Heeft Dijsselbloem de Kamer voorgelogen?

Nederland krijgt van Brussel een gepeperde extra rekening van € 642 miljoen door een nieuwe rekenmethode, die echter al maanden bekend was. Maar onze minister van Financiën zei destijds dat die niet tot naheffingen zou leiden. Nu is hij ‘zeer onaangenaam verrast’.

In een reactie op het bericht dat Nederland deze naheffing krijgt reageerden zowel minister-president Rutte als onze minister van Financiën ‘onaangenaam verrast’ te zijn. Rutte voegde er nog aan toe ‘de zaak tot de bodem te zullen uitzoeken’. Vast net zo als met die MH-17 zeker?

De kwestie is daarom zo pikant, omdat minister Dijsselbloem in april de Kamer nog liet weten, op vragen van het lid Van Dijck, dat hij kon garanderen dat Nederland geen naheffing zou krijgen. Hieronder, ter illustratie daarvan, de betreffende passage uit de Handelingen van 23 april jongstleden:

“De heer Tony van Dijck (PVV):

Ik heb nog een vraag over die nieuwe berekeningsmethode. Daarover sprak de minister ook. Opeens blijkt dat onze economie in 2010 45 miljard groter was. Kan de minister garanderen dat we geen naheffing van Brussel zullen krijgen op basis van de bni-afdracht, omdat onze economie 45 miljard groter is?

Minister Dijsselbloem:

Ja.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Dus de minister kan garanderen dat wij niet met allemaal naheffingen over 2011, 2012 en 2013 om de oren geslagen worden? Zoals de minister namelijk ook weet, is Nederland de grootste nettobetaler en dragen wij dit jaar 8 miljard af aan Brussel. Dat is ook een klein verschil met Zwitserland. Dat houdt die 8 miljard gewoon lekker op zak. Die kan het voor de Zwitsers aan andere zaken besteden. Wij geven dat aan Brussel, zodat Brussel dat mag herverdelen. Het is dus niet zo dat Brussel dit jaar meldt: by the way, we krijgen nog een paar honderd miljoen, want door onze nieuwe berekeningsmethode is jullie economie kennelijk groter en zouden jullie meer hebben moeten afdragen?

Minister Dijsselbloem:

Ik denk soms dat het helpt om een kort antwoord te geven, maar dat blijkt onjuist te zijn, want het leidt ertoe dat de heer Van Dijck de vraag nog een keer stelt, nu gelardeerd met allerlei waardeoordelen en onjuistheden over Zwitserland. Ik ben bereid mijn antwoord over Zwitserland nog een keer te herhalen. Zwitserland heeft meer dan 70 overeenkomsten en verdragen met de Europese Unie moeten sluiten, waarin het de wetgeving van Europa accepteert. Die wetgeving hebben wij als Nederland mede kunnen beïnvloeden. Wij zaten aan tafel, Zwitserland niet. Zwitserland moet zich wel conformeren omdat het anders economisch op slot zou gaan. Nederland wil dat niet. Wij gaan niet economisch op slot. Wij willen graag aan tafel meebepalen hoe het beleid in Europa tussen de landen er uitziet. Voor het overige luidt mijn antwoord nog steeds “ja”.”

Tot zover de Handelingen van 23 april 2014.

Lees dit artikel van Jean Wanningen verder op Follow the Money