Het roekeloze machtsspel van de EU en NAVO met Rusland

Om de plaats van Oekraïne in het conflict tussen het westen en Rusland goed te kunnen beoordelen moeten we terug naar 1990, het jaar na de val van de muur tussen de NAVO en het Warschaupact.

In november 2009 publiceerde het Duitse weekblad Der Spiegel een grondige analyse wat er in dat jaar gebeurde tussen onderhandelaars van het westen en van het ineenstortende Sovjetrijk. De inzet was de mogelijke hereniging van Duitsland en wat dat zou betekenen voor de Sovjets. Dmitri Medvedev, in 2009 president van Rusland en nu premier, zegt in dat artikel dat het `niet mogelijk was geweest Ruslands plek in Europa te herdefiniëren’. Hij zegt verder: `Niets van de dingen die ons verzekerd waren [is gebeurd], namelijk dat de NAVO niet naar het oosten zou uitbreiden en dat voortdurend met onze belangen rekening zou worden gehouden’. Der Spiegel ging vervolgens op onderzoek naar wat er in 1990 uitonderhandeld was, en het blad kwam tot de conclusie dat Medvedev gelijk had: het westen had onder meer met Gorbatsjov onderhandeld en in ruil voor de hereniging van Duitsland zou het westen zich onthouden van het uitbreiden van zijn invloedssfeer naar het oosten.

Maar het westen hield zich er niet aan toen de Sovjet-Unie in 1991 ophield te bestaan. Het hele bouwwerk van het Warschaupact implodeerde en westerse leiders waren van mening dat oude afspraken niet meer golden. Wie nu kijkt naar de ledenkaart van de NAVO, stelt vast dat alle Baltische staten zijn toegetreden, en dat strategische diepte tussen Rusland en de NAVO is weggesmolten, op Wit-Rusland en Oekraïne na. Niet alleen werd het Sovjetrijk, dat een voortzetting met andere middelen was van het tsarenrijk, geamputeerd, Rusland moest met lede ogen toekijken hoe alle voormalige Oost-Europese satellietlanden deel werden van het westen, en met name van de NAVO, wier oprichting één doel had: het bedwingen van het Sovjetkwaad, en dat woord `kwaad’ kun je hier zonder terughouding gebruiken. De recente toenaderingspogingen van de NAVO en de EU tot de nieuwe elites in Oekraïne bedreigen de existentiële rode lijn, een echte rode lijn, die het nieuwe Kremlin bij Oekraïne en Wit-Rusland heeft getrokken. Je kunt net doen of die niet bestaat, maar dan ontken je de feiten van de geschiedenis: de hergeboorte van Ruslands historische en culturele eergevoel via het optreden van de nieuwe tsaar Poetin veroorzaakt ook de terugkeer van geopolitieke agenda’s.

Poetin heeft dwars door Oekraïne een lijn getrokken. Die kunnen we ontkennen, of we kunnen die lijn als feit aanvaarden. Als we de lijn ontkennen, zoals veel politici en commentatoren doen, soms ook op basis van humane overwegingen, dan zullen we moeten bloeden voor het herstel van de soevereiniteit van Oekraïne, en dat bloeden moeten we letterlijk nemen.

Lees deze column van Leon de Winter verder via PressReader

Weg met de confrontatiepolitiek

Europa moet met Rusland gaan samenwerken. De politiek van confrontatie leidt nergens toe, vindt Annie Schreijer-Pierik, europarlementarier voor het CDA, lid van de Landbouwcommissie de Europese parlementaire delegatie met de Russische Doema.

De Beierse minister-president en CSU-partijleider Horst Seehofer bezocht vorige week de Russische president Vladimir Poetin om te spreken over versoepeling van de sancties tussen de EU en Rusland. Naast de enorme vluchtelingenstromen vormen voor Duitsland de onlangs verlengde sancties tussen de EU en Rusland een van de grootste sociaaleconomische en geopolitieke uitdagingen. Voor Beieren in het bijzonder.

