Die QE van ECB? Wat moeten we daar nu mee?

Er blijkt verwarring te bestaan over wat QE (Quantitative Easing) van de Europese Centrale Bank (ECB) nu precies betekent. FTM doet een poging om helderheid te scheppen in een Babylonische spraakverwarring.

Om wat er bij QE precies gebeurt in ‘gewone mensentaal’ uit te leggen is een hele uitdaging. In de volksmond wordt doorgaans gesproken over ‘de geldkraan aanzetten’. Daarmee wordt dan bedoeld dat er nieuw geld in de vorm van bankbiljetten en munten in omloop worden gebracht. Weer anderen spreken over ‘asset swaps’: er worden simpelweg financiële activa (obligaties tegenover contant geld) geruild, per saldo blijft de geldhoeveelheid in omloop gelijk. Ook onder monetair economen bestaat er geen consensus over wat er nu precies gebeurt met de QE-plannen van meneer Draghi. De één zegt dat er wel degelijk sprake is van geldverruiming, de ander beweert dat de QE plannen van de ECB zonder fiscale overdrachten tussen landen kan plaatsvinden. Wie heeft er nu gelijk?

Lees de uitleg van Jean Wanningen verder op Follow The Money
En voor wie nog meer wil weten zie op Money for Nothing