The world’s happiest, richest, healthiest, and most crime-free countries revealed

The Legatum Institute, a think tank based in London, on Mondayreleased its annual global Prosperity Index, a huge survey that ranks what it calls the most prosperous countries in the world.

The amount of money a country has is one factor of prosperity, but the Legatum Institute considered more than that in its ranking.

The organisation compared 89 variables to come up with its list. These variables include traditional indicators like per-capita gross domestic product and the number of people in full-time work, but also more interesting figures such as the number of secure internet servers a country has and how well rested people feel on a day-to-day basis.

The variables are then split into eight subindexes: economy, entrepreneurship and opportunity, governance, education, health, safety and security, personal freedom, and social capital. The index looked at the 142 countries in the world that have the most available data.

3. Denmark — Danes can enjoy great governance, top-level education, and a high social-capital score. If not for its relatively poor health score (16th), the country might top the whole Index. It climbed one place this year.

2. Switzerland — Switzerland has been second in the Prosperity Index for three consecutive years. The Alpine nation ranks top of the governance subindex and has the second-highest-rated economy.

1. Norway — The Scandinavian country tops the Prosperity Index once again in 2015. It has been first in each of the past seven years. Norway is the only country ranked in the top 10 of every subindex.

Lees het hele artikel op The Independent

Euro maakt niet gelukkig

Dat er liefst vier landen die geen lid zijn van de Europese Unie of euro tot de gelukkigste landen ter wereld behoren, bewijst volgens Maarten Koning dat een EU-lidmaatschap niet zaligmakend is.

Zwitserland is het gelukkigste land van de wereld, aldus de VN. Hoe is dat mogelijk? In 2001 wees de Zwitserse bevolking massaal een lidmaatschap van de EU af.

Volgens de Europese eenheidsideologen zou het sociale, economische en financiële licht in dit land doven.

In de top vier staan verder Noorwegen, Denemarken, IJsland. Géén EU- of euroland. Hoe kan dat? Zonder euro of EU kan geen Europees land functioneren, zo propageert de ambtelijke, politieke en journalistieke elite al decennia, hoewel de euro in alle landen de koopkracht, economische groei en de politieke, monetaire en sociale stabiliteit heeft aangetast.

Griekenland moet van deze elite in de eurozone blijven, omdat het bedrog en de leugen anders snel duidelijk worden: Griekenland zal zonder euro, een eigen gedevalueerde munt en eenmalige schuldenkwijting veel beter functioneren.

De representatieve nationale parlementaire democratie, munten of grenzen zijn geen postzegelclubs die per decreet opgeheven kunnen worden voor een hachelijk, onverantwoordelijk en roekeloos Europees experiment.

Bron: De Telegraaf | Wat u zegt

Nederland zakt op lijst van gelukkigste landen

Nederland is drie plaatsen gezakt op de ranglijst van ‘gelukkigste landen’ van de Verenigde Naties. Stond ons land in de vorige editie, die in 2013 werd gepubliceerd, nog op plek vier, nu moet genoegen genomen worden met een zevende plek en krijgt ook een iets lager rapportcijfer: van een 7,5 naar een 7,4.

De onderzoekers hebben onder meer gekeken naar de jaren die mensen gemiddeld in gezondheid leven, of mensen iemand hebben op wie ze kunnen rekenen en de vrijheid om levenskeuzes te maken. Ook vrijgevigheid, corruptie en het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking tellen mee. Gekeken is naar de periode tussen 2012 en 2014.

De Zwitsers leven in het gelukkigste land van deze wereld. Die plek hebben ze afgepakt van Denemarken, dat nu op plek drie staat. Nummer twee IJsland maakt de top drie compleet. Duitsland staat slechts op de 26e plaats.

De landen in de Top 3 hebben drie overeenkomsten: Ze zijn Europees, klein, en hebben geen euro. Twee ervan zijn geen lid van de EU. Ergo: het dreigement dat een land dat uit de euro of de EU stapt verdoemd is, is hiermee wel ontkracht.

Bron: Nu

Zwitserland wil immigratie uit EU beperken

Zwitserse regering heeft woensdag een wetsvoorstel ingediend om de immigratie uit de EU-landen te beperken. Ze kondigde tegelijk aan met Brussel te gaan onderhandelen om niet met de EU-lidstaten in conflict te komen over het vrije verkeer van personen.