Seehofer was van 2005 tot 2008 Duits bondsminister van landbouw. Hij weet dus als geen ander hoe de boeren in Beieren en Europa nu al anderhalf jaar lijden onder de verhevigde en verlengde Rusland-boycot.

Ik sta volledig achter zijn missie. Zijn boodschap is de boodschap die ik als lid van de Landbouwcommissie en Rusland-delegatie in het Europees Parlement reeds talloze malen heb verkondigd: we moeten met Rusland in dialoog, het vertrouwen herstellen en zo spoedig mogelijk deze sancties afbouwen. De verlenging van de sancties kwam als een slag in het gezicht van Europese boeren, agrovoedingssector, maar ook voor vele andere getroffen ondernemers. Zelfs voor mij als Europarlementariër en volksvertegenwoordiger.

Niet alleen Nederlandse en Europese varkenshouders staan onder ondraaglijke druk door de lage prijzen. Ook talloze akkerbouwers, tuinders, melkveehouders, zuivelcoöperaties en kaasproducenten lijden zwaar onder de prijsdruk die is ontstaan door de boycot. Het aanboren van andere markten en de gekozen marktinterventie van de Europese Commissie hebben de prijsdruk op de primaire producenten niet kunnen verhelpen. Een sector met een exportwaarde van 83 miljard euro voor ons eigen Nederland komt daardoor op lange termijn aan het wankelen.

Anders dan de VS – die met andere bondgenoten tegen Rusland kozen voor politieke en financiële sancties tegen specifieke individuen en individuele instellingen – is er tussen de EU-lidstaten en Rusland sprake van algemene economische sancties.

Europeanen – en de Russische bevolking – dragen de lasten van deze economische confrontatiepolitiek. Toch wordt via omwegen als Turkije en Wit-Rusland door valse herkomstcertificaten nog het een en het ander naar Rusland geëxporteerd. Zo gaat ondertussen de export van vliegtuigen, machines en voertuigen door onze Amerikaanse bondgenoten naar datzelfde Rusland, al dan niet via omwegen, vrolijk verder. Zakenblad Forbes constateerde in 2014 zelfs een stijging van de officieel geregistreerde Amerikaanse handel met Rusland en in 2015 slechts een lichte daling – vooral door liquiditeitsproblemen van sommige Russische ondernemingen door de sancties en dalende olie- en gasprijzen. Amerikaanse exportproducten kwamen echter via onder meer Turkije en Wit-Rusland het land van Poetin binnen.

De anti-Russische retoriek door westerse regeringsleiders en door Europarlementariërs op het Maidanplein, moet dan nu ook een einde krijgen. Voor ons Europeanen geldt ook: beter een goede buur dan een verre vriend. Moskou ligt nu eenmaal in Europa. Beieren heeft dat begrepen.

Als CDA-Europarlementslid steun ik volledig de benadering van onze zusterpartijen CSU en CDU: streven naar opheffing van deze schadelijke handelssancties. En gelijktijdig in onderhandelingen over de Oekraïne rekening houden met de legitieme Russische belangen; natuurlijk steeds mét heldere eisen op het gebied van de soevereiniteit en het recht op zelfbeschikking van Oekraïne. Voor vrede en voorspoed in Europa, voor Nederland in Europa.

Bron: Trouw, 11 februari 2016

Er zijn grenzen aan wat Europa aankan

Van 1 januari tot en 30 juni vervult Nederland het Europese voorzitterschap. We hebben de wind niet mee, ziet Frits Bolkestein.

De Europese Unie verkeert in zwaar weer. Daarvoor zijn drie oorzaken: Poetin, de Europese Munt Unie (EMU) en de asielzoekers. In het begin van de jaren negentig is de Sovjet-Unie afgeschaft. Rusland kwam in een situatie als had het de oorlog verloren: chaotisch, verarmd, strijdkrachten die in de touwen hingen. Het Westen heeft die tijd benut om de NAVO uit te breiden. Daarvoor was geen enkele militaire noodzaak: integendeel.

