Geachte Heer Wientjes, Nederland maakt verlies op de export naar Zuid Europa (2)

Geachte Heer Wientjes, beste Bernard (met uw welnemen), Uw aanname dat Nederland haar welvaart aan de Euro te danken heeft klopt niet. Als we de handel met bijvoorbeeld Griekenland als een investering zouden zien, dan maakt de samenleving een verlies van €4,2 miljard. Die last is scheef verdeeld. Uw achterban zal slechts een fractie van de pijn dragen.

Het positieve beeld dat u schets is dus ongenuanceerd en cijfermatig onjuist, precies de verklaring van de hoon die u sinds gisteren over u heen heeft gekregen. Het kost helaas meer woorden dan er op een bierviltje passen om dat voor te rekenen, excuus daarvoor.

Zonder export is er geen Nederland. Het is een vaak gehoorde fabel: Nederland verdient 70% van het inkomen aan export en die hebben we te danken aan de euro. Daarom: euro verloren, rampspoed geboren. Dat ’blijkt’ ook uit het rapport van VNO-NCW:

‘We verdienen aan Europa ten eerste door onze exporten. Driekwart van de Nederlandse export gaat naar landen in de Europese Unie… Wist u trouwens dat de export van Nederland naar de Europese Unie in 2011 maar liefst bijna 4 keer zo groot was als in 1990?’

Daaruit klinkt door dat die export hetgeen is wat we verdienen, maar ook dat die inkomsten er zijn dankzij de Euro. Dat is een stelling die niet te bewijzen, maar ook niet te ontkrachten is. In deze grafiek (van VNO-NCW) is Griekenland de oranje lijn (Blok 1981, toetreding tot de EU). Sinds de euro stijgt de handel inderdaad, maar dat gebeurde daarvoor ook al.

Lees dit artikel van Arno Wellens verder op 925