Pensioenbeleid toch naar EU

Op dinsdag 10 juni maakten de pensioenwoordvoerders met staatssecretaris Klijnsma afspraken over de voortgang van de onderhandelingen over een Europees voorstel voor bedrijfspensioenfondsen. De Kamer heeft een parlementair voorbehoud geplaatst voor de behandeling van dit EU-voorstel. Dit voorbehoud betekent dat het kabinet bij besprekingen in Brussel geen onomkeerbare stappen mag zetten, tot er afspraken zijn gemaakt op dit dossier tussen Kamer en kabinet. Zo blijft de Kamer betrokken bij de besluitvorming in Europa.

Met het EU-voorstel zou het voor pensioenfondsen makkelijker moeten worden om in verschillende Europese landen actief te zijn. Ook zijn de regels bedoeld om het goede bestuur en risicomanagement van de pensioenfondsen te bevorderen. Verder wil de EU de informatievoorziening voor deelnemers aan pensioenfondsen verbeteren, bijvoorbeeld door middel van het universeel pensioenoverzicht. Ten slotte zijn de regels bedoeld ter verbetering van het toezicht op pensioenfondsen. Toezichthouders moeten goede instrumenten hebben om in te grijpen als dat nodig is.

Het kabinet heeft eerder verklaard dat het in grote lijnen eens met het EU-voorstel. Wel vindt het kabinet de bepalingen over het universeel pensioenoverzicht wel erg gedetailleerd. Dit zou ertoe kunnen leiden dat pensioendeelnemers te veel en ongerichte informatie krijgen. De Tweede Kamer is minder te spreken over het voorstel. Ze vindt dat het voorstel te veel ingrijpt op het Nederlandse pensioenstelsel. De Kamer heeft daarom aan de rem getrokken. Als enig parlement in de Europese Unie heeft zij een negatief subsidiariteitsoordeel over het voorstel uitgesproken.

Echter, het AD meldt vandaag dat zonder overleg met de Kamer Nederland alsnog afstevent af op een Europees pensioenbeleid. Dat blijkt uit een document waarmee Nederland zo nodig morgen wil instemmen. CDA-woordvoerder Pieter Omtzigt is ‘nijdig’ dat de Kamer is gepasseerd en eist opheldering. De Kamer dreigde eerder met een gele kaart om ‘het beste pensioenstelsel ter wereld’ in Nederlandse handen te houden. Brussel spreekt nu van ‘de eerste wetgevende stap op weg naar een Europese bedrijfspensioenvoorziening’.

Hieronder in een tweet van Pieter Omtzigt vindt u de link naar de betreffende Kamervragen die dinsdagochtend beantwoord moesten worden.

Bron: AD van dinsdag 9 december 2014

Update:

Meer informatie in het dossier van de Tweede Kamer