Goa voor Indiërs springplank naar de EU

De inwoners van de Indiase deelstaat Goa kunnen tot de derde generatie een paspoort van oud-kolonisator Portugal krijgen. Velen maken daar gebruik van.

Volgens Indiase media hebben tussen januari en augustus 2015 2158 Indiërs een Portugees paspoort aangevraagd, bijna tweemaal zoveel als het jaar ervoor. En in een rapport van de Migration Observatory van de Oxford Universiteit staat dat Indiërs met een Portugees paspoort de grootste groep EU-paspoorthouders van buiten de Unie zijn. In het eerste kwartaal van 2015 waren het er twintigduizend, meer dan enige andere groep.

De Portugese kolonie Goa werd in 1961 overgenomen door India. Indiase burgers die kunnen bewijzen dat zij vóór 1961 op Portugees grondgebied in Goa, Daman of Diu (twee andere Portugese enclaves) zijn geboren, komen in aanmerking voor een Portugees paspoort. Dat geldt ook voor hun nakomelingen, tot in de derde generatie.

“De meesten gaan niet naar Portugal, maar linea recta naar Engeland,” zegt Olavo de Santa Rita Lobo, ‘consultant voor Portugees burgerschap’. In zijn kantoortje om de hoek bij restaurant Marietta helpt hij mensen met de procedures voor het verkrijgen van het felbegeerde paspoort. “Velen hebben geen enkele band met Portugal, maar willen gewoon een EU-paspoort om te kunnen werken in het Verenigd Koninkrijk of om daar hun kinderen naar school te laten gaan.”

“Veel van de mensen die een Portugees paspoort aanvragen zijn ook helemaal geen Goanezen,” zegt Lobo. “Ze komen uit de deelstaat Gujarat en gebruiken vervalste documenten. Ze nemen bijvoorbeeld een foto van een grafsteen met daarop een Portugese naam en zeggen dat daaronder hun voorouders liggen.”

Volgens de Portugese immigratiedienst werden in juni drie personen in Portugal aangehouden in verband met documentfraude. In ruil voor grote geldbedragen had een criminele organisatie officiële documenten vervalst, zoals geboorteakten, voor mensen die helemaal niet in de voormalige Portugese gebieden in India geboren zijn.

Bron: Parool van 9 januari 2016

Waarom Portugal het nieuwe Griekenland wordt

Alle aandacht gaat momenteel uit naar Griekenland. Maar hoe staat het met dat andere Zuid-Europese land dat ook voor faillissement behoed moest worden? Is Portugal werkelijk het succesverhaal dat het op de financiële markten lijkt te zijn? Hendrik Oude Nijhuis heeft zo zijn twijfels.

Portugal lijkt er in eerste instantie duidelijk beter voor te staan dan in 2011. Toen moest het land onder zware druk van de financiële markten noodhulp accepteren van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. Anders zou het land failliet gaan.

Inmiddels heeft Portugal noodhulp niet langer nodig. Voor nieuwe leningen kan het land weer op de financiële markten terecht en de Portugese 10-jaars rente bedraagt momenteel slechts 3 procent.

De Portugese economie groeit weer, al is het nog niet veel. In 2014 bedroeg de groei 0,9 procent en voor dit jaar wordt een groei van 1,6 procent verwacht. De werkloosheid is bovendien gedaald. Eind 2014 bedroeg het werkloosheidspercentage 13,5 procent waar deze twee jaar daarvoor nog 17,5 procent was.

Met bovenstaande is het positieve nieuws over Portugal wel verteld.

Lees deze column van Hendrik Oude Nijhuis verder op Z24 >>>

Chinese miljardair loopt binnen met uitverkoop van Portugal

Kent u die Portugese plofbankier nog? Ricardo Espírito Santo laat de naar zijn familie vernoemde BES-bank klappen. Vlak daarvoor trekt hij er nog een appeltje voor de dorst van €1 miljard uit, dat nu veilig op een rekening op de Cayman Islands staat. BES stort vervolgens in en wordt uiteindeliijk door de Portugese (en dus de Europese) belastingbetaler gered. Naar nu blijkt krijgt de op vier na rijkste familie van Hong Kong de gezonde onderdelen voor niet meer dan een fooi.

Het complete relaas van de het geslacht Espírito Santo leest u hier. Ruim een eeuw geleden begon het met casino’s vanuit welke later financiële diensten werden aangeboden. Tot eerder dit jaar was Banco Espírito Santo (BES) de grootste van Portugal, met een balanstotaal van ruim €80 miljard. In Europees verband is dat een bescheiden bedrag.

Begin juni 2014 gaat het mis. De autoriteiten vermoeden dat de balans is opgeklopt, er ontstaat een acuut liquiditeitsprobleem en er volgt zelfs een politie-inval bij het hoofdkwartier in het fiscaal vriendelijke Luxemburg. BES krijgt €4,9 van de overheid, maar dat geld komt uit een groter potje dat Portugel van de EU kreeg om de banken op te schonen.

