In Athens, scavenging from bins has become a way to survive

As the country prepares to vote on continuing austerity on Sunday, in the streets of Athens some people have already resorted to searching the rubbish bins for food to eat and scrap metal to sell.

Piled high with rubbish congealing in the summer heat, municipal dustbin R21 on Athens’ Sofokleous Street does not look or smell like a treasure trove.

But for Greece’s growing army of dustbin scavengers, its deposits of rubbish from nearby stores and grocery shops make it a regular point of call.

“Sometimes I’ll find scrap metal that I can sell, although if I see something that looks reasonably safe to eat, I’ll take it,” said Nikos Polonos, 55, as he sifted through R21’s contents on Tuesday morning. “Other times you might find paper, cans, and bottles that you can get money for if you take them back to the shops for recycling.”

One reason for R21’s popularity is because it is just down the road from a church soup kitchen, where the drug-addicted, the poor and homeless queue up for meals three times daily.

But many of those who now forage in such dustbins each day are simply ordinary working people – or were, at least, until Greece’s economic meltdown shot unemployment up to 25 per cent.

Mr Polonos, a quietly spoken man of 55, is typical of the new class of respectably destitute. He lost his job as a construction worker three years ago, when Greece’s building boom dried up, and in the current climate, cannot see himself finding paid work in the foreseeable future.

Yet he dresses as smartly as he can in second-hand trousers and shirt, and does not see himself as any kind of vagrant.

“I don’t want to ever look like him,” he said, gesturing to a tousle-haired drug addict slumped in a doorway near the soup kitchen. “I never believed I would end up like this, but as long as Greece is in this terrible situation, my construction skills are not in demand. A lot of my friends are doing what I do now, and some people I know are even worse off. They have turned to drugs and have no hope at all.”

Lees verder op The Telegraph >>>

Welkom in de EU

Wijlen Herman De Coninck dichtte al dat in de herfst alle dingen stil zijn, zoals oude mensen die elkaar reeds lang beminnen. Maar in Griekenland is de herfst vooral het seizoen waarin ouden van dagen in de straten rondscharrelen. Want in de herfst verliezen de bomen niet alleen hun bladeren maar ook hun vruchten. En soms komen die van pas.

Vraag maar aan Dimitris, een kleine, gedrongen man van vooraan de zestig. Hij is gepensioneerd maar door de voortdurende bezuinigingen moet hij het rooien met een pensioentje van 450 euro. Zijn vrouw en zijn ongetrouwde dochter hebben geen inkomen meer. Ze zijn werkloos, en werkloosheidsuitkeringen zijn in Griekenland beperkt in de tijd: na twaalf maanden zakken ze van 360 euro naar niks. Alsof dat nog niet erg genoeg is, kun je na twee jaar ook fluiten naar je ziekteverzekering. Steevast heeft Dimitris zijn pet diep over zijn ogen getrokken, zo diep dat je ternauwernood zijn gezicht ziet. Dat is ook de bedoeling, want Dimitris is beschaamd, en met wie hij ook spreekt, hij kijkt altijd naar zijn schoenen.

Dimitris heeft een aparte bijverdienste. Met zijn aftandse Fiat Panda schuimt hij de straten van Athene af op zoek naar olijfbomen die de boorden van de straten van de Griekse hoofdstad sieren. In zijn kleine geblutste koffer: plastic zakken, netten en een bezem. Zo rond oktober, wanneer de olijven zo langzamerhand rijp zijn, spreidt hij de netten uit onder de olijfbomen en klopt hij met zijn bezem de rijpe olijven uit de bomen. Die raapt hij dan samen en laadt ze in zijn auto.

Het is aandoenlijk om Dimitris vervolgens op zijn knieen in de goot te zien zitten, terwijl hij de laatste olijven bij elkaar schraapt en in plastic zakken stopt. Hij brengt ze naar een pers in Megara, op ongeveer vijftig kilometer van de hoofdstad. De olie die hij zo verkrijgt, probeert hij te verkopen, wat hem een paar tientallen euro’s oplevert. Dat gebeurt uiteraard ‘zwart’, want anders zou hij zich blauw betalen aan allerlei taksen en vergunningen.

Het is al het vierde jaar dat Dimitris op deze manier olijven verzamelt in de straten van Athene. Maar de crisis brengt zijn bijverdienste in gevaar. De prijs van de benzine is gestegen van iets minder dan 1 euro in 2008 naar 1,50 euro in april 2015, met een piek van 1,70 euro in 2012.

Elke euro telt voor Dimitris, en hij overweegt om zijn auto aan de kant te schuiven: hij verdient nauwelijks nog wat aan de olijfolie. Bovendien zijn er kapers op de kust. Sinds 2011 ziet Dimitris Albanezen hetzelfde doen. Velen beginnen zelfs al olijven uit de bomen te kloppen in september, wanneer ze eigenlijk nog niet rijp zijn. Na hun doortocht blijft er voor Dimitris niet veel meer over.

Lees verder op Knack >>>

Recordaantal Duitsers arm

Het gaat Duitsland economisch voor de wind, maar tegelijkertijd waren er nog nooit zo veel mensen arm als afgelopen jaar. Het aantal kwam vorig jaar op 12 miljoen mensen. Vooral de toenemende enorme regionale verschillen vallen op.

Die Armut in Deutschland ist nach Angaben des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes auf einen historischen Höchststand gestiegen. Dem Armutsbericht zufolge waren 2013 rund 12,5 Millionen Menschen betroffen, die Armutsquote sei von 15 auf 15,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. “Noch nie war die Armut in Deutschland so hoch und noch nie war die regionale Zerrissenheit so tief wie heute”, sagte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. “Deutschland ist armutspolitisch eine tief zerklüftete Republik.” Es falle regional regelrecht auseinander.

