Nauwelijks controle op noodfondsen

De Algemene Rekenkamer kraakt harde noten over het beleid van de Nederlandse regering ten aanzien van Europese steunprogramma’s en noodfondsen. Controle, verantwoording en transparantie over de gegeven leningen schieten ernstig tekort en democratische verankering ontbreekt.

De Nederlandse belastingbetaler loopt voor tientallen miljarden risico bij de Europese noodfondsen zonder dat er sprake is van een deugdelijke controle of democratische verankering van de besluitvorming. Dit constateert de Algemene Rekenkamer in haar rapport, dat vorige week verscheen.

Deze conclusie vormde een serieuze aanleiding voor FTM om hier eens wat dieper in te duiken. Hoe zit het eigenlijk met die noodfondsen? Hoe zijn de noodfondsen tot stand gekomen? Waar is het geld voor gebruikt? Wanneer wordt het terugbetaald? Is er onafhankelijke controle op de bestedingen en de resultaten? Wat voor financiële risico’s loopt ons land? Wat voor gevolgen hebben die voor onze toekomstige schatkist en daarmee voor de staatsbegroting? Tenslotte, bepaald niet onbelangrijk: is er democratische controle op de toekenning en het uitgeven van het geld?

Sinds het uitbreken van de eurocrisis in het voorjaar van 2010 is 850 miljard euro in diverse noodfondsen gepompt door eurozone belastingbetalers. Uit die pot is inmiddels ruim € 440 miljard aan leningen ook daadwerkelijk uitgekeerd aan in financiële problemen verkerende eurolanden als Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje. De besluitvorming over het toekennen van deze noodsteun is destijds onder hoge druk en haastig tot stand gekomen. Hoe begrijpelijk ook, vindt de Algemene Rekenkamer, hierdoor zijn de consequenties niet goed doordacht en zijn controle en verantwoordingsmechanismen gebrekkig gebleven.

Lees dit artikel van Jean Wanningen verder op Follow The Money >>>

Rekenkamer: onduidelijk waar geld noodfondsen terechtkomt

Waar de miljarden euro’s aan noodsteun die Griekenland en andere eurolanden krijgen precies terechtkomen, is onduidelijk. En op Europese beslissingen over de noodsteun is onvoldoende democratische controle. Dat zegt de Algemene Rekenkamer in een gepubliceerd onderzoeksrapport.

Sinds 2010 zijn verschillende Europese noodfondsen opgetuigd om zwakke eurolanden op de been te houden. In totaal hebben deze fondsen een uitleencapaciteit van 850 miljard euro. Inmiddels is 440 miljard euro aan steun verstrekt, zo becijferde de Rekenkamer. Nederland staat garant voor 90 miljard en keerde bijna 8 miljard euro daadwerkelijk uit.

De Rekenkamer schrijft:

Er is weinig zicht op waar het geld dat via de Europese noodfondsen wordt uitgeleend, precies terechtkomt.

Over het tweede steunpakket voor Griekenland stelt de Rekenkamer vast:

Er is geen informatie beschikbaar waaruit blijkt hoe Griekenland deze noodsteun feitelijk heeft besteed, behalve dat er 18 miljard euro is uitgekeerd aan de Griekse banken.

De Rekenkamer stelt zich ook op als hoeder van de democratie. De democratische controle op de Eurogroep, het overlegorgaan van de ministers van Financiën van de eurolanden, zou tekortschieten. De Eurogroep is een “informeel” orgaan dat geen verantwoording verschuldigd is aan het Europees Parlement, schrijft de Rekenkamer. “Deze constructie wringt in toenemende mate”. De Eurogroep speelt een belangrijke rol bij noodfondsen waarmee “vele honderden miljarden euro’s van de inwoners van de eurolanden” zijn gemoeid.

Lees het hele artikel op het NRC >>>

Hoera! De bankenunie is een feit. Dubieuze banken hebben nu onbeperkt toegang tot uw pensioenpot en belastinggeld

Met de stresstest op 26 oktober hebben we nu een Bankenunie. Feest! Of niet? Op zich klinkt het goed: de ECB gaat toezicht houden op álle Europese banken. Zo voorkomen we dat de rotzakken in krijtstreep ooit nog eens een overheid schade berokkenen met hun gespeculeer. Of zoiets. Op 4 november 2014 zijn de nieuwe regels van kracht is de kredietcrisis voorgoed voorbij. Helaas zit hier toch een addertje (of beter: een meterslange python) onder het gras. Dubieuze Zuid- en Oost-Europese bankiers hebben nu juist onbeperkt toegang tot uw pensioenpot en belastinggeld.

Daarom komen we met de 925 Bankiers Top50: wie gaan er met uw centjes aan de haal? Tot het einde van het jaar presenteren we dagelijks een Europese bankier waar u tot dan toe waarschijnlijk nog nooit van had gehoord. Alle Nederlanders zijn nu hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van alle Europese banken, of die rechtmatig zijn aangegaan of niet. Gerrit Zalm staat nu dus net zo ver bij u vandaan als een Griekse of Portugese bankier. Tijd dat u de laatsten leert kennen. Hoe zien ze eruit? Hebben ze een beetje knappe vrouwen (of mannen)? Hoe rijk zijn ze precies, en is dat geld wel eerlijk verdiend?

Bij een bankenunie betalen alle burgers voor de fouten van enkelen. Het officiële riedeltje luidt: nooit meer zal een bancair faillissement u in de portemonnee raken. Dat is een belofte die lastig te rijmen is met de feiten.

Lees dit artikel door Anro Wellens verder op 925

Nederland wordt 720 miljard armer door de euro

Nederland wacht een financiële ramp. Als de regering niet dwars ligt, zal Nederland een bedrag van minimaal 140 tot 720 miljard euro armer worden. Geld dat ook gebruikt wordt om belastingfraudeurs en witwassers door de crisis te helpen. De berg oninbare schuld wordt geschat op meer dan 6.000 miljard euro, waarvan 12% ten laste van Nederland komt.

Journalisten Arno Wellens en Jort Kelder presenteren pijnlijke feiten in Het Euro Evangelie, een activistisch pamflet dat beoogt – zeker in de week van de Europese Verkiezingen – een eerlijke en open discussie over het nut van de euro te voeren. Ook de veronderstelde oplossing voor alle malheur, de Bankenunie, wordt betwist. Wellens: “Daar zit hooguit een paar procent van de af te boeken schulden in.”

Wellens, financieel onderzoeksjournalist bij 925.nl en eerder onder meer ontdekker van de DSB- en Vestia-affaire, is in de boekhouding gedoken van de ECB, het ESM en individuele banken en lidstaten. Hij stuitte daarbij op onwil en onwetendheid bij politici, ambtenaren en bankiers over wat belastingbetalers boven het hoofd hangt. ‘Burgers dienen dat soort vragen niet te stellen’, aldus een ESM-woordvoerder.

Ook wordt in het pamflet onderzocht wie het meest profiteerden van de Europese steunaankopen. Zo stuitte Wellens op Spiros Latsis, de rijkste man van Griekenland die € 5,3 miljard Europees geld ontving en wegsluisde om zijn familiebank te redden. Ook Luigi Berlusconi, ‘zoon van’, blijkt fors voordeel te hebben van steungeld van de ECB, evenals een kleurrijke selectie oligarchen en/of witwassers in de Baltische republieken.

Lees verder op 925