Geachte Heer Wientjes, Nederland maakt verlies op de export naar Zuid Europa (2)

Geachte Heer Wientjes, beste Bernard (met uw welnemen), Uw aanname dat Nederland haar welvaart aan de Euro te danken heeft klopt niet. Als we de handel met bijvoorbeeld Griekenland als een investering zouden zien, dan maakt de samenleving een verlies van €4,2 miljard. Die last is scheef verdeeld. Uw achterban zal slechts een fractie van de pijn dragen.

Het positieve beeld dat u schets is dus ongenuanceerd en cijfermatig onjuist, precies de verklaring van de hoon die u sinds gisteren over u heen heeft gekregen. Het kost helaas meer woorden dan er op een bierviltje passen om dat voor te rekenen, excuus daarvoor.

Zonder export is er geen Nederland. Het is een vaak gehoorde fabel: Nederland verdient 70% van het inkomen aan export en die hebben we te danken aan de euro. Daarom: euro verloren, rampspoed geboren. Dat ’blijkt’ ook uit het rapport van VNO-NCW:

‘We verdienen aan Europa ten eerste door onze exporten. Driekwart van de Nederlandse export gaat naar landen in de Europese Unie… Wist u trouwens dat de export van Nederland naar de Europese Unie in 2011 maar liefst bijna 4 keer zo groot was als in 1990?’

Daaruit klinkt door dat die export hetgeen is wat we verdienen, maar ook dat die inkomsten er zijn dankzij de Euro. Dat is een stelling die niet te bewijzen, maar ook niet te ontkrachten is. In deze grafiek (van VNO-NCW) is Griekenland de oranje lijn (Blok 1981, toetreding tot de EU). Sinds de euro stijgt de handel inderdaad, maar dat gebeurde daarvoor ook al.

Lees dit artikel van Arno Wellens verder op 925

Hoe Bernard Wientjes tegen het stemvee jokt

Babyboomer predikt Europese droom voor eigen parochie en laat volgende generatie bloeden. Het klinkt boud, maar het is toch de makkelijkste duiding van de beweringen die de werkgeversvoorzitter maakte.

En nee, die kloppen aantoonbaar niet. De euro creëert geen welvaart. Laten we kijken naar economische groei en banen. De werkgeversvoorzitter doet uitspraken over die macro-economische variabelen, die het nut van de euro moeten aantonen. Helaas kijkt hij niet voorbij zijn eigen vut-leeftijd.

Die kortzichtigheid blijkt ook uit het bijbehorende persbericht. Als de euro uiteen valt, dan daalt de export naar de zuid-Europese landen. Die kreet is juist. Laten we Griekenland als illustratie nemen, maar bij de andere landen die nooit de euro hadden moeten invoeren zien we hetzelfde.

In een grafiek zetten we de current-account-to-gdp (relatieve handelsbalansen) en de werkeloosheid onder elkaar en vergelijken we die met Duitsland. Wientjes c.s. hebben gelijk. Dankzij de euro hebben we meer handel in de eurozone, maar het laatste wat we daarmee moeten doen is blij zijn.

Lees dit artikel van Arno Wellens verderop 925