President Clinton wilde zijn herverkiezing zeker stellen en zei in een Poolse club in Detroit dat Polen lid van de NAVO zou worden. Nederland ging daarin mee. Als VVD-leider heb ik mij in 1997 tegen die uitbreiding verzet. De regering wil goede verhoudingen met Moskou, zei ik, dan moet zij de NAVO-uitbreiding niet steunen. De NAVO is van aard veranderd, zei men mij toen. Dat ziet men in Moskou anders, antwoordde ik. Daar ziet men de NAVO als geïntegreerde aanvalsmachine. De VVD trok aan het kortste eind: alleen GroenLinks steunde haar.

Ik vermoed dat dit een omslagpunt is geweest. Het Westen heeft gebruik gemaakt van een kortstondige zwakte om op te rukken tot aan de grenzen van Rusland, denkt men daar. Sindsdien is er met Poetin geen goed garen meer te spinnen. Recent voorbeeld is het Russische Constitutionele Hof dat uitspraken van het Europese Mensenrechtenhof mag negeren. Rusland wendt zich af.

Rusland heeft de Krim omstreeks 1780 op de Turken veroverd. Daarna was het gebied Russisch totdat Chroesjtsjov – zelf Oekraïner – het in de jaren vijftig van de vorige eeuw tot Oekraïens verklaarde. Dat Russische aanspraken op dat gebied tot fel verzet van de Oekraïense regering hebben geleid, viel te verwachten, hoewel de meerderheid van de bevolking zich liever aansloot bij Rusland. Tsjechov bracht er zijn vakanties door.

Voor de Russen is Oekraïne niet zomaar een land. Daar ligt de oorsprong van de Russische staat, Kiev in het middelpunt. Het was ook nooit echt onafhankelijk. Nu wel. Het is chaotisch en corrupt, met twee opstandige provincies. Federaal bestuur ligt voor de hand maar daar heeft Kiev zich tot nu toe met hand en tand tegen verzet. De regering lijkt aan te koersen op een handelsoorlog met Rusland maar die zal zij zwaar verliezen, alleen al door gebrek aan energiebronnen.

Deze toestand vraagt behoedzaam opereren van het Westen, dat de Oekraïne zeker niet met wapens moet voeden. Niet dat de toestand van Rusland beter is. De bevolking neemt gestaag af. Economische groei ook. Rechtspraak is corrupt. De economie is afhankelijk van de uitvoer van olie en gas. Vooruitzichten voorspellen nog jaren lage prijzen. En dan zijn er de westerse sancties. Maar of die zullen nopen tot ander beleid is de vraag. De Russen hebben voor hetere vuren gestaan.

Wat moet het Westen doen? Zo weinig mogelijk.

Europa ‘slaapwandelde’ de Oekraïense crisis binnen

De Europese Unie en Groot-Brittannië hebben de signalen uit Moskou ‘catastrofaal verkeerd geïnterpreteerd’ en zijn de Oekraïense crisis binnen ‘geslaapwandeld’. Dat schrijven Britse Hogerhuisleden in een kritisch rapport over de aanloop naar de oorlog in Oekraïne, dat vandaag is gepubliceerd.

De Europese Unie heeft zich niet gerealiseerd hoe diep de Russische tegenstand zat over het aanhalen van de banden tussen de EU en Oekraïne, stelt het EU-subcomité voor Buitenlandse Zaken van het Britse Hogerhuis. ‘Er was een sterk element van ‘slaapwandelen’ tijdens de huidige crisis; de lidstaten hebben zich laten verrassen door de gebeurtenissen in Oekraïne.’

Het Hogerhuiscomité doelt op het omstreden handelsverdrag tussen de EU en Oekraïne, dat eind 2013 zou worden getekend, maar door de toenmalige president Janoekovitsj overboord werd gezet ten gunste van een handelsakkoord met Moskou. Tegen dat besluit braken massademonstraties uit in Kiev, die uiteindelijk leidden tot de afzetting van Janoekovitsj, de bezetting van het Oekraïense schiereiland de Krim door Rusland en de separatistische opstand in het oosten.

