We gaan die EU-naheffing gewoon betalen, let maar op

Premier Mark Rutte hangt de woedende belastingbetaler uit die een brief op poten schrijft aan de inspecteur met zijn graaaihanden. Dijsselbloem stelt zich op als zijn echo. Dat is hun reactie op de naheffing van meer dan een half miljard die de Europese Unie ons land heeft opgelegd omdat nieuwe rekenmethodes lieten zien dat we rijker zijn dan iedereen altijd dacht.

Engeland moet zelfs twee miljard betalen en premier Cameron achtte het op zijn tamelijk eurofobe eiland verstandiger om te keer te gaan als een mager varken en betaling botweg te weigeren. Zo ver durfde het dynamische tweetal uit Nederland niet te gaan. Zij willen samen met de ministers van financiën uit andere EU-staten en de Europese Commissie de zaak tot de bodem uitzoeken. Tot de bodem uitzoeken, de onderste steen boven, dat is Haagse beleidstaal voor als bewindslieden of Kamerleden willen laten merken dat ze voor geen kleintje vervaard zijn.

De komende weken zal ‘Brussel’ het ongetwijfeld vreselijk moeten ontgelden. Kamerleden en ministers zullen de Europese Commissie en haar ambtenaren stevig de oren wassen, terwijl honderden halve zolen, die denken dat ze iets briljants verzonnen hebben, het internet vergasten op tweets over de EUSSR.

Vandaar even een belangrijk feit. Dit soort zaken worden nóóit, echt helemaal nóóit door ‘Brussel’ zélf verzonnen. Daar gaan de regeringen van de lidstaten allemaal stuk voor stuk, een voor een, zonder uitzondering eerst mee akkoord. Dit is gegarandeerd langs geweest op het overleg van de ministers van financiën. Dit is uit en te na besproken. Niemand zag er kwaad in. Het is allemaal goedgekeurd en afgekaart.

Het aardige van de nieuwe rekenmethode is dat inkomsten uit de zwarte economie ook worden meegewogen.

Lees deze column van Han van der Horst verder op Joop

EU razend over Brits-Nederlands verzet tegen naheffing

De voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, heeft furieus gereageerd op het Brits-Nederlandse verzet tegen de naheffing. Ook scheidend Commissievoorzitter Barroso is ontstemd over de weigering van Nederland en Groot-Brittannië om de miljardenheffing te betalen.

Beide voorzitters herinnerden aan het gerommel met statistieken in het verleden waardoor tekorten werden weggemoffeld. Griekenland gleed mede op die manier onmerkbaar naar de afgrond en sleepte bijna de hele eurozone mee.

De Europese regeringsleiders kwamen gisteren hard met elkaar in aanvaring over de miljarden kostende financiële naheffing die de Europese Commissie aan sommige lidstaten oplegt. Premier Rutte en zijn Britse collega Cameron eisten dat de Commissie de heffing in de ijskast legt om politieke onrust te voorkomen. Bondskanselier Merkel en de nieuwe Commissievoorzitter Juncker riepen de premiers op politieke moed te tonen en te betalen.

De in wezen technische naheffing – een jaarlijks terugkerende correctie – krijgt dit jaar een explosieve lading door de omvang maar ook omdat Duitsland en Frankrijk geld terugkrijgen, respectievelijk 779 miljoen en een miljard. De Franse meevaller geeft scheve ogen nu Parijs keer op keer de Europese begrotingsregels aan zijn laars lapt.

Premier Rutte en minister Dijsselbloem van Financiën zeiden ‘onaangenaam verrast’ te zijn door de hoogte van de naheffing. Toch was de informatie daarover al een week bij Nederlandse diplomaten in Brussel bekend. De tegenvaller voor Nederland vloeit voort uit de steeds betere gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de ware omvang van de economie.

Merkel wees erop dat de naheffing ‘niet uit de lucht komt vallen’, de lidstaten hebben zich unaniem vastgelegd op het verbeteren van hun statistieken.

Juncker hield de premiers indringend voor dat de nationale statistische autoriteiten en het Europese Eurostat niet weer de speelbal van politici mogen worden. Hij riep Cameron, Rutte en Renzi op moed te tonen en per 1 december de naheffing te betalen. Binnenkort buigen de EU-ministers van Financiën zich over de kwestie.

Lees dit artikel van Marc Peeperkorn verder op de Volkskrant

Betaalde Nederland jarenlang te weinig?

Door een nieuwe rekenmethode blijkt de Nederlandse economie 7,6 procent groter, en de afdracht aan de EU hoger dan gedacht.

