Stoelendans om EU-commissies: winnaars en verliezers

Deze week werden de plaatsen in de Parlementaire Commissies van het Europees Parlement verdeeld. De Nederlandse Europarlementariërs moesten onderhandelen voor elk plek, want in een commissie kom je niet zomaar. De verdeling gaat op basis van de grootte van de politieke groep (niet de verwarren met politieke partij) en de grootte van de nationale delegatie.

Winnaars: landbouwers, vissers en de regio’s
De Nederlandse Europarlementariërs hebben met name voor de ‘economische’ commissies gekozen. Er zitten maar liefst vier Nederlandse Europarlementariërs in de Commissie voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling.

Daarnaast zitten er drie Nederlandse Europarlementariërs in de Commissie voor Regionaal Beleid. In de transportcommissie zitten maar liefst vijf Nederlanders. Wim van de Camp is transport-coördinator namens de EPP geworden.

Terug van weggeweest: Nederlanders in de Visserij Commissie
Peter van Dalen en Annie Schreijer-Pierik zullen zitting nemen in de Visserij Commissie. De vorige periode had Nederland noch een lid noch een plaatsvervanger in die ommissie. Er wordt later dit jaar belangrijke wetgeving verwacht op het gebied van visserij.

Lees dit artikel van Milos Labovic verder op The Post Online