Nederlanders zijn tegen EU-toetreding van de Oekraïne

Naar aanleiding van ons referenduminitiatief schreef Tom van der Meer (politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam) het onderstaande uitstekende stuk over de steun in ons land door de jaren heen voor verdere uitbreiding van de EU. Het is duidelijk, vanaf 1996 is constant een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen toetreding van de Oekraïne.

Waar zou de grens van de Europese Unie moeten liggen? Welke landen zouden we nog willen toelaten tot de EU, en welke liever niet?
De laatste uitbreiding was in juli 2013, toen Kroatië de 28ste lidstaat werd. Maar dit lijkt niet het eindpunt. Deze maand stelde Angela Merkel op bezoek in Albanië dat het lidmaatschapsverzoek van verschillende Balkan-staten niet onnodig vertraagd zou worden. Dat betekent overigens niet dat dat betekent dat die landen dus snel lid zullen worden. Zo kampen Servië en Albanië met wijdverspreide corruptie, blijft Bosnië-Herzegovina een verdeeld land, wordt Kosovo door verschillende EU-lidstaten niet erkend, en weigert Griekenland Macedonië onder die naam toe te laten. Daarnaast werd deze maand een associatieverdrag getekend met Oekraïne, Moldavië en Georgië. Voor GeenStijl was dit reden op te roepen tot een raadgevend referendum over dat associatieverdrag, mede omdat het een voorportaal tot EU-lidmaatschap zou kunnen zijn.

Bron: Stuk Rood Vlees>>>