Hoera! De bankenunie is een feit. Dubieuze banken hebben nu onbeperkt toegang tot uw pensioenpot en belastinggeld

Met de stresstest op 26 oktober hebben we nu een Bankenunie. Feest! Of niet? Op zich klinkt het goed: de ECB gaat toezicht houden op álle Europese banken. Zo voorkomen we dat de rotzakken in krijtstreep ooit nog eens een overheid schade berokkenen met hun gespeculeer. Of zoiets. Op 4 november 2014 zijn de nieuwe regels van kracht is de kredietcrisis voorgoed voorbij. Helaas zit hier toch een addertje (of beter: een meterslange python) onder het gras. Dubieuze Zuid- en Oost-Europese bankiers hebben nu juist onbeperkt toegang tot uw pensioenpot en belastinggeld.

Daarom komen we met de 925 Bankiers Top50: wie gaan er met uw centjes aan de haal? Tot het einde van het jaar presenteren we dagelijks een Europese bankier waar u tot dan toe waarschijnlijk nog nooit van had gehoord. Alle Nederlanders zijn nu hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van alle Europese banken, of die rechtmatig zijn aangegaan of niet. Gerrit Zalm staat nu dus net zo ver bij u vandaan als een Griekse of Portugese bankier. Tijd dat u de laatsten leert kennen. Hoe zien ze eruit? Hebben ze een beetje knappe vrouwen (of mannen)? Hoe rijk zijn ze precies, en is dat geld wel eerlijk verdiend?

Bij een bankenunie betalen alle burgers voor de fouten van enkelen. Het officiële riedeltje luidt: nooit meer zal een bancair faillissement u in de portemonnee raken. Dat is een belofte die lastig te rijmen is met de feiten.

Lees dit artikel door Anro Wellens verder op 925

Nieuwe aanklacht bij Duits Constitutioneel Hof over bankenunie

Het Constitutioneel Hof te Karlsruhe in Duitsland krijgt van een groep professoren opnieuw de vraag voorgelegd of het Europese financiële beleid de Duitse grondrechten schaadt.

De professoren hebben afgelopen week een klacht ingediend tegen de gezamenlijke Europese bankentoezichthouders met de vraag of de bankenunie, die op dit moment wordt opgetuigd en in november operationeel moet zijn, wel legitiem is.

“De bankenunie heeft geen wettelijke basis in de Europese Verdragen en vormt dus een schending van de grondrechten”, zegt de Berlijnse advocaat Markus C. Kerber (foto), hoogleraar Openbare Financiën en Economische Politiek en de initiatiefnemer van de grondwettelijke klacht.

De rechters spraken in het voorjaar al een kritisch oordeel uit over het aankoopprogramma van staatsobligaties van de Europese Centrale Bank. Nu gaat het opnieuw om de vraag of de Europese verdragen te ver worden opgerekt.

De regels voor het gemeenschappelijk bankentoezicht “ontberen elke gezagsbasis”, zegt Kerber, “en vormen de eerste stap naar een eerder niet aanwezige aansprakelijkheid van de Duitse belastingbetaler voor banken die buiten het nationale toezicht vallen.”

In een toelichting verwijst Kerber naar het gemeenschappelijke bankentoezicht als “voorlopig hoogtepunt van een eigenmachtige regering te Brussel”. Het gezamenlijke toezichtmechanisme (Single Supervisory Mechanism: SSM) onder auspiciën van de ECB is uitsluitend gebaseerd op artikel 127 van de EU-verdragen. Daardoor is het mogelijk voor het Ministerie van Financiën om “specifieke taken met betrekking tot het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen” over de dragen.

De SSM-regelgeving gaat echter duidelijk verder, vinden de appellanten. De ECB wordt verondersteld vanaf 4 november in eerste instantie alleen het toezicht te verkrijgen op 120 grote banken. Maar gelijktijdig krijgt zij echter de bevoegdheid het toezicht over elke andere bank in het eurogebied naar zich toe te trekken, indien zij dat nodig acht. Het EU-verdrag voorziet hier niet in, concludeert Kerber.

Ook in de besluitvormingsstructuren zien de professoren een schending van het verdrag. Want formeel gezien kan alleen de 24-koppige Raad van Bestuur van de ECB besluiten nemen. Bij toezichtaangelegenheden echter beslist in feite een zelf gecreëerd orgaan, de Raad heeft slechts vetorecht. In feite zal een nieuw orgaan worden gemaakt. Initiatiefnemer Kerber concludeert: “Europees toezicht op de banken kan alleen door een verandering van het EU-verdrag worden ingevoerd.”

De eisers beschuldigen de federale regering van het bewust achterhouden van de risico’s voor het publiek. Naar hun mening heeft de bankenunie vooral tot doel het – tot nu toe alleen voor staten beschikbare – noodfonds ESM te willen gaan gebruiken voor het saneren van noodlijdende banken.

“Zo zal, wat bij de strijd om de toepassingsmogelijkheden van het ESM in eerste instantie door Duitsland niet toegestaan werd, nu via een bankenunie alsnog doorgezet kunnen worden”, waarschuwen zij in de toelichting. “Minister van Financiën Schäuble “misleidt het publiek over de risico’s van de bankenunie en de Bondsdag is diepe slaap”.

