde echtparen van elkaar gescheiden zodra een van hen het verzorgingshuis in mag. Iedereen is gelijk voor de wet, maar rechtsbijstand is binnenkort alleen nog maar betaalbaar voor de betere middenklasse en hoger. Allemaal horrorverhalen die twintigste eeuwse kindertjes uit de geschiedenisles kenden, maar die nu door het kabinet worden gepresenteerd als een gewenste realiteit.

Lees deze column door Han van der Horst verder op Joop

Weinig verschil tussen VVD en D66 in EU

De VVD en D66 stemmen in het Europees Parlement vrijwel altijd precies hetzelfde.

Uit onderzoek van VoteWatch in opdracht van de NOS blijkt dat ze in ruim 92 procent van de gevallen hetzelfde stemmen. VoteWatch analyseerde bijna 2000 stemmingen van de afgelopen vijf jaar in het Europarlement.

De overeenkomst bij D66 en de VVD is veel sterker dan bij de linkse partijen in het Europarlement. De PvdA stemt in 78 procent van de gevallen hetzelfde als GroenLinks en in ruim de helft van de stemmingen hetzelfde als de SP (57 procent). GroenLinks en de SP stemmen twee van de drie keren hetzelfde (67 procent).

De sterke gelijkenis in stemgedrag tussen D66 en VVD is opvallend, omdat ze behoorlijk verschillende campagnes voeren. D66 is duidelijk pro-Europa: de titel van het D66-verkiezingsprogramma is Sterk Nederland. Sterk Europa.
De VVD daarentegen geeft in zijn campagne de indruk de invloed van Europa te willen beperken: Europa waar nodig, is de verkiezingsleus van de partij. Eerder nam VVD-leider Rutte nog duidelijk afstand van D66, dat volgens hem de deur naar Europa veel te ver openzet.

Lees verder op de NOS

Vrijhandel voor de VVD is handel vrij van democratische controle

Het is zorgwekkend dat Van Baalen en de VVD geen oog hebben voor de bezwaren die kleven aan een vrijhandelsverdrag met de VS, schrijft Bastiaan Rijpkema, rechtsfilosoof en als promovendus verbonden aan de Universiteit Leiden. ‘Wij stellen hogere eisen aan voedselveiligheid dan de VS. Gaan we die regels ook harmoniseren?’

De koopman op één en de dominee op twee’, stelt VVD’er Hans van Baalen in zijn lofrede op een wereld geregeerd door vrijhandelsverdragen. Van Baalen strooit rijkelijk met economische voorspellingen en schattingen. ‘400.000 banen in Europa’ door een vrijhandelsverdrag met Japan. Vrijhandel met Canada? Eindelijk, dan kunnen onze kaasboeren hun Canadese collega’s eens goed aanpakken. Want bijna alle kaas wordt daar lokaal geproduceerd – onacceptabel natuurlijk.

Veel belangrijker is TTIP, het vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten. ‘4,1 miljard euro per jaar voor Nederland’, beweert Van Baalen. De Nederlandse Europarlementariërs en de Nederlandse regering moeten zich daarom ‘vierkant achter de TTIP-onderhandelingen scharen’ en ‘taboeloos durven onderhandelen’.

Het is de VVD op z’n smalst. Een partij waarin enkel nog verstokte libertariërs zich herkennen. Terwijl er een ware storm van kritiek is opgestoken tegen het allesomvattende vrijhandelsverdrag met de VS, presteert Van Baalen het om alle bezwaren opzichtig links te laten liggen. Misschien is dat wat de ‘koopman op één’ betekent, maar Van Baalen had zich toch even kunnen verdiepen in de nadelen van TTIP.

Lees verder op de Volkskrant

Van Baalen: geef nationaal parlement in EU meer macht

Er moet een ‘rode kaart’ komen waarmee landen ervoor kunnen zorgen dat de Europese Commissie een voorstel intrekt. Nationale parlementen moeten meer macht krijgen in de Europese Unie (EU).

Daarvoor pleit VVD-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen Hans van Baalen zaterdag in De Telegraaf.

‘Als de meerderheid van de achtentwintig nationale parlementen zegt dat ze een voorstel niet wil hebben, dan zou de Commissie zo’n voorstel moeten intrekken,’ zegt de VVD’er. ‘Daarvoor is geen verdragswijziging nodig.’

Parlementen kunnen nu wel al een ‘gele kaart‘ trekken, maar de verantwoordelijk eurocommissaris kan die negeren. Dat blijkt bijvoorbeeld de voorgenomen vorming van een Europees Openbaar Ministerie, een plan dat op verzet van Nederland en andere EU-lidstaten kan rekenen, maar toch wordt doorgevoerd.

‘Maar wat zegt de verantwoordelijk eurocommissaris vervolgens? “Ik ga toch gewoon door.” Daarom moet er een “rode kaart” komen,’ vindt Van Baalen.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) zegt in een reactie tegenover Elsevier dat hij ‘behoorlijk verbaasd’ is dat de VVD nu een rode kaart wil invoeren. De CDA’er zegt dat de VVD in april in de Tweede Kamer nog tegen een dergelijke maatregel stemde. Omtzigt diende toen een motie in voor invoering van de rode kaart. ‘Alleen als de VVD echt een stap vooruit had willen doen, dan was ze toen met een eigen voorstel gekomen of had zij het voorstel van het CDA gesteund,’ zegt hij.

Bron: Elsevier