Transparantie over TTIP blijft schimmig

Op woensdag 7 januari heeft commissaris voor Internationale Handel, Cecilia Malmström, een aantal onderhandelingsteksten vrijgegeven. De teksten die betrekking hebben op het vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten (TTIP) zijn voorstellen van de Europese Commissie over o.a. voedselveiligheid, chemicaliën en MKB. Een stap in de goede richting, maar het is nog lang niet genoeg.

Het vrijgeven van de onderhandelingsteksten volgt op de oproep van de Europese Ombudsman, Emily O’Reilly voor meer transparantie, eerder die dag. O’Reilly meent dat een van de belangrijkste acties die door de Europese Commissie moet worden ondernomen is het publiceren van ‘gemeenschappelijke’ teksten van de EU en de VS.

SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur: “Wil er een echt en feitelijk debat plaatsvinden, dan moeten we niet alleen de positie van de EU-zijde kennen, maar ook inzage krijgen in de teksten waarover de VS en de EU al een akkoord hebben bereikt. Dan weten we pas waar aan toe zijn. Dat geldt nu voor slechts 26 leden van het Europarlement, maar deze verdragen hebben zo’n enorme impact op de samenleving dat de discussie veel breder gevoerd moet worden. Hoewel het goed is dat er eindelijk gehoor wordt gegeven aan de roep om meer transparantie, is dit nog lang niet genoeg. We hebben nog geen duidelijkheid over de private geschillencommissies (ISDS) of welke publieke diensten nu precies op de onderhandelingstafel liggen. Burgers moeten blijven aandringen op meer openbaarheid.”

Bron: Website van de SP
Hier vindt u de vrijgegeven onderhandelingsteksten