Toch vreemd, want MinFin Jeroen Dijsselbloem beloofde ons tijdens de Cypriotische crisis nog zo dat voortaan aandeel- en obligatiehouders van banken aangeslagen zouden worden bij een bancair faillissement, niet de belastingbetaler. Het principe mocht geen ’template’ genoemd worden maar het idee was duidelijk. Dat blijkt toch tegen te vallen. Bij de bezitters en schuldeisers van BES is voldoende te halen, zo blijkt uit de jaarrekening van 2013. Toch worden ze gespaard.

Lees dit artikel van Arno Wellens verder op 925

How to rip off a country, Espirito Santo style

In my latest post at Pieria, I took a hard look at the half-year results of Portugal’s distressed Banco Espirito Santo. They are pretty grim reading. No, they are worse than that. They read like an instruction manual for how to rip off a bank. It’s no surprise that the losses are appalling.

But now it seems that Banco Espirito Santo is to be bailed out by the Portuguese government. The rescue plan was announced by the Bank of Portugal late in the evening of 3rd August, and the European Commission confirmed that it complied with existing state aid rules.

The Bank of Portugal’s statement describes the dramatic events that led to the decision to rescue BES (my emphasis):

On July 30, Banco Espírito Santo, SA announced losses which greatly exceeded those anticipated from the information previously provided by Banco Espírito Santo, SA and its external auditors. Results released on July 30 reflect management acts seriously prejudicial to the interests of Banco Espírito Santo, SA and infringement of Bank of Portugal decisions forbidding increased exposure to other entities of the Espírito Santo Group. These events took place during the tenure of the previous administration of Banco Espírito Santo, SA. Management acts at a time when the replacement of the previous administration had already been announced translated into an additional loss of the order of €1.5 billion compared to that expected from the statement of Banco Espírito Santo, SA to the market on July 10 . This had several consequences:

1) placed Banco Espírito Santo, SA in a position of non-compliance with minimum solvency ratios in force (Common Equity Tier 1 ratio of 5 percent, three percentage points below the regulatory minimum);

2) determined a decision to suspend access by Banco Espírito Santo, SA to monetary policy operations and therefore, the liquidity of the Eurosystem;

3) generated a growing pressure on the Treasury of Banco Espírito Santo, SA;

4) worsened the public perception of Banco Espírito Santo, SA, as evidenced by the strongly negative performance of the respective titles, injurious situation for the confidence of depositors. This negative public perception led to the suspension of transactions on the afternoon of Friday, August 1, at the risk of infecting the perception relation to other institutions of the Portuguese banking system;

5) worsened the uncertainty about the balance of Banco Espírito Santo, SA, invalidating a privately funded solution in a short time.

This framework created continuity problems for Banco Espírito Santo, SA activities. Given the importance of the institution in the whole banking system and the financing of the economy, these problems jeopardized the stability of the payment system and the national financial system.

So when BES’s eyewatering losses were declared, which forced it into regulatory insolvency, it was denied access to Eurosystem liquidity and trading in its shares and bonds was suspended. The Bank of Portugal’s strong language in this statement echoes that from the new Board of BES: neither seems in any doubt that the activities that directly caused BES’s collapse were illegal. As I noted in my Pieria post, the Board’s statement amounted to an allegation of fraud. The Bank of Portugal’s statement in effect alleges embezzlement, non-compliance with regulatory decisions and failure of fiduciary duty to shareholders. Wow.

Lees verder op Coppola Comment

Bijna vakantie, dus kans op nieuwe euro-onrust

Nog twee weken en dan gaat het Europees Parlement op reces. In de afgelopen jaren werd werd het vaak juist tijdens het reces onrustig rondom de euro. Dat zou dit jaar zomaar weer eens het geval kunnen zijn. De crisis bij de Portugese bank Espirito Santo lijkt een eerste voorteken. Zoals we vanuit de SP al jaren betogen: de schijnbare rust rondom de euro is bedrieglijk. Er broeit nog van alles. Ik houd mobiel en internet tijdens het zomerreces in ieder geval onder handbereik.

De Banco Espirito Santo is geen hele grote bank en het feit dat deze bank nu in de problemen is gekomen, zou op zich geen grote gevolgen hoeven te hebben. Toch is de rente op Portugal’s lange-termijn leningen gestegen en daalden de koersen op de Portugese beurs met zo’n 4%. Veel ogen van financiële instellingen zijn dan ook gericht op Portugal. Als het immers in Portugal mis gaat, heeft dat al snel een kettingreactie richting andere zwakke eurolanden.

Het feit dat de crisis bij één, niet eens grote bank zo’n effect kan hebben, kan worden verklaard door de onevenwichtigheid in de Portugese economie als geheel. Klom de Portugese economie vorig jaar althans wat groeicijfers betreft, nog een beetje uit het dal, dit jaar is er weer sprake van krimp. De Portugese overheidsschuld staat inmiddels op 129% van het BBP (ter vergelijking: de Europese ‘norm’ is 60%). Dat betekent dat de Portugese regering in moeilijkheden komt, als het op z’n eentje een bank moet redden.

