Nederland bij grootste nee-stemmers in Europa

Nederland blijkt een van de grootste dwarsbomers van Europese wetten. De Nederlandse regering staat in de top 4 van nee-stemmers in de Europese Raad. Alleen de Britten, Oostenrijkers en Duitsers stemmen nog vaker tegen een wetsvoorstel in de Europese Raad. Dit blijkt uit een onderzoek van de internationale organisatie VoteWatch Europe, die Europese stemmingen registreert en analyseert.

Het vaakst zijn voorstellen over de Europese begroting het probleem. Hier lag Nederland de afgelopen jaren het meest dwars. Van juli 2009 tot maart dit jaar stemde Nederland ruim 30 keer tegen bij 680 stemmingen. De grootste nee-stemmers zijn echter de Britten: die laten andere landen ver achter zich met 85 tegenstemmen.

Ook andere landen stemden vaker tegen Europese wetten. De Oostenrijkers hadden vooral moeite met voorstellen over milieu en rechtspraak, terwijl de Duitsers veel bezwaren hadden bij onderwerpen als werkgelegenheid, verkeer en milieu. Voor de Britten waren regels over landbouw, vreemdelingenbeleid en veiligheid ook vaak reden om de duim omlaag te keren.

Toch zijn de meeste voorstellen in de Raad de afgelopen jaren gewoon aangenomen. De Europese Raad heeft namelijk geen unanimiteit nodig om een voorstel aan te nemen. De nee-stemmers behoorden vaak tot een minderheid, waardoor een wetsvoorstel er in de regel meestal toch doorheen kwam.

Lees verder op Trouw