In het rapport staat ook dat de EU en Groot-Brittannië te lang zijn uitgegaan van de ‘optimistische aanname’ dat Rusland op weg was om een democratie te worden. De oorzaak daarvan is volgens de Hogerhuisleden een gebrek aan specialisten en kennis over Rusland op Buitenlandse Zaken.

‘Het verlies aan collectieve analytische capaciteit heeft de mogelijkheden ondermijnd van de lidstaten om de politieke verschuivingen in Rusland te begrijpen, en daar een gezaghebbend antwoord op te formuleren’, concludeert het rapport. De EU heeft ‘het uitzonderlijke karakter’ van Oekraïne niet op waarde weten te schatten, stellen de Hogerhuisleden.

Ook Groot-Brittannië zelf heeft het in de Oekraïne-crisis lelijk af laten weten en is veel te passief en te weinig zichtbaar geweest, volgens het rapport. Dat stelt ook dat Londen een speciale verantwoordelijkheid heeft ten opzichte van Oekraïne, omdat de Britten in 1994 een van de ondertekenaars waren van het Memorandum van Boedapest.

In dat akkoord is afgesproken dat de territoriale integriteit en politieke zelfstandigheid van Oekraïne gegarandeerd zijn door de ondertekenaars, Rusland, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. In ruil daarvoor moest Oekraïne zijn kernwapenarsenaal opgeven, toen in grootte het derde ter wereld.

Lees verder op Trouw

Onhandigheid en naïviteit overheersen in Europa’s buitenlandbeleid

De crisis in Oekraïne, die ruim een jaar geleden begon, heeft een fundamenteel probleem van het buitenlandbeleid van Europa blootgelegd. In Brussel denken verlichte beleidsmakers dat invloedssferen tot het verleden behoren. Maar door haar goedbedoelde optreden veroorzaakt Europa juist onrust aan de buitengrenzen.

Eind november vorig jaar stemden de Oekraïense regeringspartijen tegen zes wetswijzigingen. Met deze actie maakte Kiev duidelijk dat ze het associatieakkoord met de Europese Unie definitief niet ging ondertekenen. Diezelfde avond stroomde het Maidanplein vol met pro-Europese demonstranten. Weinig aanwezigen zullen vermoed hebben dat hun land een jaar later in een slepende en uitzichtloze burgeroorlog zou verkeren.

Dat het associatieakkoord de directe aanleiding vormt van het conflict is uitermate wrang. Het akkoord is namelijk een belangrijke pijler in het Europese nabuurschapbeleid dat juist stabiliteit moet creëren aan de buitengrenzen van de Unie. In plaats daarvan heeft het tot een regionaal conflict geleid en is de relatie met Rusland nog nooit sinds de Koude Oorlog zo slecht geweest. Het contraproductieve resultaat van haar acties in Oekraïne schudt de EU ruw wakker uit de liberale droom waarin vrede en stabiliteit door economische hervorming en democratisering bereikt worden.

Teleurstelling overheerste bij de Europese leiders op 29 november vorig jaar. Ze waren in Vilnius bijeengekomen voor het ondertekenen van associatieakkoorden met verschillende Oost-Europese landen. De EU-top moest het feestelijke sluitstuk zijn van jarenlange onderhandelingen. Alles stond al op papier, alleen de handtekeningen ontbraken nog. De verbazing was dan ook groot toen de belangrijkste ondertekenaar zich plotseling terugtrok. Onder druk van Rusland besloot president Janoekovitsj zijn handtekening niet te zetten onder van het verdrag dat Oekraïne sterk aan de EU zou verbinden.

