Grieken verarmen alarmerend snel

De Algemene Federatie van Vrije Beroepen en Handelaren GSEVEE heeft een studie laten uitvoeren naar de financiële toestand van de Griekse gezinnen. Tussen 8 en 11 december werden 1000 gezinnen opgebeld (ik ga er van uit dat de steekproef representatief was voor de Griekse samenleving). De resultaten van de studie zijn ontluisterend. De Grieken zijn aan een alarmerend tempo aan het verarmen en raken steeds verder onder een berg van schulden bedolven.

Dat 1 of 3 Grieken onder de armoedegrens leeft, na vijf jaar besparingsbeleid, weten we ondertussen. De schulden stapelen zich ondertussen ook verder op en zorgen er voor dat veel mensen in een compleet uitzichtloze situatie terecht komen. Niemand ontsnapt aan de schuldspiraal: loontrekkenden, werklozen, gepensioneerd, vrije beroepen … allemaal zullen ze voor de bijl gaan.

Laten we even kijken naar de cijfers die de studie aan het licht hebben gebracht.

  • 34,4% van de ondervraagde gezinnen zegt dat ze overleven met minder dan 10.000 euro per jaar. Dat komt overeen met een gemiddeld inkomen van 714 euro per maand. Het gaat om gezinnen van 2 tot 4 leden. Het is echter niet duidelijk of deze cijfers de reële inkomsten van de vrije beroepen weerspiegelen.
  • 34,4% van de ondervraagde gezinnen zegt dat ze overleven met minder dan 10.000 euro per jaar. Dat komt overeen met een gemiddeld inkomen van 714 euro per maand. Het gaat om gezinnen van 2 tot 4 leden. Het is echter niet duidelijk of deze cijfers de reële inkomsten van de vrije beroepen weerspiegelen.
  • 46,9% van de ondervraagde gezinnen zegt dat het inkomen niet volstaat om aan de dagelijkse noden te voldoen. 55% geeft toe dat ze een deel van hun eigendom hebben moeten verkopen, hebben moeten lennen, of geld hebben moeten vragen aan familieleden of vrienden om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.
  • 35,9% van de gezinnen, wat ongeveer overeenkomt met 1 miljoen Griekse gezinnen, heeft minstens 1 werkloze in het gezin. Van alle werklozen krijgt slechts 8,9% een werkloosheidsuitkering.
  • De meeste gezinnen, 52%, zeggen dat het pensioen de voornaamste bron van inkomsten is. Voor 32,1% is het loon de voornaamste bron van inkomen, en voor 10% is dat de winst van bedrijfsactiviteiten.
  • Voor de meeste gezinnen zijn de schulden in 2014 toegenomen en slagen ze er alsmaar minder in om hun schulden af te betalen. 1 op 3 (35%) is te laat met zijn betalingen aan de fiscus, aan de nutsbedrijven (elektriciteit, water, etc) en met betalingen aan de bank. Desondanks heeft 72% geen uitstaande schulden bij de fiscus, heeft 86% geen schulden bij de sociale zekerheidskassen, en heeft 65% geen schulden bij de banken.

Lees verder op de weblog van Bruno Tersago