Kloof tussen burgers en bestuurlijke elite steeds groter

Dit blijkt uit een enquête van TNS Nipo in opdracht van de Volkskrant onder 400 invloedrijke Nederlanders.

De bestuurlijke elite vindt in grote meerderheid dat Nederland meer vluchtelingen en arbeidsmigranten moet toelaten dan nu gebeurt. 67 procent vindt dat het aantal nieuwkomers omhoog mag. Met die mening wijkt de elite – bestuurders, CEO’s, commissarissen, bankiers, burgemeesters, topambtenaren en andere prominenten – af de rest van de bevolking. Van alle Nederlanders wil volgens eerdere peilingen 47 procent de grenzen voor vluchtelingen sluiten, 51 procent wil een quotum. 36 procent wil alle vluchtelingen binnenlaten, aldus Maurice de Hond in oktober.

Werkgeversvoorman en CDA-senator Niek Jan van Kesteren, nummer 2 in de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders, zegt het standpunt van de elite goed te begrijpen. ‘Een heel rationeel standpunt, zeker als je niet in de buurten woont waar al die nieuwkomers moeten wonen en geen concurrentie van ze ondervindt op de arbeidsmarkt. Maar het is makkelijk praten. Je kunt alleen maar meer mensen toelaten als je ook een echte Europese grensbewaking hebt.’

Ook in andere dossiers spoort de mening van de bestuurlijke elite niet met die van het volk. Zo is de elite zeer Europees gezind (76 procent vindt niet dat de macht van Brussel moet worden beperkt) en vindt slechts 35 procent de islam een bedreiging voor Nederland. 81 procent wil dat Nederland een ambitieuzer klimaatbeleid voert, 62 procent vindt dat het koningshuis een louter ceremoniële functie moet krijgen.

Lees verder op de Volkskrant

3 reacties
  1. Polarisering van burgers en elite lijkt een onjuiste met respect. Elites zijn ook burgers. En onder burgers, (de 85 procent die zich zorgen maakt om de integratie van zoveel nieuwkomers tegelijk) bevinden zich zeker ook een zeer groot deel hoger opgeleiden. Het is een vertekent beeld dat hoger opgeleiden per definitie elites zijn in de zin van macht en geld. Anderzijds is het gevaarlijk om minder hoog opgeleiden te associeren met gemis aan controle van emoties en asociaal communicatie gedrag.

  2. De compromissen politiek in Nederland en de EU heeft geleid tot het failliet van de politiek. Het 200 jaar oude politieke stelsel en het 100 jaar oude kiesrecht is aan vernieuwing toe. Het wordt weer tijd dat de stem van de burger weer gehoord wordt en dat is door de versnippering van talloze politieke stromingen die allen voor verandering kiezen een farce geworden. Het wordt hoog tijd dat de burgers zich vanuit Wijk, Stads en Regionale Coöperaties als leden hun stem laten horen.

Comments are closed.