De Russische leiders moeten zenuwachtig zijn geworden toen ze het associatieakkoord onder ogen kregen. Hierin wordt namelijk duidelijk hoe ver Oekraïne zou integreren in de EU – en dat nu ook daadwerkelijk gaat doen nadat de nieuwe president Porosjenko het akkoord alsnog heeft ondertekend in juli. Door het opheffen van handelsbeperkingen en het gelijkschakelen van regels en standaarden krijgt Oekraïne veel makkelijker toegang tot de Europese markt. Ook reisbeperkingen worden opgeheven waardoor Oekraïners eenvoudiger naar EU-lidstaten kunnen reizen.

Aan deze grote economische voordelen zijn wel duidelijke voorwaarden gekoppeld. Zo moet Oekraïne haar democratie en rechtsstaat versterken en mensenrechten waarborgen. Ook al is er geen sprake van lidmaatschap, met het associatieakkoord zal Oekraïne zich het Europese project eigen maken.

Het liep uit op een oorlog. De vraag is hoe het zo mis heeft kunnen lopen. Is dat te wijten aan de volgens velen ‘verderfelijke’ Poetin-doctrine, of heeft de EU zelf ook steken laten vallen? Een nadere blik op de wereldvisies van Brussel en Moskou leert dat in het buitenlandbeleid van Europa onhandigheid en naïviteit overheersen.

Lees dit artikel van Pieter van der Lugt verder op De Groene

Russische pijpleidingdiplomatie verdeelt EU

De Europese Commissie die het algemeen belang van de Europese Unie (EU) behartigt, is tegen de ‘South Stream’-gaspijpleiding gekant. De reden is dat de ‘South’- en de ‘Nord Stream’-leidingen samen, Europa voor gasleveringen uit het Oosten volledig van Rusland afhankelijk maken en bovendien Oekraïne als transitland helemaal buiten spel zetten.

Op 22 augustus 2014 en op 6 november 2014 hebben wij er al op gewezen op hoe de Russische pijpleidingdiplomatie er in slaagt de Europese Unie (EU) te verdelen. Lidstaat Bulgarije heeft op verzoek van de Europese Commissie de werken aan de ‘South Stream’-pijpleiding stopgezet. Kandidaat-lidstaat Servië wil met de aanleg ervan op zijn grondgebied voortgaan. De houding van Italië blijft onduidelijk. Italiaanse bedrijven zouden een groot deel van de aanleg voor hun rekening nemen. De bedoeling is, via een gasleiding van 2.500 km, onder de Zwarte Zee door, naar heel wat Europese landen Russisch gas te pompen: Bulgarije, Servië, Bosnië Herzegovina, Kroatië, Hongarije, Slovenië en Oostenrijk.

Op 4 november 2014 bevestigde Viktor Orban, premier van de EU-lidstaat Hongarije, andermaal zijn steun aan het project. De dag voordien amendeerde het parlement de bestaande wetgeving, zodat een maatschappij een pijpleiding kan bouwen zonder vooraf te beschikken over een door de overheid afgegeven vergunning om die ook te exploiteren. De wet gaat aldus voorbij aan het EU-verbod op de aanleg van een gaspijplijn.

Lees verder op Doorbraak

Vanaf heden betaalt u de gasrekeningen van Oekraïne

Wij schreven het al eerder, de EU belastingbetaler gaat de gasrekening van Oekraïne betalen. Niet omdat de gemiddelde EU burger bevlogen door naastenliefde meent dat je de Oekraïners deze winter niet in de kou kunt laten zitten. Nee, gewoon omdat het Brusselse Kremlin in haar expansiedrang mede ingegeven door de wensen van het Witte Huis in Washington meent dit te moeten doen. Misschien dat de ons dreigende naheffing van de Belastingdienst die vanochtend in de media werd bekend gemaakt ook door een ander land betaald kan worden, dan praten wij echt over solidariteit, hetgeen wel weer niet waar zal zijn.

Maar afgelopen nacht was het dan zo ver, the finest hour van de scheidende EU bonzen, toch nog een succesje voor Energie commissaris Gunther Oettinger, die vanaf zaterdag opeens de portefeuille Internet gaat beheren, de handtekeningen werden gezet, de 3.1 miljard dollar om de door Rusland geëiste vooruitbetalingen voor de gasleveranties aan Oekraïne werden gegarandeerd en iedereen kon tevreden naar huis.

