Betaalde Nederland jarenlang te weinig?

Door een nieuwe rekenmethode blijkt de Nederlandse economie 7,6 procent groter, en de afdracht aan de EU hoger dan gedacht.

Waarom moet Nederland extra geld betalen?
De Europese Unie wordt gefinancierd uit bijdragen van de lidstaten naar draagkracht. Ieder land moet een percentage van de economie afdragen. Daarom wordt het bedrag regelmatig – ook met terugwerkende kracht – aangepast, net zoals de voorlopige en de definitieve aanslag van burgers bij de Belastingdienst kan verschillen. Zo kan de economie meer groeien of krimpen dan verwacht, of beïnvloeden nieuwe regels voor statistische berekeningen het bedrag.

Het lijkt dan ook niet te gaan om een poging van de Europese Commissie om extra geld voor de EU op te halen. Uit een gelekte notitie met een overzicht van de bedragen blijkt dat naast Nederland (640 miljoen) ook het Verenigd Koninkrijk (2,1 miljard) en Italië (340 miljoen) moeten bijbetalen.

Maar de meeste landen krijgen juist geld terug, zoals Frankrijk (1 miljard), Duitsland (780 miljoen), Denemarken (320 miljoen) en Polen (320 miljoen). Alles onder elkaar gezet moet de Unie de lidstaten 420 miljoen euro terugbetalen.

Waarom gaat het voor Nederland om zo’n groot bedrag?
Volgens een bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek van vorige week leidt de herberekening tot de conclusie dat de economie maar liefst 7,6 procent groter is dan gedacht. In de nieuwe rekenmethode worden ook investeringen in onderzoek en defensie meegeteld. Dat maakt de economie 1,7 groter. Een extra 1,3 procent komt uit het financieel waarderen van criminele activiteiten en software die bedrijven in eigen beheer ontwikkelen. Verder gebruikt het CBS andere informatiebronnen. In het verleden werden veel gegevens verzameld via bedrijfsenquêtes, terwijl nu data rechtstreeks van de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel komen. Daarmee kunnen bijvoorbeeld zzp’ers en de ICT-industrie beter in kaart gebracht worden. Dit maakt de economie nog eens 4,6 procent groter dan gedacht.

Lees dit artikel van Marno de Boer verder op Trouw

Heeft Dijsselbloem de Kamer voorgelogen?

Nederland krijgt van Brussel een gepeperde extra rekening van € 642 miljoen door een nieuwe rekenmethode, die echter al maanden bekend was. Maar onze minister van Financiën zei destijds dat die niet tot naheffingen zou leiden. Nu is hij ‘zeer onaangenaam verrast’.

In een reactie op het bericht dat Nederland deze naheffing krijgt reageerden zowel minister-president Rutte als onze minister van Financiën ‘onaangenaam verrast’ te zijn. Rutte voegde er nog aan toe ‘de zaak tot de bodem te zullen uitzoeken’. Vast net zo als met die MH-17 zeker?

De kwestie is daarom zo pikant, omdat minister Dijsselbloem in april de Kamer nog liet weten, op vragen van het lid Van Dijck, dat hij kon garanderen dat Nederland geen naheffing zou krijgen. Hieronder, ter illustratie daarvan, de betreffende passage uit de Handelingen van 23 april jongstleden:

“De heer Tony van Dijck (PVV):

Ik heb nog een vraag over die nieuwe berekeningsmethode. Daarover sprak de minister ook. Opeens blijkt dat onze economie in 2010 45 miljard groter was. Kan de minister garanderen dat we geen naheffing van Brussel zullen krijgen op basis van de bni-afdracht, omdat onze economie 45 miljard groter is?

Minister Dijsselbloem:

Ja.

De heer Tony van Dijck (PVV):

Dus de minister kan garanderen dat wij niet met allemaal naheffingen over 2011, 2012 en 2013 om de oren geslagen worden? Zoals de minister namelijk ook weet, is Nederland de grootste nettobetaler en dragen wij dit jaar 8 miljard af aan Brussel. Dat is ook een klein verschil met Zwitserland. Dat houdt die 8 miljard gewoon lekker op zak. Die kan het voor de Zwitsers aan andere zaken besteden. Wij geven dat aan Brussel, zodat Brussel dat mag herverdelen. Het is dus niet zo dat Brussel dit jaar meldt: by the way, we krijgen nog een paar honderd miljoen, want door onze nieuwe berekeningsmethode is jullie economie kennelijk groter en zouden jullie meer hebben moeten afdragen?

Minister Dijsselbloem:

Ik denk soms dat het helpt om een kort antwoord te geven, maar dat blijkt onjuist te zijn, want het leidt ertoe dat de heer Van Dijck de vraag nog een keer stelt, nu gelardeerd met allerlei waardeoordelen en onjuistheden over Zwitserland. Ik ben bereid mijn antwoord over Zwitserland nog een keer te herhalen. Zwitserland heeft meer dan 70 overeenkomsten en verdragen met de Europese Unie moeten sluiten, waarin het de wetgeving van Europa accepteert. Die wetgeving hebben wij als Nederland mede kunnen beïnvloeden. Wij zaten aan tafel, Zwitserland niet. Zwitserland moet zich wel conformeren omdat het anders economisch op slot zou gaan. Nederland wil dat niet. Wij gaan niet economisch op slot. Wij willen graag aan tafel meebepalen hoe het beleid in Europa tussen de landen er uitziet. Voor het overige luidt mijn antwoord nog steeds “ja”.”

Tot zover de Handelingen van 23 april 2014.

Lees dit artikel van Jean Wanningen verder op Follow the Money

VERRASSING! Nederland krijgt naheffing op EU-afdracht van 642 miljoen

Nederland heeft een flinke naheffing gekregen op de afdracht aan Brussel voor dit jaar. De Britse krant Financial Times berichtte vanavond dat het gaat om 642 miljoen euro. Voor Nederland komt dit als ‘een onaangename verrassing en roept het heel veel vragen op’, reageert premier Mark Rutte tegenover persbureau ANP.

De naheffing uit Brussel komt er omdat ook in Europa een nieuwe wereldwijd toegepaste rekenmethode wordt gehanteerd waardoor de Nederlandse economie veel groter is dan eerder berekend. De afdracht aan Brussel is een percentage van het bruto binnenlands product. En omdat de Nederlandse economie groter is door de nieuwe rekenmethode stijgt ook de afdracht.

De Europese Commissie, van wie het voorstel voor de naheffing komt, wil met het geld het gat in de begroting van 2014 dichten. De Europese lidstaten, maar ook het Europees Parlement, moeten nog met de plannen instemmen.

Rutte zegt de kwestie tot op de bodem uit te zoeken’. De premier heeft eerder op de avond hierover al contact gehad met de Britse premier David Cameron. Brussel wil van de Britten 2,1 miljard euro extra. ‘Als ik zeg tot de bodem uitzoeken betekent dit dat we naar alle aspecten kijken, inclusief juridische. Het is nu nog te vroeg om op de uitkomsten daarvan vooruit te lopen’, aldus de premier.

ANP via de Volkskrant
Beluister ook: Geen verrassing maar een ‘geveinsde’ verrassing