Lees deze column van Dennis de Jong verder op de SP

Hof dwarsboomt Portugese bezuinigingen

Het Portugese hooggerechtshof haalde vrijdagavond een streep door een aantal bezuinigingsmaatregelen. De overheid zou daardoor met een begrotingsgat van 700 miljoen euro komen te zitten.

Het gaat onder meer om de bezuiniging op ambtenarensalarissen. Het hof sprak zich uit tegen al geplande salarisverlagingen van tussen de 2 en 12 procent.

Daarmee wordt een van de belangrijkste bezuinigingsmaatregelen van de regering ondermijnd. Het is een essentieel onderdeel van de internationale reddingsoperatie waar Portugal eerder deze maand afscheid van nam. Ook bezuinigingen op pensioenen en uitkeringen voor zieken en werklozen zijn door het hof geblokkeerd. De maatregelen zouden tegen de grondwet indruisen.

Het hof heeft besloten dat de bezuinigingen niet met terugwerkende kracht worden afgeschaft. De aanpassingen gaan pas vanaf juni gelden, om de begrotingsdoelen niet te veel in gevaar te brengen. Toch vrezen analisten dat de uitspraak het economische herstel in Portugal in de weg kan zitten. Het terugdraaien van bezuinigingen op ambtenarensalarissen kost de regering ongeveer 500 miljoen euro. En het afschaffen van de andere maatregelen levert een begrotingsgat van zo’n 200 miljoen euro op.

De uitspraak dwingt de overheid tot het zoeken naar alternatieve bezuinigingen of het invoeren van belastingverhogingen.

Lees verder op Nu

De erfenis van Barroso

Op 31 oktober a.s. vertrekt de Portugese voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso. Hij sluit zijn dubbele ambtstermijn af als multimiljonair, maar ook met een totaal ontredderd vaderland.

Ik wil de lezer vooraf waarschuwen: dit wordt geen vrolijke of licht ironische column in de stijl die u van mij gewend bent, ‘with a little tongue in cheek’. Deze column komt voort uit een buitengewone verontwaardiging over wat zich momenteel afspeelt in Portugal ten gevolge van de dwingende eisen van Brussel. En ik zal geen blad voor mijn mond nemen. U leest en hoort hierover vrijwel niets in de Nederlandse media onder het motto ‘wat niet weet, wat niet deert’. Maar uw redacteur weet het wel en de DDS lezer zal het ook weten. En voor de goede orde: ik ben geen aanhanger van het socialisme of van de welvaartsherverdelingsfetisjisten van de SP. Noch ben ik een christenfundi of een pseudo-liberaal. Eerder een rechts-conservatief ingesteld persoon, ofschoon ook dat steeds meer een hol begrip wordt. Laten we het er maar op houden dat ik vrijzinnig humanist ben. Hieronder -uit eerste hand- enkele voorbeelden van de gevolgen van het beleid van Brussel op de gewone bevolking van Portugal.

Lees dit artikel van Jean Wanningen verder op De Dagelijkse Standaard

Portugal is gered!

Het zou weer beter gaan met Portugal als je de media moet geloven. Er schijnt licht aan het eind van de eurotunnel.

Als het niet zo in-en-in triest was zou je kunnen glimlachen over zoveel baarlijke nonsens. Niettemin is de Portugese rente inderdaad fors gedaald en heeft het land schijnbaar voldoende aan de 78 miljard euro noodsteun, die het van de EU heeft ontvangen. Maar waardoor is die rente gedaald? Is de Portugese economie structureel verbeterd? Is het bescheiden overschot op de lopende rekening een gevolg van een aantrekkende economie of omdat de importen totaal zijn ingestort, doordat de mensen geen geld meer hebben om een Audi of BMW te kopen? Wat denkt u?

Ik begin me te storen aan die doorzichtige euro-propaganda zo vlak voor de verkiezingen. Het gaat namelijk helemaal niet goed in Portugal. De lonen en pensioenen zijn met dertig procent gedaald, de zorg is tot op het bot uitgekleed, evenals het onderwijs. Er is geen werk en de goed opgeleide Portugezen verlaten het zinkende schip. Portugal gered? My ass.

Maar volgens de Portugese minister-president, de sociaal-democraat Pedro Passos Coelho (zie foto) is Portugal ‘gered’. Hij wijst zelfs het Europese vangnet van het ESM af, in navolging van Ierland, ondanks een dringend beroep van de troika (EC, ECB en IMF) om dat wel te accepteren. Klaarblijkelijk denkt Coelho dat de financiële markten vertrouwen hebben in het door-en-door failliete land. Maar iedere insider weet wel wat de echte reden is: de ECB staat garant, desnoods ‘whatever it takes’. Het is werkelijk verbluffend dat de hele media goegemeente weer in de kletspraatjes van de EU elite trapt.

Lees dit artikel van Jean Wanningen verder op De Dagelijkse Standaard