Een federaal Europa? Vraag het de kiezers!

Nederland verdient een open debat over de voor- en nadelen van een federaal Europa. Als het aan Brussel ligt, komt dat er nu snel. Maar niet zonder volksstemming, vindt Peter van Ham.

De EU heeft vorige week weer een grote stap gezet richting een Verenigde Staten van Europa. Het Griekse eurodrama maakt duidelijk dat een monetaire unie zonder politieke unie gewoonweg niet werkt. De eurogroep probeert het fiscale en economische beleid van de eurozone te coördineren, maar dat blijft behelpen. Sinds het uitbreken van de eurocrisis in 2008 heeft de EU verreikende maatregelen genomen om de eurozone bijeen te houden. Deze initiatieven kregen obscure en nietszeggende namen zoals het ‘Europese semester’ of het ‘Europees Stabiliteitsmechanisme’ (ESM). Maar af en toe wordt er ook in Brussel duidelijke taal gesproken. Vorige maand presenteerde Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, een rapport getiteld ‘De Voltooiing van Europa’s Economische en Monetaire Unie’. Dit zogeheten ‘Vijf Presidenten Rapport’ is een blauwdruk van een toekomstig federaal Europa, met alles erop en eraan: een sterke EU-regering en een volledige economische, financiële, fiscale en politieke unie. Wat ontbreekt is een oproep tot een gezamenlijk Europees leger, maar dit idee had Juncker immers al afgelopen maart geopperd.

Het meest revolutionaire idee in het Vijf Presidenten Rapport is de stap richting een Europese begrotingsunie. Een zogenoemde Europese budgettaire raad moet in de toekomst de nationale begrotingen coördineren, hetgeen uiteindelijk een bindend karakter zal krijgen middels EU-wetgeving. In het voorjaar van 2017 komt de EU met voorstellen om deze begrotingsunie definitief vorm te geven. Dit rapport wordt natuurlijk in het Nederlandse parlement uitvoerig behandeld, na het zomerreces. De vraag is echter of Nederland nog wel echt iets te zeggen heeft over de toekomst van de EU. Het Griekse drama heeft immers het publieke geheim ontboezemd dat de belangrijke beslissingen door Duitsland en Frankrijk worden genomen, en dat andere landen zich daarbij hebben neer te leggen. Landen die niet tot de eurozone behoren – zoals Groot-Brittannië – vallen helemaal buiten de boot. Nederland denkt door voorzitter Jeroen Dijsselbloem binnen de eurogroep wat extra invloed te kunnen uitoefenen, maar dat is niet meer dan een zoethoudertje gebleken.

Lees deze column van Peter van Ham verder op het NRC

Hollande: ‘Frankrijk wil euroregering’

De Franse president François Hollande wil de plannen van een euroregering nieuw leven in te blazen, dit oppert hij in het weekblad Le Journal du Dimanche. ‘Frankrijk is bereid om een voortrekkersrol te nemen in de eurozone, samen met andere landen die dat wensen’, stelt het staatshoofd.

Hollande meent dat de 28 landen van de Europese Unie niet hetzelfde denken over de toekomst en dat parlementen te ver verwijderd blijven van beslissingen. Met een eigen regering en begroting zou de monetaire unie onder meer beter in staat zijn om de Griekse crisis te bezweren. ‘Wat ons bedreigt is niet te veel Europa, maar juist een gebrek daaraan’, aldus de president.

‘De eurozone heeft deze week haar cohesie met Griekenland weten te herbevestigen. De kwaliteit van de Frans-Duitse as heeft daar een grote rol ingespeeld. De Europese gedachte heeft overwonnen’, zo schrijft Hollande in een publieke tribune in Journal du Dimanche, gewijd aan de Franse oud-minister en president van de Europese Commissie Jacques Delors, die morgen zijn 90ste verjaardag viert. Hij heeft er (mede) voor gezorgd dat de euro is ingevoerd.

‘Maar nu moeten we een tandje bijzetten, we kunnen niet blijven trappelen’, waarschuwt Hollande. ‘Ik heb voorgesteld om het idee van Jacques Delors opnieuw op te pikken, om zo tot een ‘euroregering’ te komen en haar een specifiek budget toe te kennen.’