Dem Bericht zufolge ist der Anstieg der Armut zwar flächendeckend zu beobachten, bis auf Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen habe sie in allen Ländern zugenommen. Am stärksten seien aber die Bundesländer Bremen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern betroffen – und die “regionale Zerrissenheit” habe sich noch verschärft: Der Abstand zwischen der am wenigsten und der am meisten von Armut betroffenen Region habe sich im Vergleich zu 2006 von 17,8 auf 24,8 Prozentpunkte vergrößert.

“Als neue Problemregion könnte sich neben dem Ruhrgebiet in Nordrhein-Westfalen auch der Großraum Köln/Düsseldorf entpuppen”, heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Unter den dort mehr als fünf Millionen Menschen sei die Armut mittlerweile auf deutlich überdurchschnittliche 16,8 Prozent gestiegen.

Lees verder op Zeit Online

Grieken verarmen alarmerend snel

De Algemene Federatie van Vrije Beroepen en Handelaren GSEVEE heeft een studie laten uitvoeren naar de financiële toestand van de Griekse gezinnen. Tussen 8 en 11 december werden 1000 gezinnen opgebeld (ik ga er van uit dat de steekproef representatief was voor de Griekse samenleving). De resultaten van de studie zijn ontluisterend. De Grieken zijn aan een alarmerend tempo aan het verarmen en raken steeds verder onder een berg van schulden bedolven.

Dat 1 of 3 Grieken onder de armoedegrens leeft, na vijf jaar besparingsbeleid, weten we ondertussen. De schulden stapelen zich ondertussen ook verder op en zorgen er voor dat veel mensen in een compleet uitzichtloze situatie terecht komen. Niemand ontsnapt aan de schuldspiraal: loontrekkenden, werklozen, gepensioneerd, vrije beroepen … allemaal zullen ze voor de bijl gaan.

Laten we even kijken naar de cijfers die de studie aan het licht hebben gebracht.

  • 34,4% van de ondervraagde gezinnen zegt dat ze overleven met minder dan 10.000 euro per jaar. Dat komt overeen met een gemiddeld inkomen van 714 euro per maand. Het gaat om gezinnen van 2 tot 4 leden. Het is echter niet duidelijk of deze cijfers de reële inkomsten van de vrije beroepen weerspiegelen.
  • 34,4% van de ondervraagde gezinnen zegt dat ze overleven met minder dan 10.000 euro per jaar. Dat komt overeen met een gemiddeld inkomen van 714 euro per maand. Het gaat om gezinnen van 2 tot 4 leden. Het is echter niet duidelijk of deze cijfers de reële inkomsten van de vrije beroepen weerspiegelen.
  • 46,9% van de ondervraagde gezinnen zegt dat het inkomen niet volstaat om aan de dagelijkse noden te voldoen. 55% geeft toe dat ze een deel van hun eigendom hebben moeten verkopen, hebben moeten lennen, of geld hebben moeten vragen aan familieleden of vrienden om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen.
  • 35,9% van de gezinnen, wat ongeveer overeenkomt met 1 miljoen Griekse gezinnen, heeft minstens 1 werkloze in het gezin. Van alle werklozen krijgt slechts 8,9% een werkloosheidsuitkering.
  • De meeste gezinnen, 52%, zeggen dat het pensioen de voornaamste bron van inkomsten is. Voor 32,1% is het loon de voornaamste bron van inkomen, en voor 10% is dat de winst van bedrijfsactiviteiten.
  • Voor de meeste gezinnen zijn de schulden in 2014 toegenomen en slagen ze er alsmaar minder in om hun schulden af te betalen. 1 op 3 (35%) is te laat met zijn betalingen aan de fiscus, aan de nutsbedrijven (elektriciteit, water, etc) en met betalingen aan de bank. Desondanks heeft 72% geen uitstaande schulden bij de fiscus, heeft 86% geen schulden bij de sociale zekerheidskassen, en heeft 65% geen schulden bij de banken.

Lees verder op de weblog van Bruno Tersago

Chaotische taferelen in Athene vanwege protestactie met gratis groenten

On Saturday morning, Greek farmers and producers gave away more than 300 tons of fresh fruit , vegetables and fish in the Athenian industrial suburb of Perissos, as part of their continuing protests and strikes against a new controversial bill that is said to bring chaos to the farmer’s markets sector.

More than 2,000 gathered citizens were waiting up to two hours in advance to get the chance to secure a bag of free produce and support the struggle of Greece’s open-air vendors.

“Open-air farmer’s markets are the last resort for working-class families all around Greece, and they have put us at gunpoint for the sake of big supermarkets and food chains. Our struggle is a struggle of the whole Greek society for cheap and quality food,” the Open-Air Market Producer Federation said in a statement.

Open-air markets are scheduled to open Saturday only in northern Greece, as many consumers have filed complaints to the Federation that produce prices in the region have gone up, with merchants trying to benefit from the continuing strike.

Farmer’s markets vendors are to rally Monday afternoon outside the Greek Parliament where lawmakers are discussing the controversial bill, blocking the traffic flow in downtown Athens. The demonstrators announced that they are determined to continue their struggle and protest actions all over the country.

The farmers are opposed to several provisions of the new bill concerning the selection criteria of farmers and vendors participating in each market, the limited number of stalls attributed to each local market and the heavy fines and penalties imposed on farmers and vendors.

Bron: Greek Reporter