Grieks tekort weggewerkt? Dat lijkt te mooi om waar te zijn. En dat is het ook.

Volgens officiële berichten gaat het de goede kant op met de Griekse staatsfinanciën. Maar de staatsschuld oogt nog altijd gevaarlijk hoog. De kans dat Griekenland opnieuw een beroep moet doen op Europese steun, blijft groot.

Uit recente nieuwsberichten valt af te leiden dat Griekenland haar begrotingstekort kennelijk heeft weten weg te werken. Dit jaar is sprake van een overschot van 2,7 procent op de Griekse begroting, zo verwacht ook de Europese Commissie in de meest recente raming.

Het nieuws dat Griekenland haar tekorten volledig heeft weten weg te werken lijkt haast te goed om waar te zijn. En dat is het ook. Want bij het genoemde ‘overschot’ is geen rekening gehouden met de rente die Griekenland op haar enorme staatsschuld betalen moet. De plus geldt alleen voor de zogenoemde ‘primaire balans’, het begrotingssaldo exclusief de rentebetalingen.

Eigenlijk is dat hetzelfde als iemand die amper rondkomt stelt geen probleem te hebben wanneer hij de rente op zijn hypotheek niet zou hoeven betalen.

Lees deze column van Hendrik Oude Nijhuis verder op Z24