Foei! Burgers willen uitbreiding EU frustreren

Het eerste door burgers gevraagde referendum is een stap dichterbij gekomen. Op initiatief van website GeenStijl en het Burgercomité-EU zijn de afgelopen weken 14.441 handtekeningen verzameld met het verzoek een volksraadpleging te organiseren over een door het parlement goedgekeurde samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Volgens de Kiesraad zijn er voldoende geldige verzoeken binnengekomen om de procedure te beginnen.

Nu kan de volgende fase ingaan: de initiatiefnemers moeten tussen 18 augustus en 28 september 300.000 ondertekende, door de Kiesraad uitgeven, verzoeken verzamelen waarin om het referendum wordt gevraagd. Wordt dat aantal gehaald, dan moet de overheid binnen zes maanden een referendum organiseren. De uitkomst is niet bindend. Als bij dat referendum een meerderheid tegenstemt, moet de regering het wetsvoorstel slechts opnieuw in overweging nemen. Voorwaarde is dat minstens 30 procent van de kiesgerechtigden zijn of haar stem uitbrengt.

Wat de initiatiefnemers al wel hebben bereikt is dat het verdrag niet in werking kan treden. De referendumwet schrijft namelijk voor dat zolang de procedure voor het correctief raadgevend referendum loopt, door het parlement aanvaarde wetten en verdragen niet mogen worden ingevoerd.

Degenen die om het referendum hebben gevraagd zijn tegen verdere uitbreiding van de EU.

Bron: NRC