Het socialistische staatshoofd: ‘Een munt delen, dat is meer dan enkel naar convergentie streven. Dat is een keuze die 19 landen nemen omdat het in hun belang is. Geen enkele overheid heeft het in vijftien jaar trouwens in haar hoofd gehaald om de eurozone te verlaten.’

‘De keuze voor de euro vereist een versterkte organisatie met de landen die dat wensen, de landen die een voortrekkersrol willen nemen. Frankrijk is daartoe bereid. Zoals Jacques Delors ons getoond heeft, groeit Frankrijk als ze het initiatief neemt in Europa’, stelt Hollande.

Bron: Volkskrant

Schulz: Griekse crisis laat noodzaak EU-regering zien

U kon er op wachten. Griekse crisis veroorzaakt door de EU, om uiteindelijk op nog meer EU uit te lopen. Meer, meer, meer! De Grieken hebben niks over zichzelf te zeggen, en wij ook niet meer. Het lot van de Grieken treft ons straks allemaal.

De voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz heeft in het licht van de Griekse crisis opgeroepen de EU-instellingen meer bevoegdheden te geven. Uiteindelijk is er een EU-regering nodig, aldus Schulz tegenover het Duitse tijdschrift Stern. “De centrale, belangrijke Europese vragen kunnen niet meer door de nationale regeringschefs opgelost worden. Daarvoor hebben we gemeenschapsinstellingen nodig. Op enig moment hebben we een Europese regering nodig.”

Schulz heeft zich reeds eerder uitgesproken voor de omvorming van de Europese Unie tot een politieke unie met als einddoel een ‘Verenigde Staten van Europa’. Alleen de EU zou de veiligheid en de welvaart in Europa kunnen garanderen, zo benadrukte de SPD-politicus.

Bron: Novini

Geen Verenigde Staten van Europa alstublieft

Gelijkheid, levenskwaliteit, de rechtsstaat: er is veel om trots op te zijn in Europa. Behoud de diversiteit, federaliseer niet verder en bied zo een alternatief voor het populisme.

In februari was ik met enkele anderen uitgenodigd om in Brussel te lunchen met de president van de Europese Unie, de Vlaming Herman van Rompuy. Zelden ben ik na een gesprek zo gedesillusioneerd naar huis gegaan: de gastheer was uiterst beminnelijk, daar niet van, maar bleek ook de belichaming van het autisme dat in de Brusselse wandelgangen wel vaker wordt aangetroffen. Veel meer dan een telkens opnieuw herhaald ‘we moeten eerst de euro redden, daarna zien we wel verder’ kregen we niet te horen. Met als toevoeging: ‘We staan met onze rug tegen de muur.’

Nu ik erover nadenk is ‘autisme’ geen goede omschrijving. Waarschijnlijk is ook Van Rompuy gevangen in een situatie die hem boven het hoofd is gegroeid. Hij zal zijn mantra over de euro als een vorm van eerlijkheid hebben gezien: ‘Wat kan ik op dit moment verder nog zeggen?’ En inderdaad, we zijn een fuik ingezwommen en een weg terug is niet echt in zicht. Ten halve gekeerd is beter dan ten hele gedwaald, ook dat gaat hier niet meer op, want een ontmanteling van de eurozone heeft misschien nog wel meer onbedoelde gevolgen dan de invoering van de gemeenschappelijke munt heeft gehad. Niemand weet het zeker.

Elke suggestie van mijn kant om verder te kijken werd door Van Rompuy vriendelijk weggewimpeld: intellectueel wel interessant, maar helemaal niet aan de orde. Dat is ook het refrein dat we uit Den Haag horen: vergezichten zijn niet van belang. De beleidsmakers weten wel dat in het overeind houden van de gemeenschappelijke munt allerlei verreikende keuzen besloten liggen, maar uit angst voor een publieke afwijzing weigeren ze die keuzen te expliciteren. Zo komt achter de rug van alle betrokkenen een ondoorzichtige economische en politieke unie tot stand.

Lees dit nog altijd zeer actuele artikel uit november 2013 door Paul Scheffer verder op het NRC