Belastingontwijking ontwricht democratisch bestel

Multinationals onttrekken naar schatting jaarlijks 600 miljard euro aan belasting-heffing. Dat moet anders, vindt topeconoom Gabriel Zucman.

Uit de deze week gepubliceerde Paradise Papers blijkt hoe de rijkste individuen en bedrijven van de wereld alles doen om belasting te ontwijken. Apple, Nike, Facebook, Uber: allemaal schuiven ze hun merken, logo’s, royalty’s, algoritmes en winsten op zo’n manier rond tussen belastingparadijzen dat ze vrijwel geen belastingen hoeven te betalen.

Zucman waarschuwt voor ontwrichting van het democratische bestel en het economische systeem als het zo doorgaat.

„Je kunt het kunstmatig schuiven met winsten heel simpel oplossen.”

Stel: Apple draait 5 procent van zijn wereldwijde omzet in Nederland. Dan zou in Zucmans systeem Nederland belasting moeten heffen op 5 procent van Apple’s winst.

„Het interessante aan die oplossing is dat je helemaal niet de hele wereld tegelijk nodig hebt om dit in te voeren. Als één land ermee begint, kan dat de rest van de wereld laten zien dat het werkt, en volgt de rest vanzelf.”

Geachte Bert Koenders, spreekt u Petro Porosjenko ook aan op belastingontwijking?

Excellentie, we zijn zo vrij u een open brief te sturen. Leuk hoor, dat de President van Oekraïne naar de polder komt. Hopelijk tast het aangekondigde referendum over het associatieverdrag de sfeer niet aan. Maar misschien is dit toch wel hét moment om het eens over de belastingontwijking in die republiek te hebben. Die loopt namelijk via Nederland. Zelfs Petro Porosjenko is er niet vies van, zo ontdekten we tot onze schrik. Is het geen idee om, voordat we het land bijstaan met onze eigen beperkte middelen, eens te bespreken hoe we de elite van Oekraïne zelf kunnen laten bijdragen? Bij voorkeur de president, die € 700 miljoen waard is en een fiscaal vriendelijke brievenbus in de Bijlmer heeft?

Lees verder op Nine to Five

Belastingontwijking vooral mogelijk gemaakt door de EU zelf

Wie dezer dagen luistert naar de Europese Commissie of het Europees Parlement, hoort van iedereen dat er hard gewerkt wordt aan de aanpak van belastingontwijking door multinationals. De echte onderhandelingen vinden echter in Parijs plaats, bij de OESO, de club van rijke landen. Uit een van de stukken die deze organisatie onlangs publiceerde blijkt echter dat de regels van de interne Europese markt juist een effectieve aanpak belemmeren. Daar hoor je verder nooit over, maar het zou hoog op de agenda van het EP moeten staan.

Omdat dit najaar spijkers met koppen geslagen moeten worden in Parijs, publiceert de OESO op dit ogenblik document na document over maatregelen die genomen kunnen worden tegen belastingontwijking. Eén van die documenten gaat over de belasting van moeder- en dochterondernemingen.

Stel een multinational is in Nederland gevestigd en heeft een dochterbedrijf in Ierland. In Nederland bedraagt de vennootschapsbelasting 20-25%. In Ierland is dat 12.5%. Het is dus voor het bedrijf erg aantrekkelijk om veel winst te laten neerslaan bij de dochter in Ierland, zodat er in Nederland nauwelijks belasting betaald hoeft te worden. Inkomsten die de moederonderneming ontvangt in de vorm van dividend op haar aandelen bij de dochteronderneming blijven sowieso onbelast, omdat ervan uitgegaan wordt dat er al door de dochter belasting betaald is, maar in dit voorbeeld dus wel veel te weinig.

Het toerekenen van inkomsten is iets waar de OESO ook naar kijkt, maar het is lastig om daar nauwkeurige regels voor op te stellen. Je kunt dit probleem gemakkelijk omzeilen door te stellen: als er veel inkomsten bij de dochteronderneming terechtkomen, dan belasten we de moederonderneming extra, totdat over alle inkomsten bij elkaar opgeteld het Nederlandse tarief is betaald.