Waarom moet Nederland extra geld betalen?
De Europese Unie wordt gefinancierd uit bijdragen van de lidstaten naar draagkracht. Ieder land moet een percentage van de economie afdragen. Daarom wordt het bedrag regelmatig – ook met terugwerkende kracht – aangepast, net zoals de voorlopige en de definitieve aanslag van burgers bij de Belastingdienst kan verschillen. Zo kan de economie meer groeien of krimpen dan verwacht, of beïnvloeden nieuwe regels voor statistische berekeningen het bedrag.

Het lijkt dan ook niet te gaan om een poging van de Europese Commissie om extra geld voor de EU op te halen. Uit een gelekte notitie met een overzicht van de bedragen blijkt dat naast Nederland (640 miljoen) ook het Verenigd Koninkrijk (2,1 miljard) en Italië (340 miljoen) moeten bijbetalen.

Maar de meeste landen krijgen juist geld terug, zoals Frankrijk (1 miljard), Duitsland (780 miljoen), Denemarken (320 miljoen) en Polen (320 miljoen). Alles onder elkaar gezet moet de Unie de lidstaten 420 miljoen euro terugbetalen.

Waarom gaat het voor Nederland om zo’n groot bedrag?
Volgens een bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek van vorige week leidt de herberekening tot de conclusie dat de economie maar liefst 7,6 procent groter is dan gedacht. In de nieuwe rekenmethode worden ook investeringen in onderzoek en defensie meegeteld. Dat maakt de economie 1,7 groter. Een extra 1,3 procent komt uit het financieel waarderen van criminele activiteiten en software die bedrijven in eigen beheer ontwikkelen. Verder gebruikt het CBS andere informatiebronnen. In het verleden werden veel gegevens verzameld via bedrijfsenquêtes, terwijl nu data rechtstreeks van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel komen. Daarmee kunnen bijvoorbeeld zzp’ers en de ICT-industrie beter in kaart gebracht worden. Dit maakt de economie nog eens 4,6 procent groter dan gedacht.

Lees dit artikel van Marno de Boer verder op Trouw

Heeft Dijsselbloem de Kamer voorgelogen?

Nederland krijgt van Brussel een gepeperde extra rekening van € 642 miljoen door een nieuwe rekenmethode, die echter al maanden bekend was. Maar onze minister van Financiën zei destijds dat die niet tot naheffingen zou leiden. Nu is hij ‘zeer onaangenaam verrast’.

In een reactie op het bericht dat Nederland deze naheffing krijgt reageerden zowel minister-president Rutte als onze minister van Financiën ‘onaangenaam verrast’ te zijn. Rutte voegde er nog aan toe ‘de zaak tot de bodem te zullen uitzoeken’. Vast net zo als met die MH-17 zeker?

De kwestie is daarom zo pikant, omdat minister Dijsselbloem in april de Kamer nog liet weten, op vragen van het lid Van Dijck, dat hij kon garanderen dat Nederland geen naheffing zou krijgen. Hieronder, ter illustratie daarvan, de betreffende passage uit de Handelingen van 23 april jongstleden:

“De heer Tony van Dijck (PVV):

Ik heb nog een vraag over die nieuwe berekeningsmethode. Daarover sprak de minister ook. Opeens blijkt dat onze economie in 2010 45 miljard groter was. Kan de minister garanderen dat we geen naheffing van Brussel zullen krijgen op basis van de bni-afdracht, omdat onze economie 45 miljard groter is?

Minister Dijsselbloem:

Ja.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Dus de minister kan garanderen dat wij niet met allemaal naheffingen over 2011, 2012 en 2013 om de oren geslagen worden? Zoals de minister namelijk ook weet, is Nederland de grootste nettobetaler en dragen wij dit jaar 8 miljard af aan Brussel. Dat is ook een klein verschil met Zwitserland. Dat houdt die 8 miljard gewoon lekker op zak. Die kan het voor de Zwitsers aan andere zaken besteden. Wij geven dat aan Brussel, zodat Brussel dat mag herverdelen. Het is dus niet zo dat Brussel dit jaar meldt: by the way, we krijgen nog een paar honderd miljoen, want door onze nieuwe berekeningsmethode is jullie economie kennelijk groter en zouden jullie meer hebben moeten afdragen?

