Euro maakt niet gelukkig

Dat er liefst vier landen die geen lid zijn van de Europese Unie of euro tot de gelukkigste landen ter wereld behoren, bewijst volgens Maarten Koning dat een EU-lidmaatschap niet zaligmakend is.

Zwitserland is het gelukkigste land van de wereld, aldus de VN. Hoe is dat mogelijk? In 2001 wees de Zwitserse bevolking massaal een lidmaatschap van de EU af.

Volgens de Europese eenheidsideologen zou het sociale, economische en financiële licht in dit land doven.

In de top vier staan verder Noorwegen, Denemarken, IJsland. Géén EU- of euroland. Hoe kan dat? Zonder euro of EU kan geen Europees land functioneren, zo propageert de ambtelijke, politieke en journalistieke elite al decennia, hoewel de euro in alle landen de koopkracht, economische groei en de politieke, monetaire en sociale stabiliteit heeft aangetast.

Griekenland moet van deze elite in de eurozone blijven, omdat het bedrog en de leugen anders snel duidelijk worden: Griekenland zal zonder euro, een eigen gedevalueerde munt en eenmalige schuldenkwijting veel beter functioneren.

De representatieve nationale parlementaire democratie, munten of grenzen zijn geen postzegelclubs die per decreet opgeheven kunnen worden voor een hachelijk, onverantwoordelijk en roekeloos Europees experiment.

Bron: De Telegraaf | Wat u zegt