De Zwitserse bevolking sprak zich vorig jaar februari in een referendum met een krappe meerderheid uit voor een beperking van de immigratie uit de 28 landen van de Europese Unie. Dat was zeer tegen de zin van de EU-landen, waarmee de regering in Bern afspraken heeft gemaakt over het vrije verkeer van personen. Volgens de Zwitserse wet moet de regering binnen drie jaar de uitkomst van een referendum in een nieuwe wet verwerken.

De regering wil volgens de krant Neue Zürcher Zeitung per EU-land bepalen hoeveel inwoners daarvan maximaal in het Alpenland welkom zijn. Om mogelijke tekorten op de arbeidsmarkt te voorkomen wil zij werklozen en anderen die nu niet op de arbeidsmarkt actief zijn, stimuleren aan de slag te gaan. In sommige gevallen moeten Zwitsers bij vacatures voorrang krijgen boven niet-Zwitsers.

Bron: De Telegraaf

Zwitserland schrijft historie

Gisteren verraste de Zwitserse centrale bank vriend en vijand met het loslaten van de koppeling tussen de euro en de Zwitserse Franc. De markten reageerden onmiddellijk en heftig.

Follow The Money heeft een aantal marktkenners om hun mening gevraagd. Hieronder enkele reacties.


Lukas Daalder, CIO van Robeco Investment Solutions verklaarde op de vraag waarom de Zwitserse centrale bank juist nu deze stap had genomen:
“Dat komt door de QE plannen (geldmarkt verruimende plannen, red.) van de ECB. Hun ‘beleggingsportefeuille’ (in euro’s, red.) begon ook wel erg groot te worden”


Diens collega bij Robeco Jeroen Blokland:
“De positie van de Zwitserse centrale bank werd onhoudbaar, zeker nu met de aanstaande QE plannen van de ECB. De Zwitserse centrale bank is een relatief kleine bank, die niet vol met euro’s wil komen te zitten. De koppeling was sowieso altijd bedoeld als een tijdelijke maatregel. Natuurlijk dalen de koersen van de Zwitserse multinationals hier wel door, aangezien die veel in winst in het buitenland maken. Die winsten worden nu minder waard. Hij haalde Goldman Sachs aan, die zei:”This is a massive message from SNB to the market : ECB is going to do QE, and it’s going to be big..” De markt loopt hier in elk geval al op vooruit, aldus Blokland.


Ook DFT-columnist Alexander Sassen van Elsloo was ronduit stellig over de reden waarom de Zwitsers nu de koppeling hebben doorbroken:
“De recente USD-EUR move heeft deze ruimte gecreëerd. Maar hoe dan ook, het is een schop van de SNB (de Zwitserse centrale bank, red.) jegens de EUR. Het vooruitzicht van QE door ECB heeft wellicht de emmer doen overlopen. Dat ze bij de SNB beseffen dat ze daar niet tegenop kan/wil boksen, wil wel wat zeggen. In breder perspectief, is dit voor de beleggers die enten op centrale bank beleid een uiterst onverwachte move.
Cognitieve dissonantie dan wel het geloof van beleggers dat centrale banken zich aan hun woord houden en beleggers dus zekere winsten zullen opleveren, dat heeft nu een flinke deuk opgelopen. Al met al kan deze SNB beslissing weleens de eerste wake-up call zijn naar de markt die niets anders gewend is dan zekere winsten (nul risico), die door de centrale banken wordt verschaft. Als de daadwerkelijke risico’s weer moeten worden ingeprijsd, dan kan dat niet anders dan een crash veroorzaken.”


De meest expliciete reactie kwam wellicht van Willem Middelkoop, die mij terug belde op weg naar… Zwitserland. Volgens Middelkoop is dit besluit van historische betekenis: de Zwitsers weigeren om nog langer mee te doen aan ‘the race to the bottom’, aldus de goeroe.
Hij beschouwde het als de belangrijkste monetaire gebeurtenis sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008. “Alle belangrijke economische blokken in de wereld (VS, EU, Japan) willen hun export stimuleren en hun munt goedkoop maken cq houden. Zwitserland heeft vandaag (gisteren, red.) gezegd: wij doen hier niet langer aan mee.”

Lees het hele artikel van Jean Wanningen op Follow The Money

Koers Zwitserse frank stijgt plots enorm

De koers van de Zwitserse frank is vandaag onverwacht geëxplodeerd. De koers steeg met 38 procent van 1,20 Zwitserse frank voor één euro tot 0,90 frank voor één euro.

