Campagne Referendum 2.0

Tijdens het Kamerdebat dat voortvloeide uit het geslaagde burgerinitiatief voor een referendum bij soevereiniteitsoverdracht naar de Europese Unie en dat op 21 januari 2014 plaatsvond, adviseerde de Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans ons, de initiatiefnemers, om te wachten op de Wet raadgevend referendum die in behandeling was.

Als Burgercomité-EU hebben wij zijn advies ter harte genomen, experts geconsulteerd en geduldig afgewacht tot de Eerste Kamer in juni 2015 in navolging van de Tweede Kamer de wet Raadgevend Referendum goedkeurde. Vooruitlopend daarop kondigden wij op 27 mei 2015 in Nieuwspoort de start van onze Campagne Referendum 2.0 aan.

Deze campagne bestond uit:
► de presentatie van ons Manifest ‘Aan het Volk van Nederland’;
► informatieverspreiding over het Raadgevend Referendum;
► het verzamelen van ondersteuningsverklaringen voor een Raadgevend Referendum;
► een campagnefilmpje.

Wij presenteerden in Nieuwspoort allereerst ons boek Manifest ‘Aan het volk van Nederland’. In de tien jaar na het EU-referendum is het Europese integratieproces sindsdien niet alleen verder gegaan maar onder invloed van de financiële crisis zelfs versneld. Dit manifest is een aanklacht tegen deze afschaffing en ondermijning van onze democratie door de Europese Unie en een oproep tot grondwettelijk herstel.

Tevens had de campagne tot doel om mensen er aan te herinneren dat het op 1 juni precies 10 jaar geleden was dat Nederlandse burgers in een referendum mochten stemmen voor of tegen een Europese grondwet. Meer dan 60% stemde tegen, maar we kregen deze grondwet, zij het vermomd als het Verdrag van Lissabon, alsnog. Sindsdien wordt de Nederlanders iedere dag weer meer zeggenschap over hun eigen leven en de inrichting van hun land ontnomen.

Ook wilden wij het publiek bekend maken met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet raadgevend referendum op 1 juli 2015 en daarbij de aankondiging doen dat wij gebruik zouden gaan maken van deze nieuwe wet. De bedoeling was om middels het Raadgevend Referendum de overdracht van soevereiniteit door onze volksvertegenwoordigers aan de EU nog een keer zichtbaar te maken en daarover nogmaals een oordeel van de kiezer te vragen. Als er een wet de Tweede en Eerste Kamer zou passeren waarbij sprake was van enige vorm van soevereiniteitsoverdracht aan de EU, wilden wij ons gaan inzetten om hierover een referendum te gaan houden. Hiervoor zouden in korte tijd 300.000 handtekeningen nodig zijn.

Dit alles kon natuurlijk niet anders dan begeleid worden door een campagnefilmpje dat gaat over het verlies aan zeggenschap van Nederlandse burgers over hun eigen land en eindigt met de aankondiging van de handtekeningenverzamelactie Referendum 2.0.

Hoewel we dachten dat het wel enige tijd zou duren voor er een geschikte wet (met soevereiniteitsoverdracht) zou passeren in Eerste en Tweede Kamer, was daar ineens het Associatieverdrag van Oekraïne met Europese Unie.

Referendum 2.0 Campagnefilmpje


Dit alles kan natuurlijk niet anders dan begeleid worden door een heus campagnefilmpje dat gaat over het verlies aan zeggenschap van Nederlandse burgers over hun eigen land en eindigt met de aankondiging van de handtekeningenverzamelactie Referendum 2.0. Met aan het einde de van onze kant de natuurlijk onwaarschijnlijke belofte dat wij uw democratie gaan redden, maar hé: in het licht van alle loze beloften die u door het pro-EU kamp al jaar in jaar uit gedaan zijn, kan deze er ook nog wel bij ;-).

Wij zijn Peter Vlemmix, documentairemaker van Panopticon en Euromania, zeer erkentelijk voor het maken van ons campagnefilmpje en kijk vooral ook op zijn YouTube-kanaal of website naar zijn fantastische documentaires Panopticon (over privacy) en Euromania (over de Europese Unie).

Campagne Referendum 2.0

Referendum EU Associatieverdrag Oekraïne

In de laatste week van mei is Burgercomité EU een campagne gestart met de naam Referendum 2.0 die alles te maken heeft met het feit dat het op maandag 1 juni precies tien jaar geleden was dat Nederlandse burgers in een referendum mochten stemmen voor of tegen een Europese grondwet. Meer dan 60% stemde tegen, maar we kregen deze grondwet, zij het vermomd als het Verdrag van Lissabon, alsnog. Sindsdien wordt de Nederlanders iedere dag weer meer zeggenschap over hun eigen leven en de inrichting van hun land ontnomen. Veelal is men zich daar niet eens van bewust.

De campagne
Onze campagne had/heeft vijf elementen:
– Presentatie van ons Manifest ‘Aan het Volk van Nederland’;
– Start handtekeningenverzamelactie Raadgevend Referendum onder de naam Referendum 2.0;
– Campagnefilmpje;
– Burgerinitiatief Peuro;
– Debat soevereiniteitsoverdracht.

Manifest
Woensdagmiddag 27 mei presenteerde het Burgercomité EU het Manifest ‘Aan het volk van Nederland’ in Nieuwspoort. In de tien jaar na het EU-referendum is het Europese integratieproces sindsdien niet alleen verder gegaan maar onder invloed van de financiële crisis zelfs versneld. Dit manifest is een aanklacht tegen deze afschaffing en ondermijning van onze democratie door de Europese Unie en een oproep tot grondwettelijk herstel. Lees meer over het Manifest!

Handtekeningenverzamelactie Referendum 2.0
De bedoeling van Referendum 2.0 is ons verder te bekwamen in het organiseren en inzetten van referenda (met als uiteindelijk doel – linksom of rechtsom, officieel of officieus) een landelijk referendum over de EU. Per 1 juli a.s. wordt de nieuwe wet Raadgevend Referendum van kracht. Als er een wet de Tweede en Eerste Kamer is gepasseerd waarbij sprake is van enige vorm van soevereiniteitsoverdracht aan de EU, willen wij dit referendum in gaan zetten. Hiervoor zijn in korte tijd 300.000 handtekeningen nodig. Dit is een zeer korte verzameltijd! Daarom kunt u daarom nu alvast meedoen!

Campagnefilmpje

Dit alles kan natuurlijk niet anders dan begeleid worden door een heus campagnefilmpje dat gaat over het verlies aan zeggenschap van Nederlandse burgers over hun eigen land en eindigt met de aankondiging van de handtekeningenverzamelactie Referendum 2.0. Met aan het einde de van onze kant de natuurlijk onwaarschijnlijke belofte dat wij uw democratie gaan redden, maar hé: in het licht van alle loze beloften die u door het pro-EU kamp al jaar in jaar uit gedaan zijn, kan deze er ook nog wel bij ;-).

Wij zijn Peter Vlemmix, documentairemaker van Panopticon en Euromania, zeer erkentelijk voor het maken van ons campagnefilmpje en kijk vooral ook op zijn YouTube-kanaal naar zijn fantastische documentaires over o.a. privacy en de Europese Unie.

Burgerinitiatief Peuro
Op dinsdagmiddag 2 juni zijn wij, samen met Forum voor Democratie van Thierry Baudet met wie wij dit organiseerden, naar de Tweede Kamer gegaan om de 43.000 handtekeningen aan te bieden van ons Burgerinitiatief Peuro. Dit vraagt om een parlementaire enquête naar de invoering van de euro. Meer informatie daarover vindt u op onze website Peuro. Na de zomer vernemen wij van de Commissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (hieronder een foto van Helma Nepperus, voorzitter van deze commissie bij de overhandiging van de handtekeningen) of ons burgerinitiatief in behandeling wordt genomen.

Debat Soevereiniteitsoverdracht
Begin 2014 kregen we ons tweede Kamerdebat over het Burgerinitiatief “Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum”. Helaas werden alle moties weggestemd. Wel werd de Raad van State verzocht onderzoek te doen naar de ‘sluipende bevoegdheidsoverdracht’. Bestaat deze, en zo ja, hoe? Het rapport van de Raad van State dat in juli 2014 uitkwam, deed ons van de ene verbazing in de andere rollen. Voor een groot deel gaat daar ook ons Manifest dan ook over. In onze nieuwsbrief van 17 juni leest u een hilarisch en een beetje boos verslag van dit debat.

Lancering Forum voor Democratie
Ook hebben wij nog foto’s van de bijzondere lancering van het Forum voor Democratie van Thierry Baudet op maandagavond 1 juni jl. in Hotel de l’Europe.

Doe mee met Referendum 2.0!

Referendum EU Associatieverdrag Oekraïne

Met ingang van 1 juli 2015 is het mogelijk om het nieuwe Raadgevend Referendum in te gaan zetten voor nieuwe wetten die door Tweede en Eerste Kamer zijn goedgekeurd en referendabel worden bevonden (dat zal voor de meeste wetten gelden). Wij willen dit referendum gaan inzetten bij de eerstvolgende wet waarbij sprake is van soevereiniteitsoverdracht aan de EU!

Voor zo’n referendum is een inleidend verzoek van 10.000 fysieke (= op papier) handtekeningen nodig. Als het verzoek wordt goedgekeurd zijn er binnen zes weken daarna 300.000 fysieke handtekeningen nodig. Dat is veel, in weinig tijd!

Moeilijk, moeilijk. Idee! Waarom proberen wij ons niet daarop voor te bereiden door nu al zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen, die de harde toezegging willen doen om ten minste 5 papieren handtekeningen te verzamelen? Dat betekent dat u te zijner tijd formulieren van ons zult ontvangen, die u dan binnen enkele weken ingevuld retour kunt sturen naar een antwoordnummer.

Door u hier nu al voor aan te melden, doet u deze toezegging. Doe dat niet zomaar! Wij moeten hierop echt kunnen rekenen op het moment dat wij in actie moeten komen, juist vanwege de korte verzameltijd (uiteraard calamiteiten daargelaten)! Dus denk goed na voordat u dit invult, of u deze belofte gestand kunt doen! Bij 60.000 aanmeldingen komen we al heel dicht bij de 300.000 handtekeningen!

Uiteraard is het mogelijk om de toezegging te doen minder dan 5 handtekeningen, bijvoorbeeld van uzelf! Niet iedereen kan/wil handtekeningen verzamelen, maar weet wel zeker dat hij/zij zelf wil tekenen! Ook u sturen wij dan te zijner tijd een formulier toe.

[wppb progress=3000/60000 option=”animated-candystripe red” location=inside text=”Op naar 300.000 handtekeningen!” fullwidth=true]

HOE DOET U MEE?
Als u nog geen supporter bent van Burgercomité EU en u wilt meedoen met deze actie dan kunt u zich hier eerst aanmelden. U kunt bij aanmelding aanvinken voor hoeveel handtekeningen u mee wilt doen.

Als u al wel supporter bent van Burgercomité EU (u ontvangt dan bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) dan kunt u meedoen met deze actie via uw Privé Link. Deze kunt u hier eenvoudig aanvragen.

Heel veel dank namens ons allemaal!
Het Burgercomité EU

Het Burgercomité vecht voor Nexit

Hoe het Burgercomité Nederland met de blote hand uit de EU wil duwen.

Zelden zo veel bozigheid gezien als bij de presentatie van het manifest van het Burgercomité-EU. Apocalyptisch was het beeld dat Arjan van Dixhoorn en Pepijn van Houwelingen eind mei van Europa schetsten. We zijn een bezet land, zeiden ze, overgeleverd aan landverraders en regenten. Onze kinderen zullen sneuvelen als soldaten van een neokolonialistisch Europa in de strijd tegen Rusland. Banken terroriseren ons, en de media zijn onoprecht.

Hun gehoor bestond uit kwaaie heren en een enkele dame die er graag nog een schepje bovenop deden. Zo veel achterdocht kwam er vrij dat alle lust erover te schrijven me verging. Ook Thierry Baudet, uithangbord van anti-EU-sentimenten en geestverwant van het Burgercomité, hield het voortijdig voor gezien.

Als dit de revolutie was, dan zonder mij. Toch bleef het knagen. Het onderwerp – het genegeerde referendum van 1 juni 2005 waarin Nederland ‘Nee’ zei tegen Europa, en de noodzaak daarover opnieuw een volksraadpleging af te dwingen – was belangwekkend genoeg. Er waren die twee mannen, zo overduidelijk geen politici en zo bezield van de noodzaak van hun project. En er was dat ontroerende wijnrode boekje met leeslint, harde kaft en klassieke broodletter. Manifest aan het volk van Nederland, staat erop. Verre echo van de roemruchte pamfletten die eind 18de eeuw werden gepubliceerd door de patriotten, waarin vaak dezelfde aanhef werd gebezigd: Medeburgers van Nederland…

Dinsdag waaide dat clubje opnieuw aan op het Binnenhof.

Lees de column van Ariejan Korteweg (want het wordt ‘beter’) verder op de Volkskrant >>>