Endocrination

Endocrination is de titel van een documentaire over lobbying rond endocriene disruptors. Dit zijn chemische stoffen die het hormonaal systeem van mens of dier kunnen uit evenwicht brengen, hormoonverstoorders dus, met mogelijk rampzalige gevolgen zoals misvormingen, vruchtbaarheidsproblemen en diverse kankers. Endocriene disruptors worden onder andere aangetroffen in pesticiden, detergenten, cosmetica en worden ook aangewend voor het maken van plastics. Hierdoor vindt men ze in voedselverpakkingen, speelgoed, thermisch papier, etc.

Dokters en wetenschappers zijn zich de voorbije decennia steeds meer bewust geworden dat deze hormoonverstoorders een zaak van publieke gezondheid zijn, en ook de politieke overheden zijn sindsdien met reglementering gaan optreden. Sinds 2009 is de Europese Commissie bezig met het opstellen van definities, normen, detectiemethodes met de bedoeling endocriene disruptors volledig te bannen.

Prima dus. Alleen stellen wetenschappers en NGO’s die zich met deze problematiek bezighouden vast dat de reglementering steeds meer gedicteerd wordt door bedrijfsbelangen. De Franse onafhankelijke journaliste Stéphane Horel deed hiernaar anderhalf jaar onderzoek, wat leidde tot deze documentaire.

Het directoraat-generaal Gezondheid van de Europese Commissie blijkt echter een heel ander doel na te streven dan de gezondheid van de Europeanen. Sterker nog: samen met het Europees Voedselveiligheidsagentschap (EFSA) en een aantal lidstaten probeert men een ‘ontsnappingsroute’ uit te stippelen, zodat de regels voor hormoonverstoorders door bedrijven omzeild kunnen worden. Een ander betrokken directoraat-generaal van de Commissie, dat voor milieuzaken, die niet van plan lijkt met de bedrijfslobby’s mee te spelen, wordt daarbij buiten spel gezet.

Lees verder op Ander Europa

,