Reden voor de plotselinge stijging is dat de centrale bank van Zwitserland – Schweizerische Nationalbank (SNB) – besloot de eigen munt niet langer te steunen. Sinds het begin van de eurocrisis zorgde de bank ervoor dat de koers niet onder de 1,20 frank voor een euro zakte, door telkens eigen franks te verkopen in ruil voor euro’s.

Zo werd ervoor gezorgd dat de eigen bedrijven concurrerend bleven op de Europese markt en dat toeristen niet met grote prijsstijgingen zouden worden geconfronteerd. De Zwitsers vonden dat de frank kunstmatig was overgewaardeerd doordat veel beleggers door de eurocrisis hun geld wegzetten in Zwitserland. Zelfs een negatieve rente voor buitenlandse depositohouders kon deze kapitaalvlucht niet stoppen.

Dat beleid is nu verlaten. De SNB wil niet dat de frank zich in de negatieve spiraal van de euro laat meeslepen. De Zwitserse economie draait veel beter dan die van de eurozone.

Lees deze column van Peter de Waar verder op de Volkskrant

EU referendum to be held in 2016 or 2017… No, not that one!

Swiss President Didier Burkhalter has today announced that Swiss voters will be asked to vote on the future of their bilateral relationship with the EU “by the end of 2016 or the beginning of 2017.”

There have been long-running negotiations over the Swiss-EU bilateral deals, with the EU keen on greater supranational oversight, but these talks gained more urgency in the wake of February’s referendum in which the Swiss electorate voted in favour of renegotiating rules on the free movement of persons.

The result stipulated that Switzerland will have to renegotiate its bilateral accord with the EU on free movement within three years or revoke it. This in turn could threaten Switzerland’s other bilateral agreements with the EU.

Last week, the EU told Switzerland that it was not prepared to negotiate quotas on free movement. In other words, in that choice between accommodating Swiss demands or playing hardball that we identified back in February, the EU has definitely opted for the latter approach. Interestingly, the decision not to negotiate was apparently reached by unanimity amongst EU governments, meaning that the UK opposed allowing the Swiss to ‘renegotiate’!

Lees verder op Open Europe

Stemmen pro Europa

Als echte Europeaan wordt het mij zeer lastig gemaakt een goede keuze te maken voor de Europese verkiezingen. Het interview met voormalig baas van het Centraal Plan Bureau (CPB), Coen Teulings, dat het CPB de voordelen van de euro overdreef, laat zien hoe complex een goede keuze is.

Rond de afgelopen jaarwisseling heb ik in een reeks van vijf artikelen de eurocrisis beschreven. In het laatste artikel, getiteld ‘Systeem in gevaar’ wordt beschreven hoe ondemocratisch de besluitvorming rond de euro is geweest en nog altijd is. In een drieluik in de Financial Times van vorige week is uit de doeken gedaan dat de aanpak van de eurocrisis niet is geredigeerd door de nationale regeringsleiders in de eurozone maar door nota bene de VS en grote zakenbanken als Goldman Sachs.

Het enige dat de Europese politiek in de landen van de eurozone nu doet is de euro verdedigen, tegen wil en dank en koste wat het kost. De euro is verworden van een middel tot grotere economische groei en volledige werkgelegenheid tot een politiek doel, waarbij het economisch nut ondergeschikt wordt gemaakt en ook niet valt aan te tonen.

Sterker, zoals afgelopen zondag betoogd door een groep van onafhankelijke wetenschappers en experts, heeft de euro aantoonbaar meer economische nadelen dan voordelen. Het enig valide argument dat, vooral door ondernemers, naar voren wordt gebracht is de niet meer noodzakelijke omwisseling van munten. Kom op zeg, we drijven handel in de hele wereld en daar zijn vreemde valuta’s ook geen belemmering. Wat een triest wapenfeit voor de voorstanders van de euro!

De eurofiele partijen (VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en vooral D66) doen aan onvervalste europropaganda. Het CPB moest daar destijds ook een steentje aan bijdragen door ‘flexibel uit te rekenen’ dat de euro iedere burger een weeksalaris aan voordeel zou opleveren, om tegenwicht te bieden aan het toen op stapel staande euro/guldenrapport van de PVV. Die CPB-berekening was altijd al met veel mystiek omkleden. Afgelopen zaterdag kwam de aap uit de mouw: ‘Het CBP overdreef het voordeel van de euro’.

Lees deze column van Harry Geels verder op De Financiële Telegraaf