De krant van Slapend Nederland had het slechts over het feit, dat Oekraïne aan Rusland voor het einde van dit jaar 3.1 miljard dollar zal betalen als vooruitbetaling voor het te leveren gas. Geen woord waar de 3.1 miljard vandaan komen, maar in het spel zonder grenzen is dat ook niet van belang, trouwens het zal de Nederlander zo een zorg zijn, zo lang bij ons de kachel maar gezellig blijft snorren en inmiddels in Groningen je dwars door sommige huizen heen kunt kijken.

Hiermee is de gasleverantie aan Oekraïne tot maart 2015 veilig, maar de EU heeft reeds aangekondigd dat voor leveranties na deze datum zij ook de nodige garanties zal afgeven!

U weet inmiddels wat een dergelijke opmerking betekent, want die les zal uit de talloze kredieten en de garanties daarvan aan Griekenland toch wel geleerd zijn. Net als Griekenland, overigens wèl EU lid, zal Oekraïne , geen EU lid, weinig of niets van het geleende geld terug (kunnen) betalen. Het land is failliet en op de lijst van de meest corrupte landen, staat Oekraïne op plaats 144 van de rond 175 landen. En daarmee is Oekraïne een van de meest corrupte landen op aarde.

Lees verder op Geen Nieuws

Nieuwe muur zorgt voor verdeeldheid in Europa

Er loopt een nieuw IJzeren Gordijn door Oost-Europa die de Poetin-adepten scheidt van zijn tegenstanders. Waarom kijken Hongarije, Slowakije en Tsjechië 25 jaar na de val van het communisme weer naar Rusland?

De ontmoeting moet ergens in een achterafkamertje hebben plaatsgevonden. Het is een week nadat Brussel een zware sanctielijst heeft opgesteld tegen Rusland. Dmitri Rogozin, de Russische vicepremier, mag zich niet meer vertonen in Berlijn, Parijs of Praag omdat hij dreigde hoogstpersoonlijk het Navo-luchtruim met een bommenwerper binnen te dringen. Pure provocatie, menen de leiders in Brussel.

De Slowaakse minister van buitenlandse zaken neemt het niet zo nauw met die sanctielijst en vliegt richting Moskou. Op het programma staat een ontmoeting met Rogozin. Onderwerp van het gesprek: gas en wapenleveranties.

Slowakije piekert er niet over de economische voordelen op te geven die voortvloeien uit de samenwerking met Rusland. Want, meent de Slowaakse premier Robert Fico, strategische overwegingen om Rusland de pas af te snijden zijn van ondergeschikt belang. Eerst moet Slowakije zijn gasleveranties (het land is voor bijna 100 procent afhankelijk van Rusland) veiligstellen.

Er is iets raars aan de hand in Centraal-Europa. De landen die zwaar hebben geleden onder het Sovjetregime en niets liever wilden dan deel uitmaken van de Europese Unie, keren zich stuk voor stuk tegen Brussel en sluiten aan de lopende band deals met Poetin. De crisis in Oekraïne maakt dit pijnlijk duidelijk: Hongarije, Slowakije, Tsjechië, Bulgarije, Servië; allemaal halen ze de banden met Moskou aan terwijl de rest van Europa die wil doorsnijden.

Het zorgt voor onenigheid in de wandelgangen van de Europese Commissie. Na twee sanctierondes die Slowakije en Tsjechië morrend hebben geaccepteerd, hebben ze aangegeven dat nog meer sancties tegen Rusland averechts werken. De Hongaarse premier Orbán gaat nog een stapje verder. Hij heeft zich al die tijd verzet tegen de strafmaatregelen en zei onlangs in een speech dat Hongarije zich maar beter kan bekeren tot een niet-liberale staat naar het voorbeeld van de Russische autocratie. Het liberalisme is ten dode opgeschreven, aldus Orbán.

Lees dit artikel van Janne Chaudron verder op Trouw