Minister Dijsselbloem:

Ik denk soms dat het helpt om een kort antwoord te geven, maar dat blijkt onjuist te zijn, want het leidt ertoe dat de heer Van Dijck de vraag nog een keer stelt, nu gelardeerd met allerlei waardeoordelen en onjuistheden over Zwitserland. Ik ben bereid mijn antwoord over Zwitserland nog een keer te herhalen. Zwitserland heeft meer dan 70 overeenkomsten en verdragen met de Europese Unie moeten sluiten, waarin het de wetgeving van Europa accepteert. Die wetgeving hebben wij als Nederland mede kunnen beïnvloeden. Wij zaten aan tafel, Zwitserland niet. Zwitserland moet zich wel conformeren omdat het anders economisch op slot zou gaan. Nederland wil dat niet. Wij gaan niet economisch op slot. Wij willen graag aan tafel meebepalen hoe het beleid in Europa tussen de landen er uitziet. Voor het overige luidt mijn antwoord nog steeds “ja”.”

Tot zover de Handelingen van 23 april 2014.

Lees dit artikel van Jean Wanningen verder op Follow the Money

VERRASSING! Nederland krijgt naheffing op EU-afdracht van 642 miljoen

Nederland heeft een flinke naheffing gekregen op de afdracht aan Brussel voor dit jaar. De Britse krant Financial Times berichtte vanavond dat het gaat om 642 miljoen euro. Voor Nederland komt dit als ‘een onaangename verrassing en roept het heel veel vragen op’, reageert premier Mark Rutte tegenover persbureau ANP.

De naheffing uit Brussel komt er omdat ook in Europa een nieuwe wereldwijd toegepaste rekenmethode wordt gehanteerd waardoor de Nederlandse economie veel groter is dan eerder berekend. De afdracht aan Brussel is een percentage van het bruto binnenlands product. En omdat de Nederlandse economie groter is door de nieuwe rekenmethode stijgt ook de afdracht.

De Europese Commissie, van wie het voorstel voor de naheffing komt, wil met het geld het gat in de begroting van 2014 dichten. De Europese lidstaten, maar ook het Europees Parlement, moeten nog met de plannen instemmen.

Rutte zegt de kwestie tot op de bodem uit te zoeken’. De premier heeft eerder op de avond hierover al contact gehad met de Britse premier David Cameron. Brussel wil van de Britten 2,1 miljard euro extra. ‘Als ik zeg tot de bodem uitzoeken betekent dit dat we naar alle aspecten kijken, inclusief juridische. Het is nu nog te vroeg om op de uitkomsten daarvan vooruit te lopen’, aldus de premier.

ANP via de Volkskrant
Beluister ook: Geen verrassing maar een ‘geveinsde’ verrassing

Regeringen worden hoeren van het kapitalisme

De Britse overheid heeft aangekondigd de drugshandel voortaan mee te nemen in het berekenen van de economische groei. Drugshandel en prostitutie leveren een bijdrage van circa 10 miljard pond (12,3 miljard euro) aan de Britse economie.

De Europese Commissie in Brussel kwam al eerder tot deze richtlijn om de groei van de economie op te leuken met de economische waarde van criminele activiteiten. Ook de economische waarde van prostitutie, al dan niet illegaal worden daarin meegenomen. Inmiddels hebben Estland, Oostenrijk, Slovenië, Finland, Zweden en Noorwegen, als niet EU-land, deze richtlijn al toegepast. De financiële kwantificering van alle misdaad binnen een land meenemen in de economische groeicijfers is de volgende stap. Wat let Italië en Spanje om hun zwarte economie, die 25 procent deel uitmaakt van de totale economie, eveneens mee te laten tellen in de nationale groeicijfers?

Het water staat de Europese economieën schijnbaar tot aan de lippen om maar enigszins economische groei te kunnen laten zien. De nieuwe rekenmethode voor de berekening van het bruto binnenlandse product (bbp), waardoor de omvang van de economieën binnen de eurozone in grootte toeneemt, was al een schot voor de boeg. Als resultaat daarvan moet bijvoorbeeld Nederland 360 miljoen euro meer aan Brussel afdragen en gaat er meer dan 500 miljoen extra naar ontwikkelingshulp.

Sinds het neo-liberale beleid in Europa de overhand heeft gekregen worden normen en waarden steeds verder opgerekt, alles in dienst van het kapitaal. Door het meetellen van illegale en criminele economische activiteiten in de nationale groeicijfers, komt langzaam maar zeker het moment dat die illegale en criminele activiteiten als minder erg worden beschouwd. De volgende stap is dat veel van deze activiteiten gedoogd gaan worden onder het mom van ‘goed voor de economie’.

Lees verder op Citareg