De professoren kondigen aan nog meer aanklachten in te gaan dienen tegen de overige elementen van de bankenunie: het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (Single Resolution Mechanism (SRM) en de bijbehorende afwikkelingsfondsen. Ook hiervoor zijn volgens eisers geen toereikende rechtsgrondslagen in de EU-verdragen.

Bron: Die Welt

Geen controle op functioneren bankentoezichthouder EU

Wanneer Europa dit najaar verantwoordelijk wordt voor het toezicht op grote banken is er niemand die kan controleren of de nieuwe bankentoezichthouder wel op de juiste manier te werk gaat.

Daarvoor waarschuwt de Algemene Rekenkamer – in Nederland de onafhankelijke externe controleur – donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. De invoering van een Europese toezichthouder op banken, een onderdeel van de bankenunie, leidt er indirect namelijk toe dat de rekenkamer ‘beperktere mogelijkheden’ krijgt om de kwaliteit van het toezicht te controleren. Zo heeft het orgaan dan ‘geen mogelijkheid meer tot het verrichten van onderzoek naar het functioneren van toezicht op de grote Nederlandse banken’.

Het toezicht op grote Nederlandse banken is nu nog in handen van De Nederlandsche Bank (DNB), die wordt gecontroleerd door de Algemene Rekenkamer. In november draagt DNB die taken echter over naar de bankenwaakhond van de Europese Centrale Bank (ECB) en kan de Nederlandse rekenkamer niet langer meekijken.

Tegelijkertijd heeft de Europese Rekenkamer niet expliciet de taak gekregen om het bankentoezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) te toetsen. Daardoor dreigt een ‘controlegat’, schrijft rekenkamerlid Arno Visser in de brief. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) moet dat volgens hem onder de aandacht brengen bij andere lidstaten.

Dijsselbloem laat in een reactie weten te beseffen dat het grotere, Europese broertje van de Algemene Rekenkamer te weinig bevoegdheden heeft om de prestaties van de ECB-toezichthouder goed door te kunnen lichten. Hij gaat er daarom in de EU voor pleiten het takenpakket van de Europese Rekenkamer uit te breiden.

Bron: Nu

Like lambs to the slaughter – herkapitalisatie eurozonebanken op komst

In Nederland heerst apathie over de EU en de eurozone. Bij de EP-verkiezingen verkoos 63% van de stemgerechtigden thuis te blijven.

Door de 37% die wel stemden, kreeg o.a. het CDA (pro-EU maar met iets minder macht) 5 zetels, D66 (meer EU) 4 zetels, en VVD (volwaardig pro-EU) 3 zetels, PvdA (meer EU) 3 zetels, SP (wat wil die nu eigenlijk met de EU?) 2 zetels en de enige echte anti-EU partij PVV, kreeg 4 zetels in dat 751 leden tellende EP.

Conclusie: óf Nederland vindt de EU en eurozone wel best, óf ze hebben gestemd zoals ze bij landelijke verkiezingen zouden hebben gedaan. Van een echt anti-EU/eurozone stemgedrag was althans bij deze verkiezingen geen sprake. Door de gehele EU was er trouwens geen enthousiasme voor deze verkiezingen: 43,69% opkomst (terwijl er in sommige landen nota bene stemplicht is). Het gevolg is dat het EU en eurozone circus als vanouds gewoon door dendert, zij het lichtjes gestoord door wat meer kritische EP-leden, maar voornamelijk door het gekrakeel over de verdeling van de voorzitters en commissarissen. En daarna volgt vanzelfsprekend same business as usual.

Lees verder op de Dagelijkse Standaard

EU-bankenramp

De EU heeft recent besloten tot het vormen van een bankenunie. Het hoofddoel van deze bankenunie is het doorbreken van de link tussen banken en overheden (belastingbetalers). Klinkt allemaal leuk, maar het haalt niets uit en in zekere zin verhoogt de bankenunie juist de kans op een systeemcrisis.

De bankenunie omvat vele dingen zoals toezicht (door ECB, wat een vreemde dubbele pet-situatie is) en dergelijke, maar het meest interessante deel is het resolutiemechanisme. Bij een faillissement zullen nu de aandeelhouders, schuldhouders en spaarders van boven de €100.000 eerst worden aangesproken.

Mocht dit niet genoeg zijn dan is er een door de banken zelf gefinancierd fonds dat de bank dan te hulp moet schieten. En mocht dit tekort schieten, dan is er nog het ESM.

Dat fonds moet in 8 jaar worden opgebouwd; wat natuurlijk erg langzaam is. Maar het duurt niet alleen te lang, het fonds gaat, als het eenmaal is volgestort, €55 miljard bedragen. Dit bedrag is peanuts. De hoofdeconoom van Citigroup schat de tekorten van banken op €1000 miljard tot €3000 miljard. Nu hebben onze leiders natuurlijk wel bedacht dat dit fonds geld gaat lenen om zo de slagkracht te vergroten. Ofwel, ze willen een schuldencrisis oplossen met meer schulden! Topidee dus…

Lees deze column van Alexander Sassen van Elsloo verder op De Financiële Telegraaf