Het Europese Hof van Justitie heeft hier voor dochterondernemingen in de lidstaten een stokje voor gestoken: met zo’n beleid zou de vrijheid van vestiging van bedrijven (onderdeel van de interne markt) in gevaar komen. Alleen als het gaat om dochterondernemingen die louter en alleen zijn opgezet om belasting te ontwijken en verder geen eigen economische activiteiten ontwikkelen, mag je wat doen.

De OESO respecteert de jurisprudentie van het Hof. Dat doen ze, omdat er anders een voordeel zou ontstaan voor de EU-lidstaten: die kunnen immers zeggen dat ze van extra belastingheffing moeten afzien, omdat dat van Brussel niet mag. Andere OESO-landen zouden wel de extra belasting moeten gaan heffen. Geen multinational wil zich dan in die landen vestigen en de EU zou opeens heel aantrekkelijk worden voor multinationals.

Kort en goed: de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat multinationals echt belasting gaan betalen, worden beperkt door de EU zelf.

Lees verder op EU KnowHow >>>

Krijgt Europese Commissie inzage in NLse belastingdeals die Tweede Kamer niet krijgt?

In mei komt een delegatie van het Europees Parlement naar Nederland om onderzoek te doen naar omstreden belastingafspraken met multinationals zoals Starbucks.

Ze hopen op 29 mei onder anderen leden van de Tweede Kamer en staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën te spreken.

De delegatie wil meer weten over de afspraken die de Belastingdienst heeft gemaakt met internationale bedrijven zoals Starbucks. De onderzoekers gaan ook naar België, Ierland, Luxemburg en Groot-Brittannië, meldde een woordvoerder van het Europees parlement dinsdag.

Nederland en andere EU-landen liggen onder vuur over mogelijk oneerlijke belastingvoordelen voor grote multinationals. De Europese Commissie heeft van belastingontduiking een speerpunt gemaakt.

Er lopen al onderzoeken van de Europese Commissie naar belastingconstructies van onder meer Nederland met Starbucks en Ierland met computergigant Apple.

Lees verder op Nu
Het antwoord op de vraag in de titel van dit bericht krijgt u van Rik Winkel van het FD via BNR (audio)

Het hypocriete moeras der belastingen

De Grieken willen de haven van Piraeus en veertien regionale vliegvelden te koop zetten. Om Brussel hun goede wil te tonen doen ze de wedkantoren bij de paardenraces er ook nog bij. Gisteren bleek dat het niet genoeg is. De trojka van IMF, Europese Bank en EU wil meer privatisering, meer bezuinigingen en meer hervormingen, voor ze het laatste deel van een lening van 244,6 miljard euro, 7,4 miljard, naar Griekenland overmaken.

Invoering van kijk- en luistergeld moet nu de financiële ondergang van Griekenland voorkomen. Wellicht is het een beter idee de hele Griekse tv aan John de Mol te verpatsen.

Gisteren presenteerde de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen SOMO het rapport Klatergoud. SOMO onderzocht belastingvermijding door multinationals in Griekenland. Zoals het Canadese bedrijf Eldorado Gold, dat er een goudmijn exploiteert – die was dus al geprivatiseerd. Eldorado vermijdt belastingen via een constructie die loopt via Barbados én de Amsterdamse Zuidas. Eldorado is niet de enige die via de Hollandse weg de Griekse staatskas benadeelt, bedrijven als BMW en Bayer doen dat ook.

Nederland faciliteert niet alleen de roof in Griekenland. Ook het geplaagde Portugal wuift treurig vaarwel naar de miljoenen belastingeuro’s die niet in de schatkist belanden, maar over de grens verdwijnen naar de Zuidas.

Zoals bekend mogen we Nederland op last van de regering sinds 2013 geen belastingparadijs meer noemen, maar ik vermoed dat ze daar bij de boards van diverse multinationals (Starbucks) lak aan hebben. We zijn alleen geen belastingparadijs voor onze eigen staatsonderneming NS. Die moest, zo bleek onlangs, uitwijken naar Ierland om tussen 1999 en 2012 250 miljoen euro belasting te ontduiken.

Geheel legaal. Dat zeiden de bazen van Eldorado ook, naar aanleiding van het SOMO-rapport over hun Griekse mijn en de fiscale trucs: ‘volkomen legaal’. En dat is natuurlijk ook precies het punt. Op de een of andere manier is het multinationals toegestaan ons op klaarlichte dag te beroven. Jaarlijks wordt in de EU voor 1.000 miljard euro aan belastingen ontweken – vier keer de volledige lening aan de Grieken.

Gisteren toog een commissie uit het Europees Parlement aan het werk. Die gaat onder meer onderzoeken hoe het zit met zogenoemde tax rulings, gunstige fiscale regelingen waarmee landen bedrijven lokken. Er zijn twee hoofdverdachten: Luxemburg en Nederland.

Lees deze column van Bert Wagendorp verder bij de Volkskrant

EU-commissarissen: bedrijven moeten eerlijke belasting afdragen

Bedrijven in de EU moeten een eerlijke fiscale bijdrage leveren. De Europese Commissie gaat daar in 2015 aan werken, aldus de commissarissen Margrethe Vestager en Pierre Moscovici in Trouw.

Eindelijk wakker geworden, zou je zeggen, wie kan daar nu tegen zijn? Ware het niet dat Brussel daarmee een voet tussen de deur krijgt en de geesten rijp maakt voor een Europees belastingstelsel voor burgers. En stap voor stap dragen we weer soevereiniteit over…

Lees verder op Trouw

Parlementaire enquête belastingdeals dichtbij

De kans is groot dat het Europees Parlement toch een parlementaire enquête instelt naar de belastingdeals die grote multinationals met Europese landen hebben gesloten.

Het Europees Parlement (EP) heeft lang gesteggeld over de manier waarop het zou reageren op de onthullingen over de deals die in Luxemburg zijn gesloten (LuxLeaks). In december sloten de twee grootste fracties (christendemocraten en sociaaldemocraten) een compromis met de liberalen en werd een enquête geweigerd. Dat was zeer tegen de zin van de Groenen, die dus steun zochten.

Maar woensdag behaalden de Groenen in het EU-parlement, waarbij ook GroenLinks is aangesloten, meer dan het benodigde aantal handtekeningen om een enquête af te dwingen. In totaal tekenden 194 Europarlementariërs, onder wie ook ‘dissidenten’ van de groepen die het compromis sloten.

Van de 26 Nederlanders in het EP tekenden slechts drie (!) leden. Twee leden van GroenLinks en de afgevaardigde van de Partij van de Dieren. “Het grootschalige en grensoverschrijdende probleem van belastingontwijking rechtvaardigt een parlementaire enquêtecommissie”, aldus Bas Eickhout (GroenLinks).

De Groenen wezen ook specifiek naar Nederland als “belastingparadijs” en naar de “interessante” rol van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën), die ook voorzitter van de eurogroep is.

Donderdag besluiten de politieke leiders van de fracties in het EP of de parlementaire enquête er komt.

Bron: Nu

Junckers zwijgen wekt wrevel

Wie zal zich als eerste aan het publiek vertonen: Sinterklaas of Jean-Claude Juncker? Je zou geneigd zijn je geld te zetten op eerstgenoemde kindervriend. Juncker, de Luxemburgse voorzitter van de Europese Commissie, laat zich al bijna een week niet zien, uitgerekend de week van ‘LuxLeaks’.

De stroom berichten over grootschalige belastingontwijking via Luxemburg roept veel vragen op over de rol van Juncker, die daar lange tijd (1995-2013) premier was.

Wat wist hij? Wat deed hij? Wat liet hij na? Verdedigt hij, al dan niet overtuigend, het beleid waarmee het kleine ‘Lëtzebuerg’ uitgroeide tot een succesvolle financiële wereldspeler waar honderden bedrijven graag belastingzaken doen? Of erkent hij dat sommige praktijken ethisch niet door de beugel konden, ook al waren ze legaal?

Journalisten buitelen sinds vorige week over elkaar heen met dit soort vragen, maar Juncker is er niet. Komend weekeinde duikt hij op in de Australische havenstad Brisbane, waar hij de G20-top bijwoont. En laat belastingontwijking daar nou een van de hoofdthema’s zijn…

Lees verder op Trouw