Brussel heeft bijna €3 miljoen opzij gezet om negatief sentiment tav EU te bestrijden

Met in totaal 84 nieuwe campagnes in het Verenigd Koninkrijk en in de rest van de Europese Unie willen men het sentiment ten aanzien van het Europese samenwerkingsproject verbeteren.

De Europese Commissie is van mening dat het negatieve sentiment ten aanzien van de EU het gevolg is van een gebrek aan kennis over de geschiedenis en de diversiteit van Europa. Ook is men van mening dat de voordelen van het Europese samenwerkingsproject onvoldoende gecommuniceerd worden naar de Europese burger.

In het 23 pagina’s tellende beleidsdocument lezen we dat er de komende jaren actief moet worden stilgestaan bij een aantal belangrijke historische gebeurtenissen, zoals het ondertekenen van het Verdrag van Rome (1957), het einde van de Eerste Wereldoorlog (1918), het begin van de Tweede Wereldoorlog (1939), de eenwording van Duitsland (1990) en de eerste verkiezingen van het Europees Parlement (1979).

Het geld dat de Europese Unie ter beschikking stelt voor deze projecten wordt verspreid over enkele tientallen denktanks, die de pro-Europese boodschap in alle uithoeken van de Europese Unie zullen uitdragen.

Burger windt zich op over eenzijdige berichtgeving in ED

Of in de media en politiek nu sprake is van een innige perverse omhelzing, een homogene soort of ghettovorming, goed voor de democratie is het allerminst.

De afgelopen dagen heb ik in het ED meerdere artikelen gelezen over het associatieverdrag met Oekraïne. Opvallend in deze artikelen is dat ze allemaal pleiten vóór het verdrag en daarmee heeft het ED zich in mijn ogen – bewust? – gedefinieerd als boodschapper van de ja-stemmers.

Wat erg opvalt in de artikelen is dat ze volledig voorbij gaan aan de terechte grote bezwaren van de nee-stemmers, want over de redenen voor die bezwaren wordt met geen woord gerept. Zo vinden de economen Fred Pallada en Rob Rühl (ED Opinie 17 maart) dat GeenPeil vooral protesteert tegen Brussel. En ja, dat is zo. GeenPeil neemt duidelijk stelling tegen de ongebreidelde en gevaarlijke uitbreidingsdrang van Brussel, want dat is waar dit verdrag op termijn onherroepelijk toe gaat leiden.

Premier Mark Rutte, die eerder al diverse door hem met stelligheid gedane verkiezingsbeloften heeft moeten breken, beweert nu net zo stellig dat Oekraïne geen lid zal worden van de EU. Maar Herman van Rompuy zei jaren geleden al dat Oekraïne op termijn zal toetreden.

Volgens Pallada en Rühl zal een ‘nee’ tegen het verdrag verwarring wekken in binnen- en buitenland. Verder stellen ze dat het associatieverdrag Oekraïne gunstige economische perspectieven zal bieden. Dat kan best zo zijn, maar nergens lees ik in hun artikel ook maar één letter over politieke én militaire integratie van Oekraïne, hoewel dat – meerdere keren zelfs – in het verdrag letterlijk wordt benoemd. En laat dat nou net dé reden zijn waarom veel mensen tegen het verdrag zijn. Een verdrag dat aan de burgers wordt verkocht als een handelsverdrag, maar dat véél meer is dan alleen dat.

In een ander artikel – van de hand van verslaggever Bob van Huët (ED 16 maart) – wordt de Amerikaanse geostrateeg en schrijver Robert Kaplan aangehaald die het heeft over een tweede Koude Oorlog. De schuld daarvoor zou volgens Kaplan de Russische president bij Vladimir Poetin zou liggen. Een nee-stem zou volgens Kaplan de Russen in de kaart spelen. Laat ik voorop stellen dat ik geen fan ben van Poetin en zijn kliek, maar laten we wel even eerlijk blijven. Waarom speelt Poetin het spel zoals hij het speelt? Gewoon omdat het Westen alle in 1990 gemaakte afspraken over gebiedsuitbreiding met voeten treedt, telkens opnieuw. Is het dan gek dat Poetin zich verweert? Niet Poetin drijft een wig tussen Oekraïne en het Westen, zoals Van Huët schrijft, nee het Westen drijft Rusland steeds verder in het nauw!

En dan het artikel van de hand van Hanneke Keultjes en Hans van Soest (ED 19 maart). Zij hebben een andere voorstander van het verdrag, minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken, geïnterviewd, maar ze hebben geen enkele vraag gesteld over het feit dat het verdrag letterlijk spreekt over militaire samenwerking. Wat moet militaire samenwerking in een handelsverdrag? Nee, daar mag niet naar gevraagd worden, want dan valt het ja-kamp door de mand. Jammer, een gemiste kans maar misschien hebben ze het verdrag niet eens gelezen.

Ik hoop van harte dat de Nederlandse burgers op tijd in de gaten krijgen dat ze zand in de ogen wordt gestrooid, want dit verdrag gaat véél verder dan alleen maar het bevorderen van wederzijdse handel. Het verdrag gaat wel degelijk óók over politieke en militaire samenwerking en over toekomstige toetreding tot de EU. Formeel treedt Oekraïne met dit verdrag (nog) niet toe tot de EU, maar praktisch hoort het land, dat met Rusland in oorlog is, er straks helemaal bij.

Ik heb niets tegen een goede handelsrelatie met Oekraïne maar de eurofiele politici in Den Haag en Brussel gaat niets te ver in hun uitbreidingsdrang. De doden van vlucht MH17 zijn de eerste onschuldige slachtoffers van hun roekeloze machtsspel.

M. van den Heuvel
Hapert

Bron: Eindhovens Dagblad

Red onze democratie en stem tegen op 6 april!

Waarom zijn we tegen dit associatieverdrag? Dit verdrag zal slecht zijn voor Nederland en is nu al een ramp voor Oekraïne. Het is bovenal een zoveelste gevaar voor onze democratie, betoogt Pepijn van Houwelingen van het Burgercomité-EU.

Zoals Chris de Ploeg eind 2014 in een uitmuntend stuk in de Groene Amsterdammer uitvoerig heeft laten zien was en is Oekraïne tot op het bot verdeeld over dit verdrag. Uiteindelijk besloot toenmalig president Janoekovitsj te kiezen voor een douane-unie met Rusland simpelweg omdat het aanbod van Rusland veel genereuzer was. Het gevolg? Een opstand van een deel van de Oekraïense bevolking, zoals De Ploeg mooi in zijn artikel laat zien. Dit deel werd aangemoedigd en op een onverantwoorde wijze opgehitst door de EU. Oordeelt u zelf aan de hand van deze video, daar ziet u Europarlementariërs Van Baalen en Verhofstadt op een bijzonder kritiek moment, februari 2014, zich namens de EU mengen in een intern explosief debat. Ze gingen naar het Maidan en riepen op een enorm delicaat moment de Oekraïense bevolking op in opstand te komen tegen hun eigen wettig gekozen regering. Stelt u zich eens voor dat Poetin op een plein in Barcelona de Cataloniërs zou toeschreeuwen zich af te scheiden van Madrid, het land zou te klein zijn…

Het gevolg? Een bloedbad op het Maidanplein waarvan het tot nu toe enig academische onderzoek overigens uitwijst dat het niet de regering maar, waarschijnlijker, de rebellen zelf waren die op hun eigen mensen schoten. Janoekovitsj, een democratisch gekozen president, werd verdreven en een nieuwe regering die voor een groot deel bestaat uit oligarchen (president Poroshenko is bijvoorbeeld een miljardair) en afhankelijk is van de steun van neonazi’s grijpt de macht. Een van de eerste maatregelen die de regering uitvaardigt is het afschaffen van het Russisch als officiële taal. Het gevolg: in het oosten van het land breekt een opstand uit en de huidige burgeroorlog is een feit.

En dit is geen ‘Russische propaganda’, het is de waarheid. Althans, het is in ieder geval veel meer waar dan de ‘Europese propaganda’ die wij dag in dag uit over dit verdrag te horen krijgen van de EU en onze eigen regering. De EU heeft vanuit een giftige combinatie van imperialisme en goede bedoelingen als eerste met zijn bemoeizucht een interne machtsgreep in Oekraïne gesteund en daarmee de internationale rechtsorde geschonden. Het resultaat is een rampzalige burgeroorlog waar ook Rusland zich in heeft gemengd. Rusland is geen lieverdje, maar dat zijn de neonazi-bataljons die aan de kant van Kiev strijden ook niet. Het land is mede dankzij onze Europese bemoeizucht in de afgrond gestort en meer verdeeld dan ooit tevoren. Er is in ieder geval zeker geen soeverein en eensgezind ‘Oekraïens volk’ dat unaniem heeft gekozen voor aansluiting bij de EU en daarvan slechts wordt weerhouden door het grote boze Rusland zoals sommige populisten uit het Ja-kamp het graag willen voorstellen.

Wat is wel ondubbelzinnig propaganda? Zeggen dat dit associatieverdrag een ‘simpel handelsverdrag’ is zoals onze regering keer op keer doet. Dat kan juridisch niet eens het geval zijn omdat als het slechts een handelsverdrag zou zijn, het al onder de soevereine competentie van de EU zou vallen en dus geen parlementaire goedkeuring nodig heeft en dan per definitie dus ook niet referendabel kan zijn.

Lees verder op Sociale Vraagstukken

Kabinet wil vuile referendumcampagne

De kabinetsplannen voor het referendum zijn uitgelekt. RTL publiceerde gisteren een uitgelekte samenvatting van de kabinetsboodschap en een lijst met bekende Nederlanders die ingezet zouden kunnen worden. Kern van de boodschap: het kabinet is blij met het referendum (niet dus!) en het verdrag is goed voor de stabiliteit (hoe verzinnen ze het?).

Helemaal onjuist is de bewering “Het associatieakkoord gaat Nederland geen extra geld kosten.” In het verdrag staat letterlijk: “Oekraïne komt in aanmerking voor financiële bijstand via de relevante EU-mechanismen en –instrumenten voor financiering.” (art. 453) Die financiële bijstand wordt betaald door de lidstaten, dus ook door Nederland. Dat het niet om bestaande subsidiestromen gaat blijkt uit artikel 455 waarin staat dat de gebieden voor de financiële bijstand nog moeten worden vastgelegd.

Kortom; het kabinet gaat jokken dat dit verdrag Nederland niks kost. Ik ruik nu al dat dit een vuile campagne gaat worden.

Bron: Weblog Harry van Bommel
Lees ook: Kamervragen over ‘steunzenders’

Strategie uitgelekt: zo promoot het kabinet een ‘ja’ bij het Oekraïne-referendum

Hoe probeert het kabinet ervoor te zorgen dat Nederland op 6 april vóór het handelsverdrag stemt tussen Oekraïne en de EU? Politiek verslaggever Roel Geeraedts heeft de uitgebreide communicatiestrategie rond het referendum in handen. “Een fraai staaltje overheidspropaganda.

Het referendum gaat écht niet over ruzie met Rusland en Vladimir Poetin. En waag het niet om het referendum aan te grijpen om je onvrede te uiten over de EU of het falende kabinetsbeleid. Daar is dit referendum niet voor bedoeld. Nee: Het associatieverdrag is vooral goed voor de Nederlandse handel en voor ‘de gewone Oekraïners’. Dat is de strekking van de uitgelekte communicatiestrategie van het kabinet over het aanstaande Oekraïne-referendum.

Het is altijd leuk om een kijkje te nemen in de keuken van overheidsvoorlichters. Alle ministers krijgen binnenkort een uitgebreide communicatiestrategie. Morgen wordt die strategie besproken in de ministerraad. Het doel ervan is dat we straks ‘Ja’ zeggen bij het referendum over het associatieakkoord met Oekraïne.

Volgens de communicatiestrategie van het kabinet gaat het om een gewoon handelsverdrag met een buurland van de EU: Oekraïne. Niets meer en niets minder. Een ‘ja’-stem opent de deur naar ‘een markt van 45 miljoen mensen’ en is dus goed voor onze economie.

Volgens het projectteam dat deze strategie opstelde, moet je het trouwens geen Associatieakkoord noemen. Dat is een veel te ingewikkeld woord. De voorlichters en ministers moeten de term ‘samenwerkingsakkoord’ gebruiken, want: ‘Associatieakkoord wordt niet begrepen’.

Tientallen bekende Nederlanders en opiniemakers zijn in kaart gebracht die straks zoveel mogelijk mensen kunnen overhalen om ‘Ja’ te stemmen, zo blijkt uit de communicatiestrategie. Ze worden ‘Steunzenders’ genoemd.

Als je straks actrice Victoria Koblenko of oud-voetballer Evgeniy Levchenko voorbij ziet komen in de onvermijdelijke talkshows over het referendum: weet dan dat ze het kabinet een dienst bewijzen.

Ook de burgemeester van Hilversum en oud-hoofredacteur van de Volkskrant Pieter Broertjes, publicist en D66-senator Petra Stienen, het COC en het instituut Clingendael zijn door het kabinet aangemerkt als ideale verkopers van de ‘Ja’-stem. Klik hier voor de hele lijst (pdf) BN’ers/opiniemakers/steunzenders.

Lees het hele ontluisterende artikel verder bij RTL Nieuws

Moe van de EU-propaganda in de Tweede Kamer

SP-Kamerlid Ronald van Raak:

“Ik word er een beetje moe van, al die EU-propaganda in de Tweede Kamer. Als ik binnenkom, op de deur. Als ik mijn jas ophang, bij de garderobe. Maar ook als ik door de gang loop, in de hal kom, of bij de koffiehoek. Zelfs als ik een kopje koffie wil halen uit de automaten, staat er EU-propaganda op mijn beker. In de Tweede Kamer worden de hele dag door debatten gevoerd en meningen verkondigd. Maar het gebouw zelf moet politiek helemaal neutraal zijn. Goede doelen mogen zich niet presenteren, Kamerleden mogen geen collectes doen. In de gebouwen mogen buiten de werkkamers geen politieke boodschappen worden opgehangen. Alles moet zo neutraal mogelijk. Maar nu we voorzitter zijn van de EU, lijkt het niet op te kunnen.

Lees verder op TPO

EU wil belastinggeld in pro-TTIP campagne

De Europese Unie zou lidstaten hebben opgeroepen om via spindoctors en vakbonden een actieve pro-TTIP campagne te voeren. ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins gaat mondelinge Kamervragen stellen: „Waar is de democratie?”

Op de Duitse website Heise.de wordt gesteld dat de Europese Commissie de lidstaten oproept tot een gezamenlijke pr-strategie te komen. Daarbij moeten spindoctors de media beïnvloeden en ervoor zorgen dat „de tegenargumenten niet steeds worden herkauwd”. Ook moeten lidstaten direct het debat voeren met vakbonden en moeten prominente politici met burgers in gesprek gaan. De website beroept zich op anonieme bronnen.

Bruins reageert ontzet. „Dit is een oproep van Brussel om belastinggeld te pompen in de pro-TTIP campagne. De commissie wil een harde nationale pr-campagne”, aldus het Kamerlid. „Hoezo soevereiniteit?” Bruins gaat mondelinge vragen stellen in de Tweede Kamer. „Waar is de democratie?”, vraagt hij zich af.

Bron: De Telegraaf

Gewapende Oekraïners bedreigen GeenPeil


OK nu wordt het freaky. Vergeet die kolderieke CIA-hoax over dat GeenPeil onderzocht wordt op (niet-bestaande) Russische connecties. We hebben een onvervalste dreigvideo binnen uit Oekraïense hoek. Zie de video (eerst in het Oekraïens, daarna in het Engels). Uit naam van het Azov Bataljon (wiki) wordt Nederland bedreigd door gewapende mannen met bivakmutsen op hun kop.

“Dear Dutchmen. Don’t you dare go against Ukraine. It will end very bad for you. We will bring chaos, not only in your brain but in your very homes. You will see to regret this. We will find you everywhere. In the movies, at work, in your bedroom, public transport. We have our guys in the Netherlands and they are ready to obey any order.”

Lees verder op GeenStijl

‘Oekraïners’ dreigen met aanslag bij nee in referendum